5.PIKNIK KRÓLEWSKI – Ł.T.S.B.K.

STRZELANIE O TARCZĘ RADY KRÓLEWSKIEJ Ł.T.S.B.K.
Z inicjatywy miłościwie panującego XX Króla Kurkowego na grodzie Łodzi br. Dariusza Doleckiego „Dariusz Niepodległy zwany Maksimus”
I Strzelanie Rady Królewskiej Ł.T.S.B.K. – 14 lipca 2012
Jesteśmy przekonani , że „Piknik Królewski” będzie miał stałe miejsce w kalendarzu brackim , a jego organizacja będzie kontynuowana przez przyszłych Króli Kurkowych Ł.T.S.B.K.


Wyniki z I Strzelania Rady Królewskiej o „Złotego Kura Rady Królewskiej Ł.T.S.B.K. A.D. 2012”

Kura zestrzelił: br. Andrzej Sylwestrzak Król Kurkowy A.D. 1996 zwany „Szlachetnym”
II miejsce br.Dariusz Dolecki Król Kurkowy A.D.2012 zwany”Dariusz Niepodległy zwany Maksimus”
III miejsce br.Piotr Fryczka Wice Król Kurkowy A.D.2001 zwany „Wielkim

Strzelanie o Puchar Rady Królewskiej finaliści:-br.P. Fryczka – br. D. Lewandowski – br.D. Dolecki – br.A. Zdziennicki – Wł. Łuczyński
Puchar zdobył Włodzimierz Łuczyński Król Kurkowy A.D. 2011 zwany „Sokole Oko”

Strzelanie o Tarczę Rady Królewskiej

I miejsce – br. Witold Łuczyński
II miejsce – Wł. Łuczyński
III miejsce – br. D. Dolecki

Strzelanie o Puchar Króla Dariusza Doleckiego

I miejsce – Wojciech Witczak K.S. „Dziesiątka”
II miejsce – Edward Ozdobiński – zaproszony gość
III miejsce – br. Dariusz Lewandowski

Strzelanie dla Księcia-Księżniczki Juniora

I miejsce – K. Każmierczak
II miejsce – A. Gajewska
III miejsce – M. Szewczuk
======================================================================================================


II Strzelanie Rady Królewskiej Ł.T.S.B.K. – 13 lipca 2013
Z inicjatywy miłościwie panującego XXI Króla Kurkowego na grodzie Łodzi br. Grzegorza Religi przeprowadzono strzelania

W poszczególnych konkurencjach triumfowali:
Tarcza Króla Kurkowego AD 2013 br. Grzegorza Religi

I miejsce br. Dariusz Lewandowski.

II miejsce br. Dariusz Dolecki

III miejsce Witold Enerlich

Tarcza Rady Królewskiej

I miejsce Włodzimierz Łuczyński PSSW

II miejsce br. Dariusz Lewandowski

III miejsce br. Michał Ostalczyk

Puchar Rady Królewskiej

I miejsce Aktualny Król Kurkowy br.Grzegorz Religa

II miejsce Zielazko Zbigniew

III miejsce Włodzimierz Łuczyński PSSW

==================================================================================================

III Strzelanie Rady Królewskiej Ł.T.S.B.K – 24 czerwiec 2014
Z inicjatywy miłościwie panującego XXI Króla Kurkowego na grodzie Łodzi br. Ignacego Ścibiorka zwanego „Ogniste Serce” przeprowadzono strzelania.

W poszczególnych konkurencjach strzeleckich najlepszymi wśród najlepszych okazali się:
Strzelanie z karabinka pneumatycznego w kategorii Junior:

I miejsce -Jakub Skałecki.
II miejsce Bartosz Dąbrowski.
III miejsce Jakub Dąbrowski.
Oprócz dyplomów dla zwycięzców wręczono juniorom odpowiednie Certyfikaty Strzeleckie.
W głównym strzelaniu z karabinka sportowego KBKS o Tarczę Rady Królewskiej zwycięzcami zostatali:

I miejsce -Krzysztof Grabowski nie zrzeszony
II miejsce – Krzysztof Liszke nie zrzeszony.
III miejsce – Dariusz Lewandowski Łódzkie BK.

W strzelaniu o Puchar XXII Króla Kurkowego Ignacego Ścibiorka zwanego „Ognistym Sercem” zwyciężyli:

I miejsce – Robert Gajewski Łódzkie BK.
II miejsce – Jarosław Wieczorek Łódzkie BK.
III miejsce – Dariusz Lewandowski Łódzkie BK.

Puchar Braci Honorowych : (ufundowany przez br. honorowego Ryszarda Dobińskiego )

I miejsce – Mikołajczyk Sławomir nie zrzeszony.
II miejsce – Marek Bartel Łódzkie BK.
III miejsce – Dariusz Lewandowski Łódzkie BK.

W strzelaniu z pistoletu sportowego o Złotego Kura najwyższymi umiejętnościami wykazali się:

I miejsce – Dariusz Dolecki Łódzkie BK.
II miejsce – Zbigniew Zielasko nie zrzeszony.
III miejsce – Katarzyna Gajewska Świętokrzyskie BK.

========================================================================================================

IV Strzelanie Rady Królewskiej Ł.T.S.B.K. – 11 lipiec 2015
Z inicjatywy miłościwie panującego XXI Króla Kurkowego na grodzie Łodzi br. Dariusza Doleckiego „Dariusz Niepodległy zwany Maksimus” przeprowadzono strzelania.

