Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2022.05.21 Strzelanie królewskie

XXVIII TURNIEJ KRÓLEWSKI ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO 21.05.2022
ŚLUBOWANIE BRACKIE .
W dniu 21 bm. do naszej siedziby przybyli łódzcy bracia kurkowi , a także delegacje brackie z :
– Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
– Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego TS
– Bractwa Strzelców Kurkowych z Warszawy
– Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
– Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego TS
– Łomżyńsko – Drohickiego Bractwa Kurkowego
oraz zaproszeni goście.
Uroczystości rozpoczęliśmy złożeniem ślubowania brackiego przez braci Marcina Latka i Macieja Mikołajczyka. Po wprowadzeniu do bractwa uzyskują status brata kandydata. Odbyli oni wymagany statutem staż bracki.
Decyzją Rady Starszych naszego bractwa uzyskali status brata rzeczywistego.
Ślubowanie złożyli na sztandar naszego bractwa , a ślubowanie przyjął Starszy Bractwa.
Fot. Bartosz Gorgolewski,
Życzymy Braciom dalszej satysfakcji w realizacji celów w działąlności brackiej !

XXVIII TURNIEJ KRÓLEWSKI ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO 21.05.2022
STRZELANIE KRÓLEWSKIE.
Po raz 28 łódzcy bracia zmierzyli się w turnieju o najlepszego strzelca . Strzelanie odbywa się , zgodnie z tradycją do drewnianej figury kura osadzonego na żerdzi. Strzały oddaje się pojedynczo w ustalonej kolejności .
– Tytuł Króla Kurkowego zdobył brat Andrzej Sylwestrzak / w historii po raz trzeci – wicekrólami zostali bracia Marek Bartel i Sławomir Jędrzejczyk .
Kur spadł po 92 strzale !
Do ich obowiązków należeć też będzie reprezentowanie Bractwa oraz organizacji Balu Królewskiego .
Wiwat Król !!!

XXVIII TURNIEJ KRÓLEWSKI ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO 21.05.2022
TURNIEJ STRZELECKI O STATUETKĘ ZŁOTEJ ŁÓDKI BRACKIEJ ORAZ PUCHARY PREZYDENTA MIASTA ŁODZI , MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I WOJEWODY ŁÓDZKIEGO.

-W zawodach o statuetkę / strzelanie do kura / najlepszym okazał się brat Sławomir Jędrzejczyk , drugie miejsce zdobył brat Ignacy Ścibiorek . a trzecim był brat Andrzej Sylwestrzak .

-Puchar Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej zdobył brat Paweł Pastuszka , drugie miejsce Maciej Pastuszka a trzecie Piotr Pastuszka !!!

-Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreiberta wystrzelał brat Robert Gajewski , drugie miejsce s. Katarzyna Gajewska , a trzecie brat Paweł Pastuszka .

-W walce o puchar Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego był brat Mariusz Ratajczak , drugie miejsce wystrzelał Marian Bednarek , a trzecie brat Paweł Pastuszka .
Podziękowania dla Fundatorów i gratulacje dla Zwyciężców !!!

XXVIII TURNIEJ KRÓLEWSKI ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO 21.05.2022
W dniu 21 bm. do naszej siedziby przybyli łódzcy bracia kurkowi , a także delegacje brackie z :
– Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
– Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego TS
– Bractwa Strzelców Kurkowych z Warszawy
– Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
– Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego TS
– Łomżyńsko – Drohickiego Bractwa Kurkowego
oraz zaproszeni goście.
Wśród gości był m.in. Mariusz Goss – Dyrektor Biura Promocji Komunikacji Społecznej i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi. Przekazał nam list od Hanny Zdanowskiej Prezydent Miasta Łodzi , oraz wręczył w Jej imieniu puchary najlepszym.
Serdecznie dziękujemy Pani Prezydent.
Turniej odbywał się na terenie naszej strzelnicy , ale przy bardzo trudnych warunkach pogodowych .
Dziękuję za udział w naszym turnieju wszystkim uczestnikom oraz fundatorom.
Turniej odbywał się w 198 roku naszej brackiej działalności !!!

