2018.04.21/22 – XV Kongres ZKBS RP

XV Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej – Jarocin/Słupia 21/22.04.2018 r.

W dniach 21 i 22 kwietnia br. odbył się Kongres Bractw Kurkowych , którego celem był dokonanie oceny dotychczasowej działalności , wyboru zarządu i organów Zjednoczenia oraz ustalenia strategii działania na najbliższą trzyletnią kadencję.
Gospodarzem spotkania było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie , które obchodzi jubileusz 270 – lecia powstania i 20 – lecia reaktywacji działalności.
Kongres rozpoczął się uroczystą mszą święta sprawowaną w kościele pw. Chrystusa Króla w Jarocinie . Na prośbę br. Piotra Sitarza – Króla Zjednoczenia , uroczystą mszę św. odprawił Metropolita Kaliski JE bp Edward Janiak, w intencji wszystkich braci kurkowych . Poświęcił też brackie tarcze turniejowe, stanowiące trofea w planowanych zawodach.
W bardzo brackiej homilii nawiązał on do korzeni i naszej historii , oraz współczesnych wezwań.
Po mszy wszyscy uczestnicy kongresu , prawie pół tys. braci i sióstr udało , się w paradnym szyku na przemarsz ulicami miasta. Towarzyszyła nam orkiestra dęta oraz bardzo wiele pocztów sztandarowych .
Następnie delegaci udali się do Słupi , gdzie w pięknych wnętrzach pałacowych br. Jana Klauzy , odbyła się kongresowa część merytoryczna .
Aktualnie w Zjednoczeniu sfederowanych jest 124 bractwa , skupiające 3156 członków, a których reprezentowało 208 delegatów.
Spotkanie rozpoczęliśmy Hymnem Zjednoczenia z udziałem orkiestry ” Capela Zamku Rydzyńskiego ” , które też wystąpiła później w interesującym recitalu.
Uroczystość rozpoczął Prezes KBS br. Piotr Matuszak , a następnie przywitał delegatów br. Adam Gołembowski – Prezes Zarządu Zjednoczenia .
Były przemówienia władz wojewódzkich , samorządowych i przedstawicieli organizacji współpracujących z naszymi bractwami..
Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników – delegatów , spotkał się list księcia Luisa Charlesa de Merde – Prezesa EGS – u , który odczytał wszystkim delegatom br. Andrzej Wegner – Wiceprezes EGS-u.
W trakcie części wstępnej były też odznaczenia i gratulacje dla wybitnych działaczy ruchu brackiego w kraju . Następnie wykonano wszystkim delegatom i gościom pamiątkowe zdjęcie.
Bractwo jarocińskie zadbało o udział i pokaz patronackich stoisk , w tym pięknych pasów kontuszowych i niezbędników brackich.
Była też możliwość zwiedzenia jedynego w kraju Muzeum Brackiego , którego właścicielem i kustoszem jest br. Jan Klauza .
Następnie delegaci rozpoczęli część merytoryczną Kongresu. Powołano stosowne komisje oraz zespoły problemowe .
Przedstawiono sprawozdania ustępującego Zarządu Zjednoczenia KBS RP..
– Prezesa Zjednoczenia / br. Adam Gołembowski /
– Skarbnika Zjednoczenia / br. Tadeusz Żychlewicz /
oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium.
W kolejnej części kongresu wybrano na nowego Prezesa Zarządu Zjednoczenia br. Krzysztofa Larskiego z bractwa w Kcyni , prezesa Okręgu Bydgoskiego /Gratulacje !/ .
Delegaci podziękowali ustępującym braciom funkcyjnym Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Brackiemu .
Miałem przyjemność być przez dwie kadencje członkiem zarządu i podziękowałem za propozycje dalszego działania w tej strukturze.
Delegaci następnie wybrali nowy Zarząd Zjednoczenia , Komisję Rewizyjną i Sąd Bracki / więcej na stronie www i fb Zjednoczenia
http://www.bractwakurkowe.com.pl/index.php/1230-jarocin-jarocin-krzysztof-larski-nowym-prezesem
https://www.facebook.com/Zjednoczenie-Kurkowych-Bractw-Strzeleckich-RP-490052117829689
oraz Okręgu Centralnego ZKBSRP fb :
https://www.facebook.com/OkregCentralny/
http://www.bractwokurkowe-lodz.pl/.
Zakończyliśmy pracę już po godz. 1 – szej w niedzielę / wzorce naszych parlamentarzystów /.
Został nam do zaliczenia jeszcze nocny kongresowy raut bracki.
W drugim dniu odbyły się turniej kongresowy m.in. o Tytuł Króla Zjednoczenia i Mistrza Zjednoczenia oraz wiele tarcz okolicznościowych.
– Z brackimi pozdrowieniami
br. generał– Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK


Zdjęcia z XV Kongresu Z K B S R P – Jarocin/Słupia 21/22.04.2018 r