Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2023.11.09 – XI TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH W STRZELANIU O PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁÓŚCI – 11 LISTOPADA .

Turniej ten Łódzkie TS Bractwo Kurkowe , jako pomysłodawca ,organizator i gospodarz , przeprowadziło w czwartek tj. 9 listopada 2023 r. na naszej strzelnicy brackiej . Zawody rozpoczęliśmy wystrzałem armatnim o godz.12. 00. Udział w zawodach wzięło 9 trzyosobowych reprezentacji poszczególnych służb : Wojska Polskiego / 9ŁBOT , Komendy Wojewódzkiej Policji , Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnych , Straży Granicznej , Krajowej Administracji Skarbowej , Straży Ochrony Kolei , Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych , Służby Więziennej i Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego . Łącznie reprezentacje wystawiły 27 zawodników . Turniej sędziowali sędziowie Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego. Konkurencja wspólna – strzelanie z karabinu w pozycji stojącej na odległość 50 m – jest to konkurencja olimpijska . Zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności strzeleckich. Przebieg turnieju obserwował nasz gość honorowy Antoni Kamiński – Prezes Zarządu Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego , wraz z członkami Zarządu.. Wyniki turnieju – komunikat sędziowski .

Klasyfikacja Indywidualna :

1 m. Zbigniew Grabałowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państw.

2 m. Jarosław Marciniak – Komenda Wojewódzka PSP,

3 m. Piotr Zdunek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

4 m. Marek Krawczyk – Komenda Wojewódzka Policji

5 m. Marcin Góreczny – Komenda