W poszczególnych konkurencjach triumfowali:

TARCZA RADY KRÓLEWSKIEJ:

I-Katarzyna Gajewska

II-Aleksandra Kołodziej

III-Marek Bartel

PUCHAR BRACI HONOROWYCH: ( ufundowany przez br. honorowego Ryszarda Dobińskiego )

I-Cezary Gosławski

II-Marek Bartel

III-Katarzyna Gajewska

PUCHAR KRÓLA DARIUSZA DOLECKIEGO:

I-Aleksandra Kołodziej

II-Marek Bartel

III-Marian Bednarek (niezrzeszony)

TARCZA SZCZĘŚCIA:

I-Marian Bednarek

II-Jakub Skałecki (KS Dziesiątka)

III-Katarzyna Gajewska

====================================================================================================

V Strzelanie Rady Królewskiej Ł.T.S.B.K. – 18 lipiec 2016

Z inicjatywy miłościwie panującego XXIV Króla Kurkowego na grodzie Łodzi br. Andrzeja Sylwastrzaka zwanego „Szlachetnym” przeprowadzono strzelania.
W poszczególnych konkurencjach triumfowali:

TARCZA RADY KRÓLEWSKIEJ:

I- Jakub SKAŁECKI

II- Dariusz Dolecki

III-Marek Bartel

PUCHAR BRACI HONOROWYCH:( ufundowany przez br. honorowego Ryszarda Dobińskiego )

I- Kamila SMAKOWSKA

II- Dariusz Lewandowski

III- Marek Bartel

PUCHAR KRÓLA ANDRZEJA SYLWESTRZAK

I- Dariusz KEWANDOWSKI

II- Jakub SKAŁECKI

III- Robert GAJEWSKI

TARCZA STOŁU BRACKIEGO

I- Danuta MIKOŁAJCZYK

III-Marek BARTEL

III- Katarzyna LASZ

Strzelanie z karabinka pneumatycznego w kategorii Junior:

– Smakowski Marcel

– Smakowski Mikołaj

=====================================================================================================

VI- Piknik Królewski Ł.T.S.B.K. / Łódź / 24 06 2017 r
Organizatorem pikniku był KRÓL OC AD 2017 br. Robert Gajewski „Niezłomny”


1.Tarcze Rady Królewskiej (Tarcze funduje Rada – Puchary KiR Gajewscy)
2.Puchar Brata Honorowego Ryszarda Dobińskiego (dziękujemy za ufundowanie b. atrakcyjnych pucharów)
3.Tarcza Oli i Marka (fundatorzy Ola i Marek Bartel)
4.Tarcza Szczęścia (Fundatorzy KiR Gajewscy)
5.Puchar „Szczęśliwy traf” (Fundatorzy KiR Gajewscy)
6.Juniorski Turniej Strzelecki

=====================================================================================================
VII- Piknik Królewski Ł.T.S.B.K. / Łódź / 15.09.2018 r

W dniu 15.09.2018 r. odbyła się VI edycja strzelania o Łańcuch RYCERZA KLEJNOTU ŁBKTS oraz strzelania towarzyszące.
Mieliśmy zaszczyt gościć członków Radomskiego, Świętokrzyskiego i Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego, członków sekcji strzeleckiej ŁBK oraz niezrzeszonych sympatyków strzelectwa. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli rywalizować w zawodach z broni pneumatycznej.
Nad sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniem zawodów czuwał Brat Jerzy Kącki.
Obsługę sędziowską i „coś na ząb” zaspokoili Król Robert z małżonką.

Laureaci strzelania o RYCERZA KLEJNOTU :

I miejsce – Br. Robert Gajewski Łódzkie Bractwo Kurkowe

II miejsce – Br. Paweł Pastuszka – Radomskie Bractwo Kurkowe

III miejsce – Br. Andrzej Zdziennicki – Łódzkie Bractwo Kurkowe

Zwycięzcy w strzelaniu pistoletowym o ZŁOTEGO KURA:

I miejsce – Br. Rafał Pastuszka – Radomskie Bractwo Kurkowe

II miejsce – Arkadiusz Szewczyk – sekcja strzelecka ŁBKTS

III miejsce – Sławomir Mikołajczyk – sekcja strzelecka ŁBK

Puchar Rady Królewskiej:

I miejsce – S. Katarzyna Gajewska – Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe

II miejsce – Br. Marek Bartel – Łódzkie Bractwo Kurkowe

III miejsce – Arkadiusz Szewczyk – sekcja strzelecka ŁBK

Tarcza Króla Roberta Gajewskiego:

I miejsce – Arkadiusz Szewczyk -sekcja strzelecka ŁBK

II miejsce – Br. Rafał Pastuszka – Radomskie Bractwo Kurkowe

III miejsce – Br. Marek Bartel – Łódzkie Bractwo Kurkowe

Tarcza Szczęścia – ufundowana przez Roberta i Kasię Gajewskich

I miejsce – Br. Andrzej Zdziennicki – Łódzkie Bractwo Kurkowe

II miejsce – Sławomir Mikołajczyk – sekcja strzelecka ŁBK

III miejsce – Adam Dacz

Kategoria junior dla najmłodszych strzelców z broni pneumatycznej – nagrody ufundowane przez Króla Roberta Gajewskiego

I miejsce – Amelia Pastuszka

II miejsce Maciej Pastuszka

III miejsce Kacper Kwaczyński

Z królewskimi pozdrowieniami
Król ŁTSBK
Br Robert Gajewski
zwany „NIEZŁOMNY”