4.TARCZA WIELKANOCNA

STRZELANIE WIOSENNE – WIELKANOCNE


Strzelania wielkanocne o „Puchar Wiosny” są przeprowadzane w dniu Walnego Zgromadzenia Bractwa.
Po części merytorycznej Bracia siadają do tradycyjnego „jajeczka brackiego” poprzedzonego życzeniami świątecznymi.
Wyniki strzelań w latach :
24 marzec 2018

– pierwsze miejsce  br. Piotr Fryczka,

– drugie br. Robert Gajewski

– trzecie br. Marek Bartel.

08 kwiecień 2017

I miejsce br. Robert Gajewski

II miejsce br. s. Katarzyna Gajewska

III miejsce br. Marek Bartel.

19 marzec 2016

w kategorii „Brackiej”
I miejsce br.Grzegorz Religa
II miejsce s. Katarzyna Gajewska
III. miejsce Andrzej Sylwestrzak

w kategorii „Sekcja ”
I miejsce br. Robert Gajewski
II miejsce s. Katarzyna Gajewska
III. miejsce br. Dariusz Dolecki

19 kwiecień 2015

w kategorii „Brat” pierwsze miejsce zdobył br. Grzegorz Religa ,

w kategorii „Sekcja ” br. Robert Gajewski.

12 kwiecień 2014

I miejsce br. Michał Suwalski

II miejsce br. Robert Gajewski

III miejsce br. Ignacy Ścibiorek

23 marzec 2013

I miejsce br. Jarosław Wieczorek,

II miejsce br. Piotr Fryczka

III miejsce br. Witold Łuczyński

24 marzec 2012

I miejsce br.Edward Kulanty,

II miejsce br. Dariusz Lewandowski

III miejsce br. Grzegorz Religa

27 marzec 2011

I miejsce br. Dariusz Lewandowski

II miejsce br.Witold Łuczyński

III miejsce br.Edward Kulanty

20 marzec 2010

I miejsce br. Piotr Fryczka

II miejsce br. Stanisław Cholaś

III miejsce br. Edward Kulanty

28 marzec 2009

I miejsce br. Krzysztof Zalewski

II miejsce br. Jerzy Wachowicz

III miejsce br. Bronisław Kałużny

15 marzec 2008

I miejsce br. Stanisław Wielec

II miejsce br. Witold Karolak

III miejsce br. Dariusz Gajzler

31 marzec 2007

I miejsce br. Andrzej Sylwestrzak.

II miejsce br. Piotr Fryczka

III miejsce br. Jarosław Filipiak

1 kwiecień 2006

I miejsce br. Stanisław Cholaś

II miejsce br. Andrzej Majewicz

III miejsce br. Jerzy Kącki