1.STRZELANIA KRÓLEWSKIE – KRÓLOWIE


KRÓLOWIE ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO „BRACTWO KURKOWE”
po reaktywacji w roku 1994