2024.04/20 ZJAZD ZKBS RP – RYDZYMIN

Szanowni Panowie Bracia !
W dniach 20 i 21 kwietnia 2024 r. odbywał się XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Licznie reprezentowany był Okręg Centralny na czele z br. Janem Klauzą – Prezesem OC. .
Program przewidywał w dniu 20 kwietnia , m.in. :
– uroczyste otwarcie Kongresu , na Rynku zgodnie z ceremoniałem brackim ,
– udział w uroczystej mszy św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa.
– wspólne zdjęcie uczestników
– obrady kongresowe
– raut bracki
W dniu dzisiejszym m.in. turnieje strzeleckie :
– o tytuł Mistrza Zjednoczenia ,
– o łańcuch Strzelmistrza Zjednoczenia ,
– o tytuł Króla Młodzieżowego Zjednoczenia
– tarcz fundatorskich.
Jest to też czas na wspólne spotkania , dyskusje i wspomnienia .
Wiwat Bracia i Siostry Brackie !!!
Z brackimi pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek
Delegat ŁTSBK
 
Obszerne informacje na stronie i FB Zjednoczenia KBSRP oraz naszej OC i ŁTSBK.

Szanowni Panowie BraciaS tarsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci Okręgu Centralnego ZKBS RP. W dniu 15 marca br. odbyło się w Łodzi posiedzenie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP .Miejscem spotkania był znany ” Spatif ” – dziękujemy za miłe słowa. Posiedzeniu przewodniczył przewodzi prezes Lech Magnuszewski. Byli też zastępcy prezesa Andrzej Pawłowski i Zdzisław Grzelka. Tematem narady były przygotowania do planowanego Zjazdu Zjednoczenia KBSRP , w dniach 20 i 21 kwietnia br. w Rydzynach k / Leszna . Przeprowadzony zostanie też turniej strzelecki m.in. o tytuł Mistrza Zjednoczenia. Główne uroczystości planowane są w dniu 20 kwietnia br w godz. 9 – 19 .Udział w Zjeździe wezmą delegacje z ponad 220 bractw działających na terenie naszej Rzeczpospolitej Polskiej !Więcej na : https://bractwa.eu/ . Z brackimi pozdrowieniamiIgnacy ŚcibiorekWiceprezes OC

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RzeczpospolitejPolskiej.

Szanowni Panowie Bracia ! Przekazuję do wiadomości otrzymany w dniu dzisiejszym protokół i materiału zjazdowe ze Zjednoczenia KBS RP. Niedziela – doskonały czas na lekturę.  Przypominam termin Zjazdu 20 i 21 kwiecień 2024 . Delegatów wybierzemy w dniu 23 kwietnia na Sprawozdawczym. Zapraszam .                      Z brackimi pozdrowieniami

br, generł Ignacy Ścibiorek

 Starszy  ŁTSBK

Dnia 17 marca 2024 11:29 zjednoczeniekbsrp <zjednoczeniekbsrp@o2.pl> napisał(a):

Porządek obrad XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej

20 kwietnia 2024r w Rydzynie                                                                                     1. Otwarcie XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP przez Prezesa  Zjednoczenia Lecha Magnuszewskiego. 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu. 3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu. 4. Wybór Sekretarza Zjazdu. 5. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.

6. Przyjęcie Regulaminu Zjazdu.

7. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Przedstawienie sprawozdań:

a) Sprawozdanie Prezesa Zjednoczenia

b) Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zjednoczenia 

c) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  

d) Sprawozdanie Sądu Honorowego   

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

b) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

c) Zatwierdzenia sprawozdania Sadu Honorowego,

d) Udzielenie absolutorium Zarządowi Zjednoczenia, 

– 2 –

12. Wybór delegatów Zjednoczenia KBS RP do EGS na kadencję w latach

2024-2026.

13 Ustalenie wysokości zwaloryzowanej składki rocznej do Zjednoczenia,

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie projektu uchwały Zarządu Zjednoczenia

KBS RP z dnia 24 lutego 2024r. o ustanowieniu „Orderu Zasługi

Zjednoczenia”.

15. Wręczenie odznaczeń.

16. Przerwa obiadowa dla uczestników Zjazdu.

17. Strzelanie o tytuł  Króla Młodzieżowego Zjednoczenia:

  • Ogłoszenie wyników strzelania o Króla Młodzieżowego

Zjednoczenia i dekoracja zwycięzców.

18. Przedstawienie propozycji uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał

i Wniosków.

19. Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami uchwał i wniosków.

20. Podjęcie uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

21. Wolne wnioski i głosy.

22. Zakończenie Zjazdu.

Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi ,Zbliża się termin XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia KBS RP.Gospodarze – bracia z KBS w Rydzynie wraz z władzami samorządowymprzygotowali ciekawe formy spędzenia czasu wolnego w Rydzynie dla gościi osób towarzyszących .Rydzynę najlepiej poznać, rozpoczynając zwiedzanie od Rynku z pięknymukładem urbanistycznym i licznymi zabytkowymi kamieniczkami a przyległym do Zamku Królewskiego parku czekają na gości kolejne atrakcje .Będą tam stoiska z różnymi przysmakami, rozrywka dla dzieci i trasyrowerowe .Dosłownie w odległości 5 – minutowego spaceru od Zamku mieści sięstrzelnica bracka, na której odbędzie się dwudniowy turniej strzelecki.W niedzielę, 21 kwietnia 2024r., w godzinach od 10.00 – 12.00 odbędzie się dla chętnych Zwiedzanie Zamku Królewskiego z przewodnikiem (zbiórka przed recepcja ).Zapraszamy do Rydzyny i życzymy owocnych obrad oraz miłego pobytu !Niniejszym przekazuję Wam także w imieniu Zarządu Zjednoczenia protokółz zebrania Zarządu Zjednoczenia w Śmiglu, który został zatwierdzony na ostatnim posiedzeniu Zarządu Zjednoczenia w Łodzi,w dniu 15.03.2024rZ brackim pozdrowieniem – sekretarz ZKBS RP brat January Bątkiewicz.

Szanowni Panowie Bracia – do wiadomości informacje zjazdowe Zjednoczenia. Pozdrawiam – Ignacy.

Szanowni Bracia,

Pragniemy podczas obrad Zjazdu w Rydzynie uczcić chwilą ciszy pamięć tych Sióstr i Braci, którzy odeszli w minionym roku. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie na mój adres mailowy podstawowych danych zmarłych członków Bractw. Zostaną one odczytane podczas obrad Zjazdu.

Z brackim pozdrowieniem sekretarz Zarządu ZKBS RP

brat January Bątkiewicz