1.STRZELANIA KRÓLEWSKIE – KRÓLOWIE

KRÓLOWIE ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO „BRACTWO KURKOWE” po reaktywacji w roku 1994