1.STRZELANIA KRÓLEWSKIE – KRÓLOWIE

KRÓLOWIE ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO “BRACTWA KURKOWE” od 1994 roku

1994/95 rok – I bal rok 1996 I Król Kurkowy br. Adam Dziki zwany “Dziki”

I wice Król br. Maian Koperski zwany “Niekudłaty”

II wice Król br. Kałużny Bronicław zwany “Sprawiedliwy”

1996 rok – II bal rok 1997

II Król Kurkowy br. Andrzewj Sylwestrzak zwany “Szlachetny”

I wice Król br. Stanisław Cholaś zwany “Złoty”

II wice Król br. Stanisław Wielec zwany “Stanisław”

1997 rok – bal odwołany z uwagi n a śmierć Króla

III Król Kurkowy śp.br. Kurczewski Stefan zwany “Brodaty”

I wice Król br. Majewicz Andrzej “Szczodry”

II wice Król br. śp.Maląg LECH zwany “Dobrotliwy”

1997 rok – bal III -1998

IV Król Kurkowy br. Majewicz Andrzej “Szczodry”

I wice Król br. św. Maląg LECH zwany “Dobrotliwy

1998 rok – IV bal rok 1999

V Król Kurkowy br.Koperski Marian zwany “Niekudłsty”

I wice Król br. Dobiński Ryszard zwany “Lwie Serce Północy”

II wice Król br. śp. Wilczak Jan zwany “Jan z Kalinowa”

1999 rok – V bal rok 2000

VI Król Kurkowy br.Filipiak Jarosław zwany “Biesiadny”

I wice Król br. Andrzewj Sylwestrzak zwany “Szlachetny”

II wice Król śp. br. Czerwiński Wldemar zwany “Lubicz”

2000 rok – VI bal rok 2001

VII Król Kurkowy br. Dobiński Ryszard zwany “Lwie Serce Północy”

II wice Król Ścibiorek Ignacy zwany “Ogniste Serce”

III wice Król śp. br. Jakubowski Zbigniew zwany “Szczodre Ser

2001 rok – VII bal rok 2002

VIII Król Kurkowy br.br.Filipiak Jarosław zwany “Biesiadny”

I wice Król br. Fryczka Piotr zwany “Wielki”

II wice Król br. Pińkowski Janusz zwany “Medialny”

2002 rok – VIII bal rok 2003

IX Król Kurkowy br. Marjański Andrzej zwany “Pstrząg”

I wice Król śp.br. Tylżanowski zwany “Rycerski”

II wice Król br. Kałużny Bronicław zwany “Sprawiedliwy”

2003 rok – IX bal rok 2004

X Król Kurkowy śp. br.Kowalewski Jacek zwany “Jacek Czarny”

I wice Król śp.br. Sobotks Jan Zwany “Jan ze Zgierza”

II wice Król br. Andrzewj Sylwestrzak zwany “Szlachetny”

2004 rok – X bal rok 2005

XI Król Kurkowy śp. br.Tylżanowski Marek zwany “Rycerski”

I wice Król śp.br. Sobotks Jan Zwany “Jan ze Zgierza”

II wice Król br. Andrzewj Sylwestrzak zwany “Szlachetny”

2005 rok – XI bal rok 2006

XII Król Kurkowy br.Jaworski Ryszard zwany Ryszard Zielonej Gory”

I wice Król br. Wieec Stanisław zwany “Stanislaw”

II wice Król br. Marjański Andrzej zswany 'Pstrąg”

2006 rok – XII bal rok 2007

XIII Król Kurkowy br.Lewandowaki Dariusz zwany “Szzczęśliwy”

I wice Król br. Wieec Stanisław zwany “Stanislaw”

II wice Król br. Marjański Andrzej zswany 'Pstrąg”

2007 rok – XIII bal rok 2008

XIV Król Kurkowy br.Lewandowaki Dariusz zwany “Szczęśliwy”

I wice Król br. Wieczorek Jarosław zwany “Radosny”

II wice Król br. Kałużny Bronisła zwany “Sprawiedliwy

2008 rok – XIV bal rok 2009

XV Król Kurkowy br.Dobiński Ryszard zwany “Lwie Serce Północy”

I wice Król br. Zaleski Krzysztof zwzny “Promienisty”

II wice Król br. Karolak Witold zwzny “Książe”

2009 rok – XV bal rok 2010

XVI Król Kurkowy br. Wachowicz Jerzy zwany “Jerzy herbu Dąbrowa”

I wice Król br. br. Kałużny Bronicław zwany “Sprawiedliwy”

II wice Król br. Wieczorek Jarosław zwany “Radosny”

2010 rok – XVI bal rok 2011

XVII Król Kurkowy br.Wieczorek Jarosław zwany “Radosny”

I wice Król br. Tłokiński Włodzimier zwany “Stalowy”

II wice Król br. Kałużny Bronicław zwany “Sprawiedliwy”

2011 rok – bal odwołany z uwagi na rezygnację z przynależności do Bractwa

XVIII Król Kurkowy br. Łuczyński Włodzimierz zwany “ Sokole Oko “

I wice Król br. Gajewski Robert zwany “Niezłomny”

II wice Król br. Łuczyński Witold zwany “Przyjazny”

2011 rok – XVII bal rok 2012

XIX Król Kurkowy Gajewski Robert zwany “Niezłomny”

I wice Król śp. br. Łuczyński Witold zwany “Przyjazny”

2012 rok – XVIII bal rok 2013

XX Król Kurkowy śp.br.Dolecki Dariusz zwany “Dariusz Niepodległy -Maksimus”

I wice Król br,Kałużny Bronicław zwany “Sprawiedliwy”

II wice Król br. Kulanty Edward zwany “Waleczny”

2013 rok – XIX bal rok 2014

XXI Król Kurkowy br.Religa Grzegorz zwany “Niestrudzony”

I wice Król śp.br, Łuczyński Włodzimierz zwany “ Sokole Oko “

II wice Król br. Cholaś Stanisław zwany “Złoty”

2014 rok – XX bal rok 2015

XXII Król Kurkowy br. Ścibiorek Ignac zwany “Ognite Serce “

I wice Król śp. br, Dolecki Dariusz zwany “Dariusz Niepodległy -Maksimus”

II wice Król br. Jaworski Ryszard zwany Ryszard Zielonej Gory”

2015 rok – XXI bal rok 2016

XXIII Król Kurkowy śp.br. Dolecki Dariusz zwany “Dariusz Niepodległy -Maksimus

I wice Król br, Ścibiorek Ignac zwany “Ognite Serce

II wice Król br. Jaworski Ryszard zwany Ryszard Zielonej Gory”

2016 rok – XXII bal rok 2017

XXIV Król Kurkowy br. Andrzewj Sylwestrzak zwany “Szlachetny”

I wice Król br, Kulanty Edward zwany “Waleczny”

II wice Król br. Bartel Marek zwany “Tarus”

2017 rok – XXIII bal rok 2018

XXV Król Kurkowy br. Fryczksa Piotr zwany “Wielki”

I wice Król br,Jaworski Ryszard zwany Ryszard Zielonej Gory”

II wice Król br. Tłokiński Włodzimierz zwany “Stalowy”

2018 rok – XXIV bal rok 2019

XXVI Król Kurkowy br. Gajewski Robert zwany “Niezłomny”

I wice Król br, Szewczyk Włodzimierz

II wice Król śp.br. Dolecki Dariusz zwany “Dariusz Niepodległy -Maksimus”

2019 rok – XXV bal rok 2020

XXVII Król Kurkowy br. Tłokiński Włodzimierz zwany “Stalowy”

I wice Król br, Kałużny Bronisław zwany “Sprawiedliwy “

II wice Król br. Gosławski Jarosław

2020 rok – bal odwołany epidemia

XXVII Król Kurkowy br. Fryczka Piotr zwany “Wielki”

I wice Król br, Kulanty Edward zwany “Waleczny”

II wice Król br.Andrzewj Sylwestrzak zwany “Szlachetny”

2021 rok – bal odwołany epidemia

XXVII Król Kurkowy br. Jędrzejczyk Sławomir

I wice Król br, Andrzewj Sylwestrzak zwany “Szlachetny”

II wice Król br.Bartel Marek zwany “Taurus”

2022 rok – bal odwołany epidemia

XXVII Król Kurkowy br. Andrzewj Sylwestrzak zwany “Szlachetny”

I wice Król br, Bartel Marek zwany “Taurus”

II wice Król Jędrzejczyk Sławomir

2023 rok – XXVI bal 200 lecia Bractwa rok 2024

XXVII Król Kurkowy br. Kulanty Edward zny “Radosny”

I wice Król br, Fryczka Pitr zwany “Wielki”

II wice Król br. Bartel Marek zwany “Taurus”


KRÓLOWIE ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO „BRACTWO KURKOWE” po reaktywacji w roku 1994