Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2019.06.22-23-Zjazd delegatów ZKBSRP

W dniach 22 i 23 czerwca br. w Toruniu , odbył się Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej . Połączony on był z turniejami strzeleckimi m.in. o tytuł Mistrza Zjednoczenia .
W czasie Zjazdu przewidziano czas na odznaczenia i przemówienia . Ważne były sprawozdania brackich władz statutowych oraz udzielenie jej absolutorium .
Zatwierdzono plan działań statutowych na rok 2019 oraz omówiono bieżące problemy ruch brackiego . Obowiązywała dewiza ” W jedności siła „.
W czasie niedzieli zaplanowano zakończenie zawodów , uroczystą mszę św. i przemarsz przez historyczny część miasta.
Gospodarzem spotkania było Bractwo Kurkowe z Torunia .
Z brackimi pozdrowieniami
Br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

Informuję , że na stronie Zjednoczenia ukazała się informacja :
oraz
http://www.bractwakurkowe.com.pl/index.php/1382-sprawozdanie-prezesa-zkbs-r-p-wygloszone-na-zjezdzie-w-toruniu-22-czerwca-2019-r
– Podczas rozprawy apelacyjnej jaka odbyła się 19.06.2019r przed Sądem Okręgowym w Poznaniu został wyznaczony przez Sąd termin ogłoszenia wyroku na dzień 03.07.2019r. na godzinę 13.30. W tym dniu wraz z przybyłymi członkami Zarządu oraz Braćmi z bractw członków naszego Zjednoczenia udałem się do Sądu Okręgowego w Poznaniu gdzie Sędzia Sądu Okręgowego w związku z brakiem kompletu orzekającego w sprawie z powodu choroby jednego z jego członków wydał postanowienie o wznowieniu postępowania do czasu możliwości posiedzenia Sądu w pełnym składzie orzekającym. Zgodnie z prawem tylko pełny skład orzekający rozpatrujący sprawę jest władny wydać wyrok w przedmiotowej sprawie. Na moje zapytanie o przypuszczalny termin ogłoszenia wyroku Sąd stwierdził, że nie znając terminu absencji chorobowej jednego z sędziów oraz biorąc pod uwagę zaczynający się aktualnie sezon urlopowy zebranie pełnego składu orzekającego i wydanie wyroku nastąpi przypuszczalnie we wrześniu. O terminie rozprawy Zjednoczenie zostanie powiadomione pisemnie o czym poinformuję Was niezwłocznie w komunikacje na naszej stronie internetowej Zjednoczenia.