Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2024.04.17 zaproszenie Pani Hanny Zdanowskiej Prezydent Miasta Łodzi

Jubileusz 200 lecia Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego – 25 maja 2024 r.

PanHanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi
Z wielką radością i satysfakcją informuję , że w roku bieżącym , Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe obchodzić będzie jubileusz 200 lecia swojej działalności , a także 30 lecie jego reaktywacji . Powstałe w dniu 7 czerwca 1924 roku jest jednym z najstarszych stowarzyszeń działających na terenie miasta.
Inauguracje jubileuszowe rozpoczniemy uroczystościami w dniu 25 maja / sobota / 2024 r. na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi.W programie przewidujemy między innymi :

– strzelanie o tytuł Króla Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego

– strzelanie o tytuł Króla Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

– turniej o Złotą łódkę Bracką

– strzelanie o Tarczę Jubileuszową 200 lecia.

Ponadto w turnieju przewidujemy ważne strzelania braci kurkowych o:

  • Puchar Prezydenta Miasta Łodzi ,
  • Marszałka Województwa Łódzkiego i Wojewody Łódzkiego .

Łódzkie TS Bractwo Kurkowe , zwraca się tradycyjnie z uprzejmą prośbą do Pani Prezydent o ufundowanie pucharów / duży za 1 miejsce i małe za miejsce 2 i 3 / w konkurencji – strzelanie z karabinku sportowego w konkurencji olimpijskiej , na odległość 50 m.

Po wcześniejszych eliminacjach , finały w tych zawodach przewidujemy około godz. 15.00, a następnie zostaną przez fundatorów wręczone nagrody.

Zapraszamy do udziału w uroczystościach Zarząd Zjednoczenia oraz członków Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej z : Warszawy , Sieradza , Kielc , Kalisza , Łasku , Otwocka, Ciechanowca , Radomia , Konstantynowa Lub., Terespola i Łódź , a także z Krakowa oraz brackich władz Okręgu Centralnego . W konkurencjach otwartych / puchary / będą mogli brać udział mieszkańcy naszego miasta i województwa.

W imieniu Rady Starszych Łódzkiego Bractwa Kurkowego serdecznie zapraszam Panią Prezydent do udziału w naszym turnieju. Zaproszenie prześlemy w terminie późniejszym .

Oficjalne rozpoczęcie turnieju / przywitanie gości, salut armatni i strzelanie królewskie / planujemy w tym dniu tj. 25 maja 2024 rokuo godz. 12.00 .Wdzięczni będziemy za realizację naszej prośby , w 200 roku działalności naszego bractwa na rzecz łódzkiego społeczeństwa .W terminie późniejszym będziemy organizatorem XXVI Jubileuszowego Balu Królewskiego .Uchwałą Rady Miasta z dnia 10 kwietnia br. , Łódzkie Bractwo Kurkowe zostało wyróżnione z okazji naszego jubileuszu Odznaką „ Za zasługi dla Miasta Łodzi „. Dziękujemy za wsparcie.                                                                                    W imieniu łódzkiej społeczności brackiej składam Pani serdeczne gratulacje z okazji ponownego demokratycznego wyboru na stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi . Życzymy wiele satysfakcji w sprawowaniu urzędu dla dobra mieszkańców miasta Łodzi.

Więcej o nas na stronie : www.bractwokurkowe-lodz.pl oraz https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz .-

br. Ignacy Ścibiorek                                                                                                                                                                                                                     Starszy ŁTSBK