2021.06.07 z brackiej szafy

COŚ Z BRACKIEJ SZAFY :

Łódzkie Bractwo Kurkowe założone zostało w dniu 7 czerwca 1824 roku , a więc skończyło wczoraj 197 lat .
Pisze o tym fakcie nowa gazeta łódzka / papier / ŁÓDŹ.pl we wczorajszym 3 numerze w rubryce : KARTKA Z KALENDARZA.
W imieniu łódzkiej społeczności brackiej , serdecznie dziękuję !!!
Z pozdrowieniami jubileuszowymi
br. generał Ignacy Ści8biorek
Starszy ŁTSBK