Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2021.02.20. ŚW. Sebastian

WYNIKI STRZELAŃ W ZAKŁADCE ( STRZELNICA Ł.T.S.B.K < -3.TARCZA ŚWIĘTEGO SEBASTIANA )

W imieniu Prezesa Zarządu Okręgu Centralnego br. Jana Klauzy i ŁTSBK zapraszamy delegację Waszego bractwa na spotkanie , w dniu 27 lutego / sobota / 2021 r w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego , przy ul. Konstantynowskiej 1 / strzelnica / w Łodzi o godz. 12.00  – turniej strzelecki z udziałem wszystkich zainteresowanych strzelania o:

               – o tarczę Świętego Sebastiana
               – o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego ;
 godz.14.00    – zakończenie turnieju i raut bracki.

20 STYCZNIA DZIEŃ PATRONALNY ŚWIĘTEGO SEBASTIANA – EUROPEJSKIEGO PATRONA BRACTW KURKOWYCH I STRZELCÓW HISTORYCZNYCH .
TRADYCYJNIE W TYCH DNIACH ORGANIZUJE SIĘ TURNIEJE STRZELECKIE , UCZESTNICZY W UROCZYSTYCH MSZACH ŚW.

ŁÓDZKIE TS BRACTWO KURKOWE BĘDZIE W DNIU 27 LUTEGO 2021 ROKU GOSPODARZEM TURNIEJU O TARCZĘ ŚW. SEBASTIANA BRACTW OKRĘGU CENTRALNEGO ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ,

Z brackimi pozdrowieniami
Starszy ŁTSBK
br. generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes Okręgu Centralnego ZKBS RP

Święty Sebastian w obrazach :
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ty+sebastian+obrazy&sxsrf=ACYBGNQSBI4DbMw_FBGM4x-STr1OOJ3fnA:1579187332606&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qLv3fZZsZxevvM%253A%252CLSX7kSlcwDw-1M%252C_&vet=1&usg=AI4_

20 stycznia – Dzień świętego Sebastiana, męczennika
Do najważniejszych świąt Rzymu należą poza uroczystościami książąt apostołów Piotra i Pawła, dni najmężniejszych męczenników Wawrzyńca i Sebastiana i najsławniejszych dziewic Cecylii i Agnieszki. Rycerski charakter Sebastiana wykazuje kilka rysów, które spotykamy także u wielkiego archidiakona Wawrzyńca. Obaj, jeden przy ołtarzu Pańskim, drugi w świecie, urągali z wyjątkowym męstwem katuszom i śmierci. Wawrzyniec, nawpół upieczony, drwi z okrutnego tyrana, wzywając go, by teraz obrócił go na drugą stronę… Zaledwie zabliźniły się rany po strzałach, które poszarpały ciało Sebastiana, już zdąża do Dioklecjana i żąda nowego męczeństwa.
Zajmijmy się Sebastianem, jednym z najsławniejszych męczenników wszystkich czasów. Według oryginalnych aktów św. Sebastiana, urodził się on w Narbonne i wychowywał się w Mediolanie. Wstąpił jako chrześcijanin do wojska, nie z sympatii do rzemiosła wojennego, lecz aby nieść pomoc braciom podczas prześladowania. Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który zrywa węzły, jakie łączą go z miastem rodzinnym, jedynie dlatego, bo tam niedość silnie szaleje burza prześladowań, podczas gdy w Rzymie sroży się z całą siłą. Lęka się o stałość chrześcijan, ale wie równocześnie, że dzielni szermierze Chrystusa, przybrani w płaszcz wojskowy żołnierzy cezara, potrafią wejść do więzienia, by podtrzymać zapał i odwagę wyznawców. Za takimi czynami tęskni także serce Sebastiana, aż nadejdzie dzień, w którym i on zdobędzie palmę męczeństwa. Tak krzepi tych, których łzy bliskich zachwiały; nawet stróżowie więzienni, polegając na jego wierze i ufności w Boga, wybierają męczeństwo, a pewien urzędnik rzymski prosi o pouczenie we wierze Chrystusowej.
Sebastian, którego wiara chrześcijańska zawsze jeszcze była ukryta, cieszył się wielkimi względami cesarza Dioklecjana; w dowód łaski zamianował go cesarz naczelnikiem kohorty pretoriańskiej.
Większa część przyjaciół świętego już przed nim poniosła śmierć męczeńską. Nadszedł więc czas, kiedy Sebastian sam, zachęciwszy przedtem wielu do wytrwania, wyznał otwarcie, że jest chrześcijaninem. Skutkiem tego popadł w niełaskę cesarza, ale Sebastian więcej cenił łaskę Króla niebieskiego; Jemu to w płaszczu i hełmie żołnierskim wyłącznie służył. Wyrok śmierci mieli na nim wykonać strzelcy mauretańscy, którzy, przeszywszy go wielu strzałami, pozostawili go na miejscu męki, sądząc, że nie żyje. Pewna chrześcijanka, Irena, która, pragnąc go pochować, zauważyła, że żyje, zaniosła go przy pomocy swych służebnic do domu swego, gdzie powrócił do zdrowia. Chrześcijanie prosili go, aby teraz się ukrył, ale nie ulękniony bohater pokazał się publicznie Dioklecjanowi, który kazał go w pałacu cesarskim zachłostać na śmierć. Zwłoki jego wrzucono do kloaki. On jednak ukazał się chrześcijance Lucynie, wskazał jej miejsce, gdzie znajduje się jego ciało, i polecił pochować je w katakumbach. Tak też uczyniła i pozostała przy jego grobie przez trzydzieści dni.
Poza murami wiecznego miasta, przy via Appia, wznosi się dzisiaj majestatycznie odosobniona bazylika św. Sebastiana, jeden z siedmiu głównych kościołów Rzymu. Jej straży są powierzone zwłoki pobożnego męczennika i papieża Fabiana; lecz główna część tej świątyni należy się dostojnemu wodzowi gwardii cesarskiej, który jako wierny sługa pragnął spocząć tutaj, w pobliżu tej studni, gdzie przez kilka lat złożone były ciała śś. apostołów Piotra i Pawła, aby ustrzec je przed prześladowcami i uchronić przed zbezczeszczeniem.
Św. Sebastian jest patronem przeciw chorobom zakaźnym, przede wszystkim przeciw strasznej dżumie. Paweł diakon opowiada, że w roku 680 szalała w Rzymie owa zabójcza choroba, ustała jednak, gdy wskutek objawienia Bożego wystawiono w kościele św. Piotra w Okowach ołtarz na cześć św. Sebastiana. To jest, zdaje się, pierwszy historyczny dokument na potwierdzenie czci, jaką oddawano świętemu, jako patronowi przeciw chorobom zakaźnym. W owym kościele znajdował się, przynajmniej za czasów rzymskiego historyka kościelnego Baronjusza, urodzonego w roku 1538, stary obraz św. Sebastiana, przedstawiający świętego jako czcigodnego starca, w przeciwieństwie do późniejszego, nam znanego pojęcia, według którego ukazuje się nam jako mężczyzna w sile wieku i pełen zapału dla wiary.
Do większego jeszcze wzrostu czci św. Sebastiana jako patrona przeciw chorobom zakaźnym przyczynił się św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu. W lecie roku 1575 srożyła się w Mediolanie wyjątkowo zjadliwa dżuma, która w przeciągu dziewięciu miesięcy, od 31 lipca roku 1575 do i maja 1576 pochłonęła w Mediolanie i okolicy nie mniej niż 25.000 ofiar. Święty arcypasterz wraz z powierzoną sobie trzódką, dla której dobra doczesnego i wiecznego żył i pracował, modlił się, pościł, odprawiał publiczne procesje błagalne, ale ciężkie doświadczenie Boże nie ustawało. Razu pewnego przyszła świętemu myśl, by świętego Sebastiana uczcić publicznie i uroczyście. Przypomniał drogiemu ludowi zdarzenie w Rzymie z roku 680 i zaproponował złożenie następującego ślubu na cześć św. Sebastiana:
Jego rozpadający się kościół w Mediolanie ma być zupełnie odrestaurowany i codziennie ma się tam odprawiać msza święta.
.
W przeddzień uroczystości św. Sebastiana mają wszyscy ściśle pościć, w święto samo zaś ma się odprawić procesja do jego kościoła, gdzie powinno się odbyć uroczyste nabożeństwo.
.
Także w rocznicę tego ślubu (10 października) ma wyruszyć procesja do kościoła św. Sebastiana, by w ten sposób utrzymać pamięć ślubowania.
Oświecony duchem Bożym, ogłosił święty arcybiskup w święto Bożego Narodzenia tego roku, że dżuma przed Nowym Rokiem jeszcze ustanie. I tak się też stało. Potęga prośby i cudowna obrona świętego objawiła się tutaj najwyraźniej.
Jak rozpowszechnione jest nabożeństwo do wielkiego męczennika, dowodzi mnóstwo świątyń, poświęconych jego czci. Do tego dochodzi jeszcze wiele kościołów, które, lubo niepoświęcone św. Sebastianowi, jednak posiadają ołtarz pod jego wezwaniem. Wkońcu musimy przypomnieć, że nasz święty męczennik jest także jednym z czternastu orędowników w nieszczęściu. O oddawnej mu czci świadczą liczne bractwa, założone pod jego wezwaniem, uroczyste nabożeństwa, jak również ogólne obchodzenie jego święta. Te świadectwa są wymownym dowodem wdzięczności za opiekę, jaką lud chrześcijański zawdzięcza św. Sebastianowi, są dowodem wielkiej ufności w cudowną moc, której i w przyszłości spodziewa się od Boga za jego przemożną przyczyną. „Przedziwny Bóg w świętych swoich”.

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich :
W dniu 27 lutego 2021 r. na strzelnicy Łódzkiego Bractwa Kurkowego odbył się XI Turniej Strzelecki
Wielce Szanowni Panowie Bracia i Przyjaciele !
W związku z istniejącym światowym zagrożeniem comedowym działalność statutowa bractw kurkowych w kraju , została mocno ograniczona , a większości z nich całkowicie zawieszona.
Przy obecnych rządowych ustaleniach sanitarnych , szczegółowo określonych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego / maseczki , rękawiczki , płyny , odległości / , podjęliśmy decyzję o organizacji turnieju strzeleckiego dla chętnych braci kurkowych z naszego okręgu .
W spotkaniu organizacyjnym mieliśmy okazję po raz pierwszy gościć braci z Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu. W ub. roku zostali oni zarejestrowani w KRS – ie i przyjęci do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , a organizacyjnie przydzieleni do Okręgu Centralnego , który liczy aktualnie 13 bractw kurkowych.
W dniu 27 lutego 2021 r. na strzelnicy Łódzkiego Bractwa Kurkowego odbył się XI Turniej Strzelecki o Tarczę Świętego Sebastiana i jubileuszowy X o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Po przywitaniu uczestników turnieju przez br. Ignacego Ścibiorka – Starszego Łódzkiego Bractwa Kurkowego -Wiceprezesa OC, zabrał głos br. Jan Klauza – Prezes Okręgu , określił cele dzisiejszego spotkania .
Minutą ciszy oddaliśmy cześć pamięci 11 braci z okręgu , którzy zmarli w ostatnim półrocznym okresie.
Ponadto w dyskusji wypracowano koncepcje przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo – wyborczego okręgu i formy tradycyjnych turniejów strzeleckich Okręgu Centralnego .
Na wniosek br. Jana Klauzy – Prezesa OC podjęto uchwałę o przeniesienia siedziby Zarządu Okręgu Centralnego ZKBSRP z Kalisza do Łodzi .
Europejskim patronem bractw kurkowych jest św. Sebastiana / dzień patronalny – 20 stycznia /.
W toku odbytych zawodów, w którym udział wzięło 22 strzelców , którzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom strzelecki , zajęto następujące miejsca:
A. Tarcza św. Sebastiana
1 . miejsce br. Jan Klauza / bractwo kaliskie /
2. miejsce br . Robert Gajewski / bractwo łódzkie /
3. miejsce br. Dariusz Lewandowski / bractwo łódzkie /.
B. Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego
1. miejsce br. Marek Majek / bractwo otwockie /
2. miejsce br. Michał Wieremiejczyk / bractwo warszawskie /
3. miejsce s. Katarzyna Gajewska / bractwo świętokrzyskie /
C .Niespodzianką z inctjatywy Bractwa z Terespola , był turniej strzelecki o niespodziankę – szklaną strzelbę z wkładem brackim , którą wystrzelała jedyna kobieta w tym gronie s. Katarzyna Gajewska ,
Tarczę , puchary i dyplomy wręczył br. Jan Klauza – Prezes Okręgu wraz z Wiceprezesem ze Strzelmistrzem Okręgu , gratulując i życząc kolejnych wygranych turniejów strzeleckich.
Udział wzięli strzelcy z bractw Łasku , Radomia, Sieradza, Konstantynowa Lub., Otwocka , Warszawy , Terespola , Kielc , Kalisza i Łodzi.
W związku z inicjatywą Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , pierwsze zawody o tarczę św. Sebastiana – europejskiego patrona bractw kurkowych, łódzkie bractwo rozegrało już w roku 2008 .
W roku 2011 z naszej incjatywy zmieniono formułę na okręgowe .
Puchar Prezesa OC wcześniej zdobywali bracia Robert Karpiński, Andrzej Sylwestrzak ,Grzegorz Religa, Andrzej Kiljańczyk , Ignacy Ścibiorek , Dariusz Dolecki i Paweł Pastuszka.oraz w 2019 Michał Wieremiejczyk.
W trakcie spotkania br. Janusz Załocki – Podstarszy Bractwa Podlasko – Drohickiego , przekazał zdobytą i wystawioną przez niego na licytacji Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy Jerzego Owsiaka , międzynarodowej nagrody kaliskiej „Świętej Lilji ’, którą wylicytował br. Robert i Katarzyna Gajewscy. Serdeczne
gratulacje !!!!!!!
Turniej , w którym udział wzięło 22 strzelców , odbył się bardzo sprawnie dzięki przygotowaniu jego m.in. przez br. Roberta Gajewskiego – Strzelmistrza OC, br. Edwarda Kulantego – Podstarszego i br. Jana Kąckiego – Strzelmistrza Bractwa oraz br, Jana Klauzę – Prezesa OC ZKBS RP..
Spotkanie Sebastianowe było też okazją do omówienia bieżących spraw statutowych i jak zwykle zakończyło się rautem brackim. Zawodami tymi bracia naszego okręgu rozpoczęli nowy sezon strzelecki w 2021 roku .-
Z brackim pozdrowieniem
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC


PS.
Więcej fotek na moim i brackim fb.