Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2023.02.23 Rady Starszych ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !

Zgodnie z uchwałą Rady Starszych z dnia 23 lutego br. przedstawiam projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia naszego bractwa w dniu 1 kwietnia 2023 roku
W dyskusji chciałbym prosić Panów Braci o przedstawienie również swoich pomysłów i propozycji obchodów 200 lecia naszego bractwa w dniu 7 czerwca 2024 roku. Część działań podjęto już w roku ubiegłym , oraz wykorzystać doświadczenia z organizacji wcześniejszych jubileuszy / turnieje strzeleckie , bale itp. /.
Szczegóły techniczne obrad Walnego Zgromadzenia , turnieju strzeleckiego i jajeczka brackiego przekażemy po posiedzeniu Rady Starszych e dniu 23 marca br. – Z brackim pozdrowieniami br. generał Ignacy Ścibiorek Starszy ŁTSBK

Uchwała Nr 3/2023 z dnia 23.02.2023 r.
Zebrania Rady Starszych Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe
w sprawie: w sprawie zwołania w dniu 1.04.2023 r. Walnego Zgromadzenia Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe.
I. Na podstawie § 20 statutu, Rada Starszych podjęła uchwałę o:
1) zwołaniu w dniu 1.04.2023 r. Walnego Zgromadzenia Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe,
2) Przyjęciu porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór składów Komisji:
– Skrutacyjno-Wyborczej,
– Uchwał i Wniosków.
5. Złożenie sprawozdań:
– Rady Starszych,
– Administratora Strzelnicy,
– Komisji Wizytatorów,
– Sądu Brackiego.
6. Dyskusja, wolne wnioski.
7. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał o:
– udzieleniu absolutorium Radzie Starszych za 2022 rok,
– zatwierdzeniu wykonania budżetu za 2022 rok,
– przyjęciu uchwały budżetowej na 2023 r.,
– przyjęciu programu działalności oraz terminarza strzelań na 2023 r.
8. Wybory uzupełniające do:
– Sądu Brackiego,
– Komisja Wizytatorów.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
Proszę o ew. uwagi i uzupełnienia . –
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK