Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2022.01 -OTWOCK JUBILEUSZ 25 LECIA OKRĘGU Centralnego

Temat: JUBILEUSZ 25 LECIA OKRĘGU CENTRALNEGO ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP – OTWOCK 4.12.2021.
Szanowni Panowie Bracia i Przyjaciele !
W czasie naszego jubileuszu , w części oficjalnej , wieloletni prezes Okręgu Centralnego br. Jan Klauza , przedstawił wspomnieniowe sprawozdanie z działalności naszego okręgu w czasie tych 25 lat .
Okręg Centralny został organizacyjnie utworzony w roku 1995 w Łodzi i oficjalnie powołany przez Zarząd Zjednoczenia KBSRP na swoim posiedzeniu w Starogardzie Gdańskim . Zjednoczenie KBSRP zostało utworzone w r. 1922. Bractwa kurkowe w okręgu mają swoją wielowiekową historię lub też tworzone są współcześnie , na wyzwanie obecnych potrzeb patriotyczno – strzeleckich .
Ignacy Ścibiorek – Wiceprezes OC

Sprawozdanie z działalności Okręgu Centralnego ZKBS RP .
Br. Jan Klauza – Prezes
Jak historia potrafi zataczać niespodziewanie koło. To właśnie tutaj w Otwocku po utworzeniu Okręgów w Starogardzie Gdańskim, pierwsza wielka impreza integracyjna naszego Okręgu odbyła się właśnie tutaj w Otwocku. Byli przedstawiciele najwyższych władz krajowych z v-ce Premierem Henrykiem Goryszewskim, Posłami i Senatorami oraz Władze Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z Prezesem Zjednoczenia Tadeuszem Jakubiakiem na czele, oraz gościnne władze miasta Otwocka z Prezydentem, Miasta Panem Andrzejem Zygułą. W imieniu gospodarzy, Bractwa Strzelców Kurkowych ” Lechity” witał nas Komendant tego Bractwa brat Krzysztof Barszcz, wraz założycielami tego bractwa Antonim Federowiczem i Tadeuszem Sułowskim. Było nas wtedy pięć bractw, Kalisz Łask, Łódź, Warszawa. Świętują wraz nami również bracia Otwoccy swoje 25-lecie powstania bractwa. I z tego też powodu serdeczne gratulacje im składamy jako gospodarzom i organizatorom tego spotkania.
Dzisiaj świętujemy już w gronie trzynastu bractw.
Drogie Siostry i Bracia Kurkowi. W roku 2020 przypada 25- rocznica utworzenia Okręgu Centralnego, lecz sytuacje związane z pandemią nie pozwoliły nam na wiele spotkań i uroczystości związanych z tym jubileuszem.
W okresie tym bractwa wchodzące w skład Okręgu Centralnego: Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu, Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi, Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku, Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Łasku, Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Sieradzu , Bractwo Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego w Warszawie, Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie, Łomżyńsko- Drohicko Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu, , Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu, Podlasko Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Konstantynowie, Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych, Mazowiecko-Podlaskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Broku. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych w Terespolu.
Stan osobowy poszczególnych bractw Okręgu przedstawia się następująco:
Bractwo Kaliskie 24
Bractwo Warszawskie 21
Bractwo Sieradzkie 16
Bractwo Łódzkie 34
Bractwo Otwockie 15
Bractwo Łaskie 11
Bractwo Świętokrzyskie 19
Bractwo Łomżyńsko –Drohickie 41
Bractwo Kurkowe im. Św. Sebastiana w Radomiu 19
Bractwo Kurkowe w Konstantynowie 17
Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych 18
Bractwo w Broku 34
Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych w Terespolu.12
Zarząd Okręgu Centralnego działała w następującym składzie:
Jan Klauza – Prezes Okręgu
Ignacy Ścibiorek – v-ce Prezes Okręgu
Jerzy Kowalski – Sekretarz Okręgu
