3.TARCZA ŚW.SEBASTJANA

STRZELANIA o tarczę Św. SEBASTIANA

Święty Sebastian był oficerem gwardii cesarskiej. W czasie prześladowań chrześcijan, Dioklecjan kazał żołnierzom przywiązać go na środku pola i zabić strzałami z łuków. Sądząc, że śmierć jest już nieunikniona, pozostawiono go jego losowi. Na pół umarłego odnalazła go pewna niewiasta imieniem Irena i zaopiekowała się nim. Kiedy Sebastian odzyskał zdrowie i siły, ponownie udał się do cesarza, wyrzucając mu krzywdę i niesprawiedliwość wobec chrześcijan. Wówczas cesarz kazał go zabić pałkami. Było to najprawdopodobniej w 288 roku. Ciało męczennika wrzucone do Cloaca Maxima (kanału) odnalazła i pochowała w rzymskich katakumbach przy via Appia, pobożna rzymianka Lucyna.Sebastian należał przez stulecia do najbardziej znanych świętych. Poświęcono mu liczne i wspaniale dzieła. Jego męczeństwo natchnęło wielu artystów – malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i muzyków. W ikonografii przedstawiany jest w białej tunice lub jako piękny obnażony młodzieniec, przywiązany do słupa albo drzewa, przeszyty strzałami. Czasami u jego nóg leży zbroja. Na starochrześcijańskiej mozaice w kościele św. Piotra w Okowach w Rzymie ukazany jest jako człowiek stary z białą brodą, w uroczystym dworskim stroju. Atrybuty Świętego: krucyfiks, palma męczeństwa, włócznia, miecz, tarcza, dwie strzały w dłoniach, przybity wyrok śmierci nad głową. Patron Niemiec, inwalidów wojennych, łuczników, myśliwych, ogrodników, rusznikarzy, strażników, strzelców, , rannych i żołnierzy.

– http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Sebastian – http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-20b.php… – http://www.bractwakurkowe.com.pl – http://bractwo-kurkowe.pl/pl/sw_sebastian.html https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ty+sebastian+obraz&sa=X&biw=1920&bih=909&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=RRS-VN2zKMGsUZKuhLAJ&ved=0CEQQsAQ

– W dniu 25 stycznia 2008 roku odbyło się na terenie strzelnicy „STRZELMISTRZ”® Centrum Szkolenia Strzeleckiego I edycja strzelania z okazji święta patrona brackiego św. Sebastiana.

W trakcie podwójnego strzelanie do tarcz kołkowych, wyłonieni zostali zwycięzcy;

1. miejsce – br. Piotr Fryczka /puchar,tarcza,dyplom/
2. miejsce – br. Bronisław Kałużny /puchar,dyplom/
3. miejsce – br. Ignacy Ścibiorek

– W dniu 29 stycznia 2009 roku odbyło się na terenie strzelnicy „STRZELMISTRZ”® Centrum Szkolenia Strzeleckiego II edycja strzelania z okazji święta patrona brackiego św. Sebastiana.

W trakcie podwójnego strzelanie do tarcz kołkowych, wyłonieni zostali zwycięzcy;

1. miejsce – br. Bronisław Kałużny /puchar,tarcza,dyplom/
2. miejsce – br. Marek Kijański /puchar,dyplom/
3. miejsce – br. Piotr Fryczka

– W dniu 23 stycznia 2010 roku na terenie własnej strzelnicy Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe odbyła się III edycja strzelania ku czci brackiego patrona św. Sebastiana, wyłonieni zostali zwycięzcy;

1. miejsce – br. Włodzimierz Łuczyński
2. miejsce – br. Witold Łuczyński
3. miejsce – br. Robert Gajewski

Zamierzamy od roku przyszłego organizować to strzelanie z udziałem wszystkich bractw należących do Okręgu Centralnego ZKBS RP

– W dniu 29 stycznia 2011 roku na terenie własnej strzelnicy Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe odbyła się „IV” edycji strzelań o tarczę św. Sebastiana Ł.T.S. i „I” Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. ,zostały zachowane zasady Ł.T.S. Bractwa Kurkowe. To znaczy strzelania do 2 tarcz kołkowych i sumowania uzyskanych wyników. Zwycięzca otrzymał artystyczną tarczę zawierającej wizerunek patrona z akcentami architektury łódzkiej. Ponadto za I;II;III miejsce były puchary i dyplomy.

Zwycięzcy w strzelaniu o tarczę św. Sebastiana :

I miejsce – br. Dariusz Lewandowski – Łódź
II miejsce – br. Michał Wieremiejczk – Warszawa
III miejsce – br. Włodzimierz Łuczyński – Łódź

Br. Jan Klauza Prezes Okręgu Centralnego ZKBS RP jest fundatorem pięknego pucharu oraz 3 albumów brackich.

Zwycięzcy w strzelaniu o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego :

1. br. Robert Karpiński – Warszawa
2. br. Marian Dolecki – Łódź
3. br. Włodzimierz Łuczyński – Łódź

– W dniu 4 lutego 2012 roku na strzelnicy Ł.T.S.B .K. odbyła się II edycja okręgowego strzelania o Tarczę św. Sebastiana.
– I miejsce zdobył br. Grzegorz Religa – Łódź
– II miejsce zdobył br.Jerzy Kącki – Łódź
– III miejsce zdobył br. Dariusz Dolecki.- Łódź

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne zostało odwołane strzelanie o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego

– W dniu 2 lutego 2013 r. odbyła się III edycja strzelań o tarczę św. Sebastiana Okręgu Centralnego
W głównym strzelaniu o tarczę św. Sebastiana / tarcza X2/ w którym wzięło prawie 40 strzelców zwycięzcami zostali:

1 m. br. Dariusz Dolecki
2 m. br. Dariusz Lewandowski
3m. ex. br. Robert Gajewski i br. Zbigniew Krasiński

Kolejne strzelanie to II edycja walki o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego br. Jana Klauzy.

W zawodach tych zwyciężyli:

1.br. Andrzej Sylwestrzak
2. br. Robert Karpiński /zwycięzca w poprzedniej edycji/
3.. br.Piotr Karbownik

Zwycięzcy otrzymali specjalne okolicznościowe krzyże nadane przez Prezesa Okręgu Centralnego.

Ponadto Łódzkie Bractwo ufundowało tarczę charytatywną Króla Zjednoczenia br.Roberta Karpińskiego , w strzelaniu wygrali;

1 . br.Dariusz Dolecki
2 . br.Marek Wojteczek
3 . br.Andrzej Sylwestrzak

Opłaty startowe w całości przekazano br. Robertowi Karpińskiemu – Królowi Zjednoczenia, na odbudowę spalonego domu.

Dodatkowo bracia strzelani do okolicznościowej jubileuszowej tarczy BMW ufundowanej przez br. Włodzimierza Tłokińskiego.

W tej konkurencji najlepszymi byli:

1 . br. Dariusz Dolecki
2 . br. Robert Gajewski
3 . br. Robert Karpiński.

25 styczeń 2014 r. św.SEBASTIAN

IV edycja strzelań o tarczę św. Sebastiana Okręgu Centralnego

1 . br. Dariusz Dolecki – Łódzkie BK
2 . s. Barbara Bobra – Świętokrzyskie BK
3 . br.Sylwester Wojmo – Łomżynsko – Drohickie BK

III edycja strzelania o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego br. Jana Klauzy.

1. br. Grzegorz Religa – Łódzkie BK
2 . br. Robert Gajewski – Łódzkie BK
3 . br.Tomasz Miliszkiewicz – Łomżyńsko -Drohickie BK

TARCZA CHARYTATYWNA Ł.T.S.B.K. ufundowaną przez br.Edwarda Kulantego

1 m. br.Tomasz Miliszkiewicz Łomżyńsko -Drohickie BK
2 m. br.Dariusz Dolecki Łódzkie BK
3 m. br.Janusz Zabłocki Łódzkie BK

24 styczeń 2015 r. św.SEBASTIAN

V edycja strzelań o tarczę św. Sebastiana Okręgu Centralnego

1 . miejsce br. Roman LIPSKI – Podlasko -Kozieradzkie BK.
2. miejsce br. Robert KARPIŃSKI – Warszawskie BK
3. miejsce br. Jan KLAUZA – Prezes O.C.

IV edycja strzelania o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego br. Jana Klauzy.

1. miejsce br. Andrzej KILAŃCZYK – Łaskie BK
2. miejsce br. Piotr FRYCZKA -Łódzkie BK
3. miejsce Roman LIPSKI – Podlasko-Kozieradzkie BK.

V edycja strzelania o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego br. Jana Klauzy.

Tarcza św. Sebastiana

1 . miejsce br. Paweł Pastuszka – Radomskie Bractwo Kurkowe.
2. miejsce br. Robert Gajewski – Podlasko-Kozierackie Bractwo Kurkowe
3. miejsce s. Katzrzyna Gajewska – Świętokrzyskie TS Bractwo Kurkowe

Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego

1. miejsce br. Ignacy Ścibiorek – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
2. miejsce br. Robert Gajewski – Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe
3. miejsce br. Dariusz Dolecki – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe

W dniu 23 stycznia 2016 r. na strzelnicy łódzkiego bractwa , jako gospodarza . odbyła się VI edycja strzelań Okręgu Centralnego, o Tarczę św.Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa OC ZKBS RP.W toku odbytych zawodów, o bardzo wysokim poziomie strzeleckim , zajęto następujące miejsca:

A. Tarcza św. Sebastiana

1 . miejsce br. Paweł Pastuszka – Radomskie Bractwo Kurkowe.
2. miejsce br. Robert Gajewski – Podlasko_Kozierackie Bractwo Kurkowe
3. miejsce s. Katzrzyna Gajewska – Świętokrzyskie TS Bractwo Kurkowe ,

B. Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego

1. miejsce br. Ignacy Ścibiorek – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
2. miejsce br. Robert Gajewski – Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe.
3. miejsce br. Dariusz Dolecki – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe ,

W dniu 21 stycznia 2017 r. na strzelnicy łódzkiego bractwa , jako gospodarza . odbyła się VII edycja strzelań Okręgu Centralnego, o Tarczę św.Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa OC ZKBS RP.W toku odbytych zawodów, o bardzo wysokim poziomie strzeleckim , zajęto następujące miejsca:

Tarcza św. Sebastiana

1 . miejsce br. Robert Gajewski
2. miejsce br. Roman Lipski
3. miejsce br. Dariusz Dolecki

Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego

1. miejsce br. Dariusz Dolecki
2. miejsce br. Dariusz Lewandowski
3. miejsce br. Robert Gajewski

W dniu 27 stycznia 2018 r. na strzelnicy łódzkiego bractwa , jako gospodarza . odbyła się VIII edycja strzelań Okręgu Centralnego, o Tarczę św. Sebastiana i VII strzelanie o Puchar Przechodni br. Jana Klauzy – Prezesa OC Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .

A. Tarcza św. Sebastiana
1 . miejsce br. Marek Bartel – bractwo łódzkie
2. miejsce br. Bogdan ŁĘCKI – bractwo radomskie
3. miejsce br. Dariusz Lewandowski – bractwo łódzkie.

B. Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego
1. miejsce br. Paweł Pastuszka – bractwo radomskie
2. miejsce s. Katarzyna Gajewska – bractwo podlasko – kozieradzkie
3. miejsce br. Szczepan Wereszki – bractwo podlasko – kozieradzkie

W dniu 26 stycznia 2019 r. na strzelnicy łódzkiego bractwa , jako gospodarza . odbyła się IX edycja strzelań Okręgu Centralnego, o Tarczę św. Sebastiana i VIII strzelanie o Puchar Przechodni br. Jana Klauzy – Prezesa OC Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .

A. Tarcza św. Sebastiana
1 . miejsce br. Roman Lipski – bractwo podlasko – kozieradzkie
2. miejsce br. Michał Wieremiejczyk – bractwo warszawskie
3. miejsce br. Paweł Pastuszka – bractwo radomskie strzelców kurkowych

B. Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego
1. miejsce br. Michał Wieremiejczyk – bractwo warszawskie
2. miejsce br. Jarosław Wieczorek – bractwo łódzkie
3. miejsce br. Roman Lipskim- bractwo podlasko – kozieradzkie .

W dniu 18 stycznia 2020 r. na strzelnicy łódzkiego bractwa , jako gospodarza . odbyła się X edycja strzelań Okręgu Centralnego, o Tarczę św. Sebastiana i IX strzelanie o Puchar Przechodni br. Jana Klauzy – Prezesa OC Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .

A. Tarcza św. Sebastiana1
1 . miejsce br. Tadeusz Laskus
2. miejsce br. Jan Klauza
3. miejsce br. Roman Lipski

B. Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego
1. miejsce br. Tadeusz Laskus
2. miejsce br. Paweł Pastuszka
3. miejsce s. Katarzyna Gajewska.