1.STRZELANIA KRÓLEWSKIE – KRÓLOWIEKRÓLOWIE ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO „BRACTWO KURKOWE” po reaktywacji w roku 1994