Dariusz Dolecki – Strzelmistrz Okręgu a po jego śmieci br. Robert Gajewski
Ryszard Kopczyński – Skarbnik Okręgu.
Michał Wieremiejczyk – Marszałek Okręgu
Po za tym zgodnie ze statutem Zjednoczenia wchodzą wszyscy Prezesi bractw Okręgu Centralnego, wraz z Komisja Rewizyjna i Sądem Honorowym któremu nie przerwanie przewodniczy brat Marek Majek.
Poszczególne bractwa organizują wiele imprez strzeleckich o wielkim wydźwięku na terenie całego kraju a nawet Europy. Jako organizacje regionalne na szczeblu lokalnym współpracują bractwa z wszystkimi dla których ważne są nasze idee. Wielokrotnie w zwartych szykach uczestniczyliśmy w ważnych uroczystościach , poświęceniach sztandarów , strzelnic , imprezach cyklicznych , rocznicowych. Nawiązują do dawnych tradycji, organizują wiele imprez a barwny korowód braci kurkowych przemierzających ulice miast i miasteczek pozostaje trwałym elementem tożsamości tych miejscowości. Nawiązane w bractwie przyjaźnie, oddanie idei, czynne uczestnictwo w zmaganiach strzeleckich , wspólny odpoczynek , niekiedy przy szklance piwa brackiego zbliżają nas do siebie.
Jak co roku pielgrzymujemy do Św. Józefa Kaliskiego i jesienią do Częstochowy. Pielgrzymki te mają na celu podkreślenie nieprzerwanej więzi bractw kurkowych z kościołem katolickim od zarania ich powstania i obok dawnych historycznych idei dziś łączy nas jeszcze jedna: ” wolno ponad wszelkimi podziałami budujemy wspólnie fundamenty europejskiego domu mocno posadowionego na filarach wiary, tradycji i umiłowania ojczyzny ”. Niestety ostatnio musieliśmy zawiesić te spotkania z uwagi na zagrożenia wywołane pandemią..
Szczególnie chciałbym podkreślić życzliwe kontakty z hierarchią i duchowieństwem kościoła katolickiego , co uwidacznia się w postaci audiencji, udziału duchowieństwa w naszych pracach.
Należy złożyć serdeczne podziękowanie za włożony wysiłek wszystkim bractwom za wytrwałość i zaangażowanie w kultywowaniu naszych tradycji i organizowanie wspaniałych imprez okolicznościowych promujących nasz ruch bracki , kulturę i obyczaje poszczególnych regionów. Poszczególne bractwa organizują wiele imprez kulturalno-oświatowych wraz z prestiżowymi strzeleniami w swoich małych ojczyznach promując sławnych ludzi i kulturę danego regionu. I tak:
Europejskie Strzelanie o Lilię św. Józefa w Kaliszu.
Strzelanie o szablę gen. Juliana Pobóg-Filipowicza w Otwocku
Strzelanie o Złotą Łódkę w Łodzi
Strzelanie o Złoty Korab Łaski
Strzelanie o Złoty Pierścień Urszuli Leduchowskiej i wiele innych w Sieradzu
Strzelanie o Szablę Jana Kilińskiego w Warszawie
Strzelanie o Statuetkę Baby Jagi w Bractwie Świętokrzyskim
Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia
Strzelanie o Złote Klucze miasta Ciechanowca.
Strzelanie o szablę i statuetki w Bractwie im. Św. Sebastiana w Radomiu.
Corocznie poszczególne Bractwo Kurkowe Okręgu wytypowane na poszczególny rok jest organizatorem Strzelania o tytuł Króla Okręgu Centralnego i w okresie jesiennym Żniwnego Króla Okręgu Centralnego.
Ostatnio takie zawody zostały przeprowadzone w roku 2021 w bractwie Łódzkim.
Corocznie Łódzkie TS Bractwo Kurkowe , jest organizatorem i gospodarzem turnieju strzeleckiego Okręgu Centralnego o Tarczę św. Sebastiana / 20 stycznia – dzień patronalny / – Europejskiego Patrona Bractw Kurkowych .
Mimo wielu innych obowiązków należy podkreślić wysiłek braci z poszczególnych Bractw Kurkowych naszego Okręgu przy organizacji imprez brackich. Wszystko jest zorganizowane bez zastrzeżeń na tyle ile jest stać poszczególne bractwa.
Bractwa nie tylko żyją organizacją imprez strzeleckich ale również organizują spotkania rodzinne i towarzyskie zapraszając na te imprezy społeczeństwo danej okolicy. Ciekawą inicjatywą jest coroczna intronizacja Sieradzkiego Króla Kurkowego organizowana w okolicznych pałacach podczas uroczystego balu królewskiego.
W Kaliszu barwny pochód przez miasto i intronizacja na Rynku Głównym Miasta. W Łodzi podczas co rocznego balu Królewskiego. W Łasku podczas corocznych dni Łasku, w Otwocku podczas obchodów Dni Otwocka. W Kielcach na raucie Królewskim. W Ciechanowcu podczas corocznych Dni Chleba i Balu Królewskiego, w Radomiu podczas uroczystych koncertów w kościele św. Wacława.
Corocznie w poszczególnych bractwach organizowane są spotkania wigilijne, spotkania rodzinne i wiele innych imprez. Członkowie poszczególnych Bractw uczestniczą również w różnych uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Wiele Bractw prowadzi współpracę z placówkami oświatowymi i innymi organizacjami strzeleckimi. Prowadzona jest również działalność charytatywna dla osób jej potrzebujących.
Bracia Kurkowi Okręgu Centralnego spotykali się corocznie na Wigilijnym spotkaniu na zaproszenie Prezesa Okręgu, w Pałacu w Witaszycach. W przyjemnej i przyjacielskiej i rodzinnej atmosferze składamy sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Z radością pisze te słowa ponieważ od roku 2001 kontynuujemy tą tradycje. Dzisiaj spotykamy się w gościnnych progach Bractwa Otwockiego. Z serdecznym podziękowaniem pragnę również w tym roku, złożyć wam z tej okazji życzenia.
Mimo ograniczeń z powodu pandemii cieszę się ze możemy osobiście złożyć sobie i za waszym pośrednictwem wszystkim braciom i ich rodziną oraz sympatykom naszego ruchu te Świąteczno-Noworoczne życzenia.
Nawet najpiękniej napisane wersety nie zastąpią bezpośrednich kontaktów , uścisków , spojrzeń w oczy i wypowiedzianych słów.
Życzę wam Siostry i Bracia Kurkowi i wszystkim sympatykom / aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2022 upłynął w dobrej rodzinnej i sympatycznej atmosferze. Niech nadchodzące Święta będą czasem spokoju , szczęścia i radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych trosk i obowiązków.
Życzę Wam aby wszyscy z Was znaleźli swoje miejsce przy świątecznym stole , by spełniły się Wasze najskrytsze marzenia , aby każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego . Nie ważne gdzie , jak, lecz ważne byśmy zawsze o sobie pamiętali.
U progu Nowego Roku życzę wszystkim a za Waszym pośrednictwem Waszym rodzinom i sympatykom – Roku pełnego miłych zaskoczeń i wspaniałych uniesień , spełnienia marzeń – także tych nie wypowiedzianych ,optymizmu i wiary w to że rok 2022 będzie spełnieniem oczekiwań i nadziei. Niech to będzie dobry rok.
Sukcesem było zorganizowanie i osłonięcie pomnik Brata Kurkowego w Poznaniu. Była to chyba największa w ostatnim czasie manifestacja bractw kurkowych z całego kraju. Wielkie podziękowanie należą się wszystkim bractwom Okręgu Centralnego którzy jako jedyni w całym Zjednoczeniu wystawili tarcze na budowę pomnika i zebrane kwoty przekazali na konto pomnikowe, Jeszcze raz wielkie dzięki za zrozumienie i zaangażowanie się w ten proces. Jesteśmy na etapie tworzenia Fundacji Bracka Pomoc. W tym celu wszystkie bractwa Okręgu Centralnego zobowiązały się do przeprowadzenie jednego strzelania w roku i uzyskane kwoty przekazać na ten cel. Aby ułatwić tą inicjatywę każde bractwo w m-cu grudniu 2017r, otrzymało po trzy książki , jako nagrody dla zwycięzców w tej konkurencji.
Wydaliśmy kilka publikacji jak: XX-lat Kurkowych Bractw Strzeleckich Okręgu Centralnego, Księgę Jubileuszową 25-lecia Reaktywacji Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej i Pielgrzymka Kurkowych Bractw Strzeleckich Okręgu Centralnego do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
Należy podkreślić , że nie zawsze nasza organizacyjna dyscyplina i solidarność są bez zastrzeżeń. Tylko poprzez aktywny udział w życiu organizacyjnym poszerzamy przyjacielski krąg , możemy odczuć siłę naszych idei. 0 większą braterską solidarność i wzajemne zrozumienie powinniśmy zadbać w przyszłości . Staliśmy się Europejczykami nie tylko poprzez fakt przystąpienia do EGS , również z tego względu że w naszych szeregach pojawiły się siostry kurkowe . Przyjmujmy je życzliwie. Na pewno nie zrewolucjonizują naszych tradycji , mogą natomiast przyczynić się do złagodzenia niektórych naszych męskich obyczajów , a to może nam tylko wszystkim wyjść na dobre . Rozwijając życie towarzyskie w bractwach i okręgu. staraliśmy się to czynić nie tylko poprzez imprezy strzeleckie.
Drodzy Bracia i Siostry. Nie myli się tylko ten , który nic nie robi. Mam świadomość , którą myślę że podzielają pozostali członkowie naszego ruchu że w swej pracy nie uniknęliśmy błędów i pomyłek. Przeto pragnę przeprosić wszystkich tych którzy w jakiejkolwiek formie i sytuacji poczuli się urażeni bądź niezauważeni . Jeżeli takie sytuacje miały miejsce proszę mi wierzyć nie były to działania z mojej strony zamierzone. Pozwólcie bracia i siostry, że zakończę bardzo osobistą refleksją. Mimo , że ogarnia człowieka zmęczenie i zniechęcenie wywołane zbyt mało niekiedy efektownymi działaniami , mimo poświęcenia temu ruchowi maksimum czasu którego nam wszystkim przecież brakuje przychodzi jednak refleksja , że gdyby nie ten ruch byłbym uboższy w liczne przyjaźnie i znajomości. Pozwólcie przeto, ze na wasze ręce złoże szczególne wyrazy wdzięczności za jakże częste dowody tej przyjaźni i braterskiego wsparcia w trudnych chwilach , których przez te 25 lat wielokrotnie doświadczałem.
Dostrzegając i mając na uwadze świadomość potknięć i organizacyjnych niedociągnięć uważam , że ten czas był ważnym etapem w dziejach naszej organizacji. To co wspólnie osiągnęliśmy jest sumą dokonań wszystkich tych z pośród członków Okręgu Centralnego , zarządów bractw , królów kurkowych oraz życzliwie wspierających braci , którzy zechcieli poświęcić naszemu ruchowi nieco serca , czasu i pieniędzy i za to zaangażowanie pragnę Wam drodzy bracia i siostry bardzo serdecznie podziękować.
W jednej z naszych pieśni śpiewamy cyt. :
” Niki tu pierwszy nikt ostatni, kiedy bracia stają w krąg niech nas spaja łańcuch bratni przyjacielskich, szczerych rąk ” ,
i te proste słowa wyrażają to co w naszym ruchu jest najpiękniejsze.
Życzę przeto aby rozrastał się nasz braterski krąg a przyjacielskie gesty niekiedy na przekór codziennej rzeczywistości łączyły członków naszego Okręgu i nie tylko.
Były również smutne chwile gdy żegnaliśmy pierwszego Prezesa OC Bogdana Glinkowskiego jak również wielu innych członków naszego okręgu, wielce zasłużonych dla naszego ruchu brackiego. Kazimierza Ciszka, Rafała Pastuszka, Krzysztofa Iwańczuka, Dariusza Doleckiego, Bogdana Ryttera, Zbigniewa Łopatę ,Jarosława Selwona, Czesława Bąką, Jerzego Witaszczyka. Tadeusza Sułowskiego , Antoniego Federowicza, Włodzimierza Borkowskiego, Kazimierz i Krzysztofa Zalewskich , Marcjan Jagodziński, Wojciecha Tomalaka, Bogdana Glinkowskiego, Darka Olejnika
Cześć ich pamięci !
W następnym roku, jeżeli ustąpi pandemia , jak poprzednio chcemy położyć jeszcze większy nacisk na organizację imprez brackich w Okręgu a szczególnie liczny udział w tych imprezach braci kurkowych, zaproszonych gości i społeczeństwa danego regionu.
Niech toczące swe wody rzeka Wisła będzie świadkiem naszych kolejnych lat działalności wypełnionej sukcesami a społeczna akceptacja źródłem satysfakcji i motywacji do dalszych ćwiczeń , aby oko i dłonie sprawnie służyły Ojczyzny obronie.
Z brackim pozdrowieniem
Jan Klauza Prezes OC


