Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2021.02.01. Strzelnica ŁTSBK zimą

Szanowni Panowie Bracia !

Z nowym rokiem zima zagościła na naszej strzelnicy !
Spowodowała ona przewrócenie się dwóch drzew i uszkodzenie ogrodzenia. Sprawę zgłosiliśmy do Zarządu Zieleni Miejskiej z prośbą o podjęcie działań naprawczych.
Wpłynęły do nas życzenia świąteczne – noworoczne od władz wojewódzkich LOK.
W związku z wstrzymaniem działalności strzeleckiej do 17 bm. nasi przyjaciele z KS ” Dziesiątka ” LOK rozpoczęli prace przy wygrodzeniu „pneumatyka ’ . W uzgodnieniu z RS i z własnych środków finansowych – dziękujemy.
Pozwoli to na właściwe prowadzenie treningów i zawodów oraz ocieplenie .
Ponadto wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Łodzi o zmniejszenie opłaty dzierżawnej / dzięki za pomoc Brata Pisarza /.
Najbliższe planowane posiedzenie Rady Starszych w dniu 28 stycznia  / czwartek / 2021 r. –
W dniach 26 i 27 lutego br. prowadzone były prace wycinkowe uschniętych drzew , bezpośrednio rosnących przy naszej siedzibie. Pozostało jeszcze wywiezienie gałęzi i złożenie  do zmagazynowania ściętych pni , z wykorzystaniem spalania w kominku,

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy  ŁTSBK