OKRĘG CENTRALNY Z.K.B.S RP

Oficjalna strona OKRĘGU CENTRALNEGO na facebook https://www.facebook.com/OkregCentralny/

BRACTWA KURKOWE OKRĘGU CENTRALNEGOZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP.
STAN ORGANIZACYJNY – NA DZIEŃ 1.01.2019
Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych – Kalisz stan bracki – 24 – KRS 0000042696
Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe – Łódź – 35 – KRS 0000299137
Bractwo Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego – Warszawa – 13 – KRS 0000765939
Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie – Kielce – 19 – KRS 0000319240
Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” – Otwock – 16 – KRS 000001770716
Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe – Sieradz – 18 – KRS 0000266664
Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych – Łask – 12 – KRS 0000679731
Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie – Ciechanowiec – 40 – KRS 0000418472
Bractwo Kurkowe Świętego Sebastiana – Radom – 15 – KRS 0000415031
Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo – 18 – KRS 0000510835
Strzeleckie – Konstantynów Lub.Mazowiecko – Podlaskie Bractwo Strzeleckie – Brok – 33 – KRS 0000673641
Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych – Radom – 20 – KRS 0000637492
========================================
Stan ogólny okręgu braci rzeczywistych – 263.

BRACTWA KURKOWE OKRĘGU CENTRALNEGO
ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACT STRZELECKICH RP

Kontakty e-maill – stan na dzień 10. 12 . 2020
Poczta Okręgu Centralnego ZKBSRP :  zarzad.oc.zkbs@wp.pl

Prezes Zarządu Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
biuro@ogrobud.pl – odbiera Jan Klauza

Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych:
radomskienractwo@wp.pl – odbierają wszyscy członkowie zarządu bractwa
Mariusz@fogiel.pl – odbiera Mariusz Fogiel Starszy Bractwa

Bractwo Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego w Warszawie
wieremiejczykmichal@gmail.com

Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie:
tomek.bractwo@gmail.pl – odbiera Tomasz Miliszkiewicz Starszy Bractwa

Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie:
Szczepan_wereszko@o2.pl – odbiera Szczepan Wereszko Starszy Bractwa
zablockijanusz@wp.pl – odbiera Janusz Zabłocki Podstarszy Bractwa

Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych:
elektrobud@marianjanas.pl – odbiera Marian Janas Hetman Bractwa

Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych:
jwypych@amu.edu.pl –odbiera Jurek Wypych Starszy Bractwa
aciegnisz@neostrada.pl – odbiera Andrzej Cięgnisz Pisarz Bractwa

Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie:
wabax@post.pl – odbiera Waldemar Barczyk
Jozef.szalowski@karton.com.pl – odbiera Józef Szałowski
katarzyna-gajewska@wp.pl – odbiera Katarzyna Gajewska Podst. Bractwa

Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu:
Slawomir.adamiec@interia.eu –odbiera Sławomir Adamiec Hetman Bractwa

Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku:
m.majek1@op.pl – odbiera Marek Majek Komendant Bractwa

Mazowiecko-Podlaskie Bractwo Strzeleckie w Broku:
zkrzyzan@gmail.com – odbiera Wład. Krzyżanowski Starszy Bractwa

Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe:
jerzyfeliks@onet.eu – odbiera Jerzy Kowalski Starszy Bractwa
godta@interia.pl – odbiera Tadeusz Godziński Strzelmistrz Bractwa

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi
bractwokurkowe.lodz@wp.pl – – odbiera Ignacy Ścibiorek
ignacy.scibiorek@wp.pl – odbiera Ignacy Ścibiorek
gamaro1@wp.pl – odbiera Robert Gajewski Podskarbi Bractwa

Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu
rsebast@o2.pl – odbiera Radosław Sebastianiuk Starszy Bractwa

SKŁAD ZARZĄDU OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBS RP
– br. Jan Klauza – Prezes /Kalisz/ tel. 602 303 252, e-mail: biuro@ogrobud.pl jan@klauza.com.pl

– br.Ignacy Ścibiorek – Wiceprezes /Łódź/ tel. 602 493 177 , e-mail: ignacy.scibiorek@wp.pl

– br. Jerzy Kowalski – Sekretarz / Sieradz / tel. 502 249 053 e-mail : jerzyfeliks@onet.eu

– br- Strzelmistrz O.C.

– br. Ryszard Kopczyński – Skarbnik / Kalisz / tel. 693 852 596

– br. Michał Wiermiejczy-Marszałek /Warszawa / tel. 609 094 20 biuro@kurkowebractwo.pl

W skład Zarządu wchodzą też Starsi/Prezesi/Hetmani/ bractw tworzących nasz okręg.

1) Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu / założyciel ZKBS RP w 1991r/ br. Jerzy WYPYCH – Starszy Bractwa / 606 627 182 / jwypych@amu.edu.pl

2) Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi br. Ignacy ŚCIBIOREK – Starszy Bractwa / 602 493 177 / bractwokurkowe.lodz@wp.pl

3) Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku Komendant br. Marek MAJEK –/ 509 735 554 / m.majek1@op.pl

4) Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Łasku br. Andrzej KILAŃCZYK – Hetman Bractwa / 601 431 902 / andrzej@kilanczyk.pl

5) Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie br. Michał WIEREMIEJCZYK – Prezes / 609 094 202 / biuro@kurkowebractwo.pl
6) Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Sieradzu br. Jerzy KOWALSKI – Starszy Bractwa / 502 249 053 / jerzyfeliks@onet.eu

7) Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Kielcach br. Józef SZAŁOWSKI – Starszy Bractwa / 601 627 564 / jozef.szalowski@karton.com.pl

8) Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu br. Tomasz MILISZKIEWICZ – Starszy Bractwa / 608 480 193 / tomax62@o2.pl

9) Bractwo Kurkowe Świętego Sebastiana w Radomiu br. Sławomir ADAMIEC – Hetman Bractwa / 667 636 703 / slawomir.adamiec@interia.eu
10) Podlasko – Koziorackie Bractwo Kurkowew w Konstantynowie Lubelskim br. Szczepan WERESZKO – Starszy Bractwa / 601 359 667 / szczepan_wereszko@tlen.pl

11) Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Radomiu br. Mariusz FOGIEL – Starszy Bractwa / 602 295 702 /mariusz@fogiel.pl„> mariusz@fogiel.pl

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBS RP

br. Dariusz Olejnik
br. Krzysztof Kubiak
br.Robert Karpiński.
SĄD BRACKI OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBS RP

============================================================================================================
03.06.2017 – Okręg Centralnego ZKBSRP ma nowego Króla
W ostrym strzelaniu na strzelnicy LP w Hrudzie zorganizowanym przez Podlasko – Koziorackie Bractwo Kurkowe w Konstantynowie o godność Króla OC wzięło udział 55 strzelców z 10 bractw naszego okręgu.
Tytuł wywalczyli :
– Król OC br. Robert Gajewski / Bractwo Łódzkie /
– tytuł I Rycerza s. Katarzyna Gajewska / Bractwo Podlasko – Kozieradzkie /
– tytuł II Rycerza br. Dariusz Dolecki / Bractwo Łódzkie /.
http://podlaskokozieradzkie.pl/view/119,mamy-nowych-kroli-relacja-ze-strzelania
http://podlaskokozieradzkie.pl/viewgallery/37

=================================================================================================================

Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego. wrzesień 2017
9 września 2017 roku na strzelnicy myśliwskiej w Hrudzie k. Białej Podlaskiej odbyło się IV Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia oraz Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego.
– Srebrną Wagę Podlasia A.D. 2017 zdobył Brat Bogdan Łęcki z Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.
– Tytuł Króla Żniwnego OC ZKBS RP zdobył
– Brat Krzysztof Liszke ze Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego.
– Brat Janusz Zabłocki z Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego został I Rycerzem OC.
http://podlaskokozieradzkie.pl/view/128,brat-bogdan-lecki-zdobywca-srebrnej-wagi-podlasia-a-d-2017
http://www.podlaskokozieradzkie.pl/viewgallery/38