Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2020.04.21.Komunikat Okręgu Centralnego ZKBS RP======================================================================================================================
21 kwiecień 2020 17:16

Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani
Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego
Zjednoczenia KBS RP.

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia pandemicznego na terenie kraju , oraz pytaniami naszych bractw w zakresie realizacji planowych terminów strzeleckich , Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP informuje :

1. Minister Sportu w rekomendacji z dnia 1 kwietnia br https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wiadomosci / , poleca do odwołania – odwołać lub przesunąć na termin późniejszy działalność m.in. w zakresie szkolenia , treningów i zawodów strzeleckich.
2. Z wyjaśnień Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego https://www.pzss.org.pl/aktualnosci/odwolane-zawody-oraz-akcje-szkoleniowe /http:// , w podległych im jednostkach obowiązuje do końca maja 2020 r. Decyzja dalsza będzie uzależniona od rozwoju zagrożeń wirusowych i decyzji rządowych w tej sprawie.

Zarząd Okręgu Centralnego , w związku z w/w stanem prawnym , występuję do podległych bractw okręgu , o zawieszenie terminarza swoich turniejów w tym okresie i przesunięcie ich na II półrocze 2020 r. lub też połączenie albo odwołanie.
Turniej o tytuł Króla OC zostanie połączony z turniejem o tytuł Króla Żniwnego , i będzie zorganizowany przez Bractwo Strzelców Kurkowych ” Lechity ” im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku , w I dekadzie września br. Trwają szczegółowe uzgodnienia i połączone zostaną z uroczystościami jubileuszowymi 25 – lecia działalności bractwa.

Łódzkie TS Bractwo Kurkowe odwołuje m.in. swój turniej strzelecki , planowany w dniu 16 maja br. o tytuł Króla oraz puchary Wojewody Łódzkiego . Marszałka i Prezydenta Miasta Łodzi. Nowy termin zostanie podany w terminie późniejszym po koniecznych uzgodnieniach technicznych. –
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK
==================================================================================================================================================
Szanowni Bracia
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani
Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

W nawiązaniu do naszej grudniowej narady Okręgu Centralnego W Witaszycach , przypominam o konieczności dokonania opłat składek członkowskich na rzecz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP., w terminie do 29 lutego 2020 r.
Wysokość składki od brata wynosi w roku bieżącym w kwocie 17.40 zł. Obowiązuje wykaz osobowy zgłoszony do Zjednoczenia na dzień 31.12.2019.
Dokonanie w/w wpłat będzie gwarantować otrzymanie dotacji na jubileusz 25 – lecia naszego Okręgu Centralnego.-
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC

Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi,
Niniejszym przekazuję Wam w imieniu Zarządu Zjednoczenia uchwałę podjętą
przez Zarząd Zjednoczenia na swoim ostatnim posiedzeniu w Pleszewie, w
dniu 12 grudnia 2019r.

W zawiązku z przypadającymi w 2020 roku jubileuszami reaktywacji Okręgów
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej,
Zarząd Zjednoczenia, mając na uwadze pomoc w organizacji obchodów
jubileuszowych postanowił o przyznaniu dotacji dla Okręgów.

Z brackim pozdrowieniem
brat January Bątkiewicz
Sekretarz Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.