=====================================================================================
JUBILEUSZ 25 LECIA OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBSRP – Otwock 4.12.2021.
JUBILEUSZ 25 LECIA OKRĘGU CENTRALNEGO ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ – OTWOCK 4.12.2021 – NEWS !
W dniu 4 grudnia br. odbyły się uroczystości jubileuszowe 25 lecia Okręgu Centralnego , które miały miejsce w Otwocku. Gospodarzem było Bractwo Strzelców Kurkowych ” Lechity ” im. Józefa Piłsudskiego .
Patronem honorowym uroczystości obieli :
– Prezes Zarządu Zjednoczenia KBS RP ,
– Prezydent Miasta Otwocka .
Na zaproszenie Prezesa Okręgu przybyły delegacje bractw kurkowych tworzących nasz okręg , przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu otwockiego , władze Zjednoczenia i zaproszeni goście.
Uczestniczyliśmy m.in. w :
– uroczystej mszy św. w intencji braci kurkowych okręgu
– złożeniu pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego wiązanek kwiatów ,
– przemarszu wraz z władzami samorządowymi przez miasto ,
– jubileuszowym spotkaniu połączonym z życzeniami świątecznymi .
Był czas na wspomnienia , gratulacje i życzenia , podziękowania
i odznaczenia okręgu i braci.
W imieniu br. Jana Klauzy – Prezesa Okręgu składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestników spotkania jubileuszowego.
Niebawem prześlę więcej szczegółowych informacji merytorycznych !
Łódzkie Bractwo Kurkowe reprezentowali bracia : Jarosław Wieczorek , Zdzisław Zając , Marcin Latek i Starszy Bractwa. Serdecznie dziękuję !
Z brackimi jubileuszowymi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC ZKBS RP
Starszy TSBK

Temat: JUBILEUSZ 25 LECIA OC ZKBS RP – OTWOCK 4.12.2021 .
Wielce Szanowni Panowie Bracia
Krzysztof LARSKI
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Zbigniew MADEJ
Król Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , serdecznie zaprasza Panów Braci na nasz jubileusz 25 lecia naszego okręgu , który będzie miał miejsce w dniu 4 grudnia 2021 r w Otwocku .
Program szczegółowy zawarty jest w załącznikach .

Okręg Centralny powstał w r. 1995 ale z uwagi na istniejące zagrożenia epidemiczne , zmuszeni byliśmy przesunąć czas jubileuszowego spotkania .
Mamy nadzieję , że w tym terminie przy zmniejszonych stanach osobowych
i zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych będziemy się mogli spotkać. –

Z up. Prezesa Okręgu Centralnego ZKBS RP
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK


Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego ZKBS RP !

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji , pozwalam sobie przesłać zaproszenie – informację o organizacji naszego jubileuszu 25 lecia Okręgu Centralnego / załącznik /. Termin został zaakceptowany przez Zarząd OC , po wszystkich uzgodnieniach z Prezydentem Miasta Otwocka i Komendantem Bractwa Strzelców Kurkowych ” Lechity ’ , które jest gospodarzem uroczystości , a także uwzględnia covidowe prognozy sanitarne .
Z uwagi na krótki termin uprzejmie proszę o potwierdzenie danych określonych w załączniku , w terminie do 20 listopada / sobota / br. Pozwoli to na dalsze działania organizacyjne naszego jubileuszu.
Ważne jest abyśmy w aktualnej sytuacji mogli odbyć jubileuszowe spotkanie , podziękować zasłużonym braciom oraz wskazać cele na najbliższy czas naszej statutowej działalności . –

Z brackimi pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK
================================================================
JUBILEUSZ 25 LECIA OKRĘGU CENTRALNEGO
ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1995 – 2020

Termin : 4 grudnia / sobota / 2021 rok
Miejsce : Otwock / Prezydent Miasta , Bractwo Strzelców Kurkowych „ Lechity” /.
Program ramowy :
11.00 – przyjazd delegacji brackich i gości do Urzędu Miasta Otwocka .
12.00 – msza św. w kościele w intencji bractw kurkowych okręgu centralnego ,
13.00 – złożenia wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego / Prezydent Miasta ,
Prezes OC ZKBS RP , Komendant BSK „ Lechity „/ w Parku Miejskim .
14.30 – cześć oficjalna uroczystości .
16.00 – 18.00 oficjalne spotkanie wigilijne / koszt pokrywa Prezydent Miasta Otwocka / .
Bracia : kontusze lub mundury brackie , poczty sztandarowe , oprawa uroczystości .
Hotel w Otwocku / trwają aktualnie uzgodnienia cenowe / dla zainteresowanych braci .
W załączeniu przesyłam przygotowaną symulację ilościową / historia i wielkość bractw / udziału braci w uroczystości jubileuszowej przygotowanej do rozmów roboczych w Urzędzie Miasta Otwocka . Proponowane ilości mogą się zmienić , ale ilość ogólna nie może przekroczyć 50 osób,
Uprzejmie proszę o potwierdzenie bezpośrednio do br. Jana Klauzy – Prezesa OC ,
– rzeczywistej ilości braci biorących udział w uroczystościach
– ilości braci zainteresowanych noclegiem w hotelu.
– w terminie do dnia 20 listopada / sobota / 2021 / tel. 602 303 252 / ew. biuro@ogrobud.pl .
W terminie do dnia 22 listopada br. zostanie Panom Braciom przedstawiona szczegółowa informacja techniczna przyjazdu i pobytu w czasie uroczystości jubileuszowych . –
Z up. Prezesa Okręgu Centralnego ZKBS RP
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
================================================================================
JUBILEUSZ 25 LECIA / 1995 – 2020 / OKRĘGU CENTRALNEGO
ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH R . P.
Wykaz delegatów bractw kurkowych na Zjazd Jubileuszowy – Otwock 4.12.2021.
1. Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych – Radom 3 braci
2. Bractwo Strzelców Kurkowych im. J.Kilińskiego w Warszawie 3 braci
3. Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych 3 braci
4. Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie 3 braci
5. Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu 2 braci
6. Mazowiecko – Podlaskie Bractwo Strzeleckie w Broku 3 braci
7. Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe 3 braci
8. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe 4 braci
9. Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie 2 braci
10. Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie 3 braci
11. Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych 3 braci
12. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu 4 braci
13. Bractwo Strzelców Kurkowych im. J. Piłsuckiego „ Lechity” w Otwocku 10 braci.
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Poznań 3 braci.
Razem 49 braci/sióstr
Z brackimi pozdrowieniami

Komendant Bractwa Prezes Okręgu Centralnego
br.Marek MAJEK br. Jan KLAUZA