2018.03.17 – Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Okręgu Centralnego ZKBS RP

Szanowni Przyjaciele !
W dniu 17 marca br. w pięknych wnętrzach pałacu w Witaszycach , odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Udział w nim wzięło 27 delegatów z 12 bractw wchodzących w struktury naszego okręgu. Po przywitaniu przez br. Jana Klauzę – dotychczasowego Prezesa , gospodarza pałacu., zebraniu przewodniczył br. Jerzy Kowalski.
W trakcie spotkania m.in.
– złożył bardzo obszerne sprawozdanie z działalności w ostatniej kadencji br. Jan Klauza, który też podziękował wszystkim członkom ustępującego zarządu , oraz braciom z całego okręgu , a w szczególności nowopowstałym bractwom . Złożył sprawozdanie z budowy i odsłonięcia Pomnika Brata Kurkowego w Poznaniu , powołaniu fundacji ” Pomoc bracka” i wydawnictwach podsumowujących jubileusz Zjednoczenia. Przedstawił też najważniejsze zadania do realizacji w najbliższej kadencji nowego zarządu i bractw w okręgu.
– sprawozdanie Skarbnika Okręgu
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej , która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
– sprawozdanie Sądu Honorowego
Po bogatej i interesującej merytorycznej dyskusji , w której poruszano m.in. :
– realizację zaplanowanych w roku bieżącym 24 turniejów strzeleckich organizowanych przez nasz okręg
– udział w Kongresie Zjednoczenia w dniach 21 i 22 kwietnia br, ,
– Zjeździe Europejskim Strzelców Historycznych w Holandi / 23 – 26 sierpnia br /
– uroczystościach Jubileuszowych 100 – lecia odzyskania niepodległości w Ostrowie Wlk. / z udziałem wszystkich bractw kurkowych w kraju./ 15 września br/.
-Ponadto podjęto uchwałę o utworzeniu strony OC na facebooku. Koordynatorem tej stronki został br. Michał Wieremiejczyk..
W roku 2019 gospodarzem Turnieju Królewskiego i Żniwnego zostało Bractwo Warszawskie. W roku bieżącym zostały nam wręczone zaproszenia na powyższy turniej , którego gospodarzem będzie w dniu 26 maja Bractwo Świętokrzyskie.
Po wysłuchaniu powyższych informacji , delegaci podjęli uchwałę , o udzieleniu absolutorium ustępującym władzom.

Następnie przystąpiono do wyboru organów nowego Zarządu Okręgu Centralnego.
Wybrano przez aklamację na stanowisko Prezesa Zarządu br. Jana Klauzę , który pełnił tą funkcję przez ostatnie 17 lat.
Do Zarządu zostali wybrani też bracia :
– br. Ignacy Ścibiorek ,
– br. Michał Wieremiejczyk ,
– br. Jerzy Kowalski ,
– br. Ryszard Kopczyński
– br. Dariusz Dolecki ,
-w skład władz okręgu wchodzą też urzędujący Starsi / Prezesi / Hetmani wszystkich bractw Okręgu Centralnego.
W skład Sądu Brackiego weszli bracia :
– br. Andrzej Kałuża,
– br. Robert Gajewski
– br. Marek Majek .
W skład Komisji Rewizyjnej wybrano :
– br. Katarzynę Gajewską,
– br. Andrzeja Cięgorza
– br. Krzysztof Kubiak.
W trakcie spotkania były też życzenia i odznaczenia skierowane do osoby br. Jana. oraz wspólne zdjęcie.

Po zakończeniu części merytorycznej br. Jan Klauza zaprosił wszystkich przybyłych braci na ” jajeczko brackie” , oraz złożył życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. dla delegatów i wszystkich braci oraz sympatyków ruchu brackiego na terenie okręgu.
Dziękujemy za bogactwo stołu.
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK