2021.07.10-projekt zmian w regulaminie strzelniczym Zjednoczenia

Szanowni Bracia
Przesyłam do wiadomości projekt zmian w regulaminie strzelniczym Zjednoczenia .Proszę o własną ocenę proponowanych zmian i bracia Robert Gajewski – Strzelmistrz Okręgu Centralnego ZKBSRP
Jerzy Kącki – Strzelmistrz ŁTSBK
Z brackimi pozdrowieniami br. generał Ignacy Ścibiorek Starszy ŁTSBK

Witam!
Przesyłam projekt zmian Regulaminu Strzelniczego Zjednoczenia do zapoznania się. Na Zarządzie podejmiemy uchwałę z dwu – trzymiesięcznym moratorium jako czasem do wniesienia uwag przez strzelmistrzów okręgowych. Proponowane zmiany oznaczone wykreśleniami a nowe treści kolorem czerwonym.
Pozdrawiam Mariusz Wegner Strzelmistrz ZKBS RP
Regulamin Strzelniczy Zjednoczenia


Regulamin Młodzieżowy