Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2023.10.21 Turniej strzelecki o tytuł Króla Żniwnego OC

 Szanowni Panowie 

 Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego ZKBSRP .

Podczas sobotniego turnieju strzeleckiego w Łodzi / 21.10.2023 / , o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego ZKBS RP , odbyła się też robocza narada starszyzny brackiej w następujących sprawach :

1. organizacja narady rocznej połączonej ze świątecznym spotkaniem opłatkowym OC

2. opracowanie terminarza turniejów strzeleckich bractw Okręgu Centralnego ZKBSRP

w roku 2024.

Naradę prowadził br. Ignacy Ścibiorek – Wiceprezes Okręgu Centralnego z udziałem

przedstawicieli wszystkich dziewięciu bractw obecnych na turnieju .

Ad. 1 /.

Po wysłuchaniu informacji zgłoszonej przez br. Michała Wieremiejczyka o trudnościach w remoncie pomieszczenia siedziby bractwa / budynek Szembeka / i konieczności zmiany miejsca ,

Zaproponował odbycie spotkania w Ośrodku Binduga w Broku n / Bugiem w dniu 9 grudnia / sobota / 2024 roku w godz. 16 – 22

Koszt uroczystej kolacji – składkowy i wynosi 170 zł od osoby . Nocleg ze śniadaniem jednej osoby – 70 zł.

Warunki techniczno – organizacyjne : minimum 30 osób i połowa bractw z okręgu.

Zgłoszenie potwierdzające udział bractw na adres zwrotny e-mail Zarządu OC w terminie do 17 listopada 2024,

Po formalnym potwierdzeniu po tym terminie przez Zarząd OC , wpłata gotówki do dnia 30 listopada br. na podane konto organizatora.

Powyższe ustalenia zostały przyjęte jednogłośnie przez obecnych braci kurkowych .

Koordynatorem organizacyjnym spotkania jest br. Michał Wieremiejczyk – Prezes Bractwa Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie / tel. 609 094 202 /.

Ad. 2 /

Przedstawiciele obecnych bractw zgłosili propozycje organizacji najważniejszych własnych wydarzeń i turniejów strzeleckich w roku 2024 , na które przewidują zaproszenia innych bractw i władz oraz organizacji . Pozostałe bractwa proszone są o niezwłoczne zgłoszenie swoich planowanych wydarzeń oraz strzelań .

Konieczność potwierdzenia przez wszystkie bractwa na adres zwrotny Zarządu OC swojej decyzji. Termin ostateczny do 10 listopada br.

Zobowiązani zostaliśmy o przekazanie do Zarządu Zjednoczenia KBSRP powyższych terminarzy do dnia 15 listopada 2023 roku. Brak zgłoszenia do tego dnia wykluczy nas z umieszczenia ich , przez Strzelmistrza Zjednoczenia , w Kalendarzu Turniejów na rok 2024,

Koordynatorem i odpowiedzialnym za wykonanie jest br. Rober Gajewski – Strzelmistrz Okręgu Centralnego / tel. 695 266 444 /.

W imieniu Prezesa Okręgu Centralnego i własnym dziękuję wszystkim Panom Braciom za udział w kolejnym Turnieju o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego . –

==================================================================================

Szanowni Panowie Bracia i Przyjaciele !

W dniu 21 bm. Łódzkie TS Bractwo Kurkowe było organizatorem kolejnego turnieju strzeleckiego naszego okręgu , który odbył się na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi.

Współorganizatorem było Bractwo Warszawskie na czele z br. Michałem Wieremiejczykiem – Prezesem Bractwa , Wiceprezesem Zarządu Zjednoczenia KBSRP .

W turnieju bracia walczyli o :

1. Tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego ,

2. Buzdygan Bracki Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego ,

3. Złotego Łódzkiego Kura Brackiego,

4. Tarczę Jubileuszową Warszawskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.

W turnieju udział wzięły delegacje :

– Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych

– Bractwa Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego ,

– Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego,

– Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych ,

– Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych ,

– Bractwa Strzelców Kurkowych ” Lechity ” w Otwocku ,

– Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego ,

– Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego .

W turnieju wzięło udział prawie trzydziestu strzelców , którzy podczas zawodów , zajęli następujące miejsca :

I. Król Żniwny Okręgi Centralnego – br. Józef Szeptycki.

I Rycerz br. Ryszard Dopierała

II Rycerz br. Szczepan Wereszko .

Wszyscy z Bractwa Podlasko – Kozieradzkiego TS w Konstantynowie.

II . Buzdygan Łódzkiego Bractwa :

1 m. br. Michał Wieremiejczyk / Warszawa /

2 m. br. Paweł Pastuszka / Radom ?

3 m. s. Katarzyna Gajewska / Łódź /

III. Tarcza Jubileuszowa BSK Warszawa

1 m. br. Paweł Wieremiejczyk / Warszawa /.

2 m. br. Maciej Pastuszka / Radom /

3.m. s. Katarzyna Gajewska / Łódź /

IV. Złoty Kur Bracki ŁTSBK / pistolet /

1 m. Grzegorz Kiedryński / SS Łódź /

2 m. br. Maciej Pastuszka / Radom /

3.m. br. Piotr Fryczka / Łódź /

W imieniu Zarządu Okręgu Centralnego ZKBSRP , składamy serdeczne gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla uczestników. Gospodarze turnieju zaprosili wszystkich braci na raut bracki. Król Żniwny zafundował dla wszystkich beczkę piwa .

Turniej był też okazją do oceny realizacji zadań statutowych w roku bieżącym oraz ustalenia ważnych planowanych wydarzeń w roku 2024.

W roku 2024 Łódzkie TS Bractwo Kurkowe obchodzić będzie 200 lecie swej działalności. Główne uroczystości jubileuszowe planujemy na dzień 25 maja 2024 r. Zapraszamy .

Z uwagi na nieobecność br. Jana Klauzy – naszego Prezesa OC , uczestnicy turnieju przesyłają brackie pozdrowienia z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia . –

Z brackim pozdrowieniami

br. genrał Ignacy Ścibiorek

Starszy ŁTSBK

Wiceprezes OC

PS. Więcej zdjęć na FB : https://www.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacyscibiorek , i https://www.facebook.com/OkregCentralny .

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich

Dnia 14 października 2023 11:10 ZARZAD OC ZKBS RP <zarzad.oc.zkbs@wp.pl> napisał(a):

Szanowni Panowie Bracia !

     W nawiązaniu do wcześniejszego zaproszenia , proszę o potwierdzenie zwrotne , swojego udziału w turnieju do najbliższego poniedziałku / godz. 15.00 /  oraz ilości przyjeżdzających braci. Pozwoli to na nam na właściwe przygotowanie strzelań oraz całą logistykę .

W przypadku braku możliwości przyjazdowych , obowiązuje potwierdzenie tego faktu j.w. 

     Proszę o zgłoszenie terminu najważniejszych strzelań w roku 2024 , ważnych dla was , na które  będziecie zapraszać inne bractwa . Pozwoli to Strzelmistrzowi  przygotować bezkolizyjny kalendarz Okręgu Centralnego .

W dniu 21 bm. będziemy musieli też ustalić miejsce i termin spotkania świąteczno – noworocznego. Do chwili obecnej wstępną propozycję zgłosił br. Michał Wieremiejczyk / dzięki /.

    Życzę wszystkim braciom , w dniu jutrzejszym, dobrych głosowań . –

                                          Z brackimi pozdrowieniami

                                                                      Z upoważnienia Prezesa Jana Klauzy

                                                                                                                                                  Ignacy Ścibiorek

                                                                                                                                                   Wiceprezes OC

>>>Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Szanowni Panowie Bracia !
Zapraszam Panów Braci na turniej strzelecki o tytuł Króla Żniwnego i strzelania towarzyszące
Turniej strzelecki o tytuł Króla Żniwnego OC przeprowadzić w dniu 21 października / sobota / 2023 r na strzelnicy Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi .
    W programie ponadto strzelania o :
    – Złotego Kura Brackiego
    – Łódzki Buzdygan Bracki
    – Tarczę Jubileuszową Bractwa Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie

Z brackimi pozdrowieniami
Z upoważnienia Prezesa Jana Klauzy br.generał Ignacy Ścibiorek Wiceprezes OC
STARSZY ŁTSBK