Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2020.09.01 Rocznica wybuchu II Wojny Świtowej

Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 1 września br. na zaproszenie Hanny Zdanowskiej – Prezydent Miasta Łodzi , delegacja Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego , uczestniczyła w łódzkich uroczystościach 81 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Odbyły się one przed Pomnikiem Armii Łódź , gdzie zgromadziły wielu przedstawicieli i mieszkańców Łodzi.
Po wprowadzeniu wojskowej kompani honorowej i pocztów sztandarowych odegrano Hymn Polski i wciągnięto Flagę Narodową. Po wystąpieniach przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi i Rady Miejskiej , Urzędu Wojewódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego , została odmówiona modlitwa ekunemiczna siedmiu Łódzkich Kościołów .
Następnie odbył się apel poległych i oddano salwę honorową.
Wszyscy uczestnicy uroczystości złożyli przed pomnikiem wiązanki kwiatów dla upamiętnienia oriar tej okrutnej wojny .
Delegację bractwa stanowili br. Piotr Fryczka – Król Bractwa , br. Edward Kulanty – Podstarszy Bractwa i Starszy Bractwa .
Cześć Bohaterom !!!

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK