1.STRZELANIA KRÓLEWSKIE – KRÓLOWIE

KRÓLOWIE ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO   „BRACTWO KURKOWE”
   WYNIKI STRZELAŃ DO KURA