Udział w turnieju wzięli bracia : Bartel , Fryczka , Gajewski , Gorgolewski , Jędrzejczyk ,Kącki, Kijański , Kulanty , Latek, Lewandowski , Mikołajczyk , Religa , Rożniakowski , Skałecki, Sylwestrzak , Szewczyk , Ścibiorek , Wieczorek i Zając .
Wpływy ze strzałowego – 4670 zł , wydatki 3262 zł. Więcej w protokole z posiedzenia Rady Starszych w dniu 26 maja br.

Rada Starszych serdecznie dziękuje wszystkim braciom obecnym na turnieju a w szczególności braciom organizatorom . w tym s. Katarzynie Gajewskiej za sprawne prowadzenie dokumentacji strzeleckiej !

Turniej prowadzony był w trudnych warunkach pogodowych deszcz i wiatr .

Z brackim pozdrowieniami – br. generał Ignacy Ścibiorek


======================================================================================
17 maj 2022
Szanowni Panowie Bracia !
W załączeniu przesyłam teksty : ” Ślubowania brackiego ” i ” Ślubowania Królewskiego ” , stanowiące załącznik do naszego statutu , z prośbą o przypomnienie i ich zarchiwizowanie . W szczególności proszę braci Macieja i Marcina o zgłębienie tekstu przed sobotnim ślubowaniem.
Ponadto ksero z naszego udziału w uroczystościach 3 majowych. –
Z brackim pozdrowieniami
vr. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

===================================================================================
Szanowni Panowie Bracia !
Byłem wraz z braćmi Piotrem Fryczką i Jerzym Kąckim w nasze siedzibie i dokonaliśmy oceny przygotowań do naszego Turnieju Królewskiego w dniu 21 bm.
W związku z brakiem uwag do przesłanego wcześniej scenariusza przygotowanego przez br. Piotra Fryczkę – przystępujemy do jego realizacji .
Zmieniamy termin spotkania członków RS z dnia 16 maja na dzień 19 maja br. dla udział wszystkich braci w ramach tzw. czwartku gospodarczego , od godz.15.00 do 20.00. .
Cel : uporządkowanie strzelnicy / trawa , liście / , zawieszenie banerów i dekoracji oraz ustawienie stołów.
Strój dowolny i ew. narzędzia np. grabie , klucze , wkrętaki itp. – czas w razie swoich możliwości

———————————————————————————–
Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 28 kwietnia br. na posiedzeniu Rady Starszych podjęto decyzje m.in. o :
1 . Ukonstytuowaniu się rady Starszych ŁTSBK w nowej kadencji 2022 – 2027 , w składzie :
Starszy Bractwa Ignacy Ścibiorek
Podstarszy Bractwa Piotr Fryczka
Podstarszy Bractwa Edward Kulanty
Strzelmistrz / Administrator Jerzy Kącki
Podskarbi Bractwa Robert Gajewski
Pisarz Bractwa Andrzej Kałuża
Farynarz Bractwa Andrzej Sylwestrzak
Ceremoniarz Bractwa Jarosław Wieczorek
Szczegółowy zakres obowiązków zostanie zaktualizowany w formie załącznika do statutu.
Składam gratulację i życzę owocnych działań statutowych , w tym organizacji jubileuszu 200 lecia naszego bractwa w roku 2024.

2. Ustalono ogólny harmonogram XXVIII Turnieju Królewskiego w dniu 21 maja / sobota / 2022 r.
Czas przebiegu :
Do godz. 11.30 – przybycie braci na teren siedziby – rozdzielenie zadań
organizacyjnych.
Godz. 12.00 – rozpoczęcie turnieju / salut armatni , hymn , przywitanie braci i
gości /
– ślubowanie brackie braci – kandydatów
Godz. 12.15 – 16.00 strzelania brackie o :
1. tytuł Króla Kurkowego ŁTSBK
2. statuetkę Złotej Łódzki Brackiej
3. tarczę ŁTSBK – VIP.
4. puchar Hanny Zdanowskiej – Prezydenta Miasta Łodzi
5. puchar Tobiasza Bocheńskiego – Wojewody Łódzkiego
6. puchar Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego
Godz. 16.00 – 18.00
– wręczenie trofeów królewskich
– wręczenie nagród i dyplomów
– wiwat królewski i raut bracki

Szczegółowy harmonogram organizacyjno – zadaniowy – przedstawi br. Piotr Fryczka – Podstarszy Bractwa .
Sprawy logistyczne koordynuje br. Edward Kulanty – Podstarszy Bractwa.
Zaproszenie braci i gości – Starszy Bractwa
Przewidujemy w dniu 16 maja / poniedziałek / br. o godz. 17 spotkanie techniczne na terenie strzelnicy .
Rada Starszych prosi Braci o zarezerwowanie czasu i udział w turnieju .
Więcej informacji i szczegółów w protokole z posiedzenia Rady Starszych.

Zbiórka braci biorących udział w jutrzejszych uroczystościach Święta Trzeciego Maja – do godz. 9.00 w Archikatedrze lub o godz. 10.30 przed Grobem NŻ. –

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
===================================================================================
SCENARIUSZ
XXVII TURNIEJ KRÓLEWSKI ŁTS BRACTWO KURKOWE

ZAŁOŻENIE: Organizacja przebiegu Strzelania o tytuł Króla Kurkowego
Łódzkiego Bractwa Kurkowego anno domini 2022.
TERMIN : 21 maja 2022 r.
MIEJSCE: Strzelnica ŁTSBK Łódź ul. Konstantynowska 1.
HARMONOGRAM :
I. godzina 11:00/11:30
– przybycie braci na teren siedziby – rozdzielenie zadań.

II. godz. 12.00
– rozpoczęcie turnieju / salut armatni , hymn , przywitanie braci i gości /
–  Ślubowanie Brackie Braci Kandydatów 
III. godz. 12.15 do 16:00
– Strzelania brackie o :
                         1. tytuł Króla Kurkowego ŁTSBK
                         2. statuetkę Złotej Łódzki Brackiej
                         3. tarczę ŁTSBK – VIP.
                         4. puchar Hanny Zdanowskiej – Prezydenta Miasta Łodzi
                         5. puchar Tobiasza Bocheńskiego – Wojewody Łódzkiego
                         6. puchar Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa
Łódzkiego
  IV.  godz. 16.00 – 18.00
                         – wręczenie trofeów królewskich
                         – wręczenie nagród i dyplomów
                         – Wiwat Królewski i Raut Bracki

V. WYKONANIE:

Ad. I. Osoby funkcyjne:
1.Prowadzący Uroczystość – Podstarszy Bractwa br. Piotr Fryczka
2.Dowódca Pocztu Sztandarowego – br. Edward Kulanty
3.Powitanie – Otwarcie Turnieju – Starszy Bractwa Ignacy Ścibiorek
4.Sędzia Liniowy prowadzący strzelanie – Strzelmistrz br. Jerzy Kącki
5.Sędzia Główny – Strzelmistrz Okr.Centr. br. Robert Gajewski.
6.Tarczowi br. Andrzej Sylwestrzak br. Jarosław Wieczorek
7.Salwa Honorowa br. Dariusz Lewandowski
8.Przygotowanie i organizacja Rautu Brackiego – br. Edward Kulanty

Ad.II.

1.Godzina 12:00 – Zbiórka Braci i Gości – Strzelnica
2. 12:05 – Wprowadzenie Sztandaru
3. 12:08 – Salwa Honorowa
4. 12:09 – Ślubowanie Braci Kandydatów
5. 12:10 – Powitanie i Otwarcie Turnieju
6. 12:15 – Omówienie Bezpieczeństwa i Warunków Strzelań

Ad.III.
1. Godzina 12:20 – Strzelanie Królewskie
2. – Strzelanie o Statuetkę Złota Łódka
3. 13:20 – Strzelania eliminacyjne
4. 14:55 – Sędzia Główny podaje nazwiska finalistów
5. 15:00 – Strzelania Finałowe
Ad.IV.
1. 15:55 – Ogłoszenie wyników – Wręczenie nagród

INFORMACJE DODATKOWE
1.Warunki strzelań i bezpieczeństwo podaje i omawia br. Jerzy Kącki
2.Wyniki strzelań podaje sędzia Główny br. Robert Gajewski
3.Nagrody wręcza Starszy Bractwa wraz z Sędzią Głównym
4.Rozliczenie Finansowe Strzelań i Rautu Brackiego br. Andrzej Sylwestrzak
5.Wpisowe : Złota Łódka – 50 PLN
Strzelania eliminacyjne – 30 PLN
Strzelania dodatkowe – 20 PLN

W porozumieniu z Radą Starszych
Piotr Fryczka