Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2019.12.07 Wigilia ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !
Łódzcy bracia kurkowi spotkali się po raz kolejny w naszej siedzibie – strzelnicy , na 26 wigilii , po reaktywowaniu naszej działalności statutowej w roku 1994.
Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym turniejem strzeleckim o puchar Starszego Bractwa .W strzelaniu z karabinu na odległość 50 m. / ” złoty strzał ’ / najlepszymi zostali bracia :
– 1 miejsce Jarosław Wieczorek
– 2 miejsce Grzegorz Religa
– 3 m. Piotr Fryczka.
Puchar ” Szczęścia” zdobył br. Robert Gajewski.
Turniej ten kończy współzawodnictwo strzeleckie łódzkiego bractwa w roku 2019.
Następnie uczestniczyliśmy w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Starszych , związanych ze zmianami w składzie Rady.
W związku ze stanem zdrowie i złożoną dymisją przez br. Ryszarda Jaworskiego , Rada Starszych odwołała jego z funkcji Podskarbiego Bractwa. Złożyliśmy jemu podziękowania za merytoryczną długoletnią pracę „brackiego ministra finansów” a wcześniej Pisarza Bractwa.
Na Podskarbiego został wybrany br. Robert Gajewski . Serdeczne gratulacje i podziękowania .
Następnie uczestniczyliśmy w części duchowej którą celebrował br. ks. Jerzy Kołodziejczak – Kapelan Bractwa .Po złożeniu życzeń świąteczno – noworocznych przez Starszego Bractwa i Kapelana podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie wzajemnie brackie życzenia dla nas i naszych rodzin. O bogactwo stołu wigilijnego zadbał br. Jerzy Kącki . Życzenia brackie złożył też br. Włodzimierz Tłokiński – Król Bractwa , zapraszając na 25 Bal Królewski w dniu 22 lutego 2020. Wspominaliśmy też uroczystości 50 – lecia firmy CABLEX br. Stanisława Cholasia , oraz uroczystości weselne u br. Roberta Gajewskiego , w których uczestniczyły nasze delegacie.
Był to też czas wspomnień , bo w mijającym roku obchodziliśmy Jubileusz 195 – lecia założenia naszego bractwa / 7.06.1824 / oraz Jubileusz 25 – lecia reaktywacji naszej działalności w dniu 3 listopada 1994 , W dniu 13 grudnia tego roku zostaliśmy zarejestrowani w sądzie rejestrowym. Pierwszym oficjalnym spotkaniem była wigilia , którą zorganizowaliśmy w dniu 14 grudnia 1994 r. w Klubie Garnizonowym Wojska Polskiego .
W dniu tym odbyła się też w Witaszycach wigilia bracka Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , w której uczestniczyła nasza delegacja w składzie bracia : Włodzimierz Tłokiński – Król Bractwa , Dariusz Dolecki – Podstarszy Bractwa i Starszy Bractwa .-
Zdjęcia autora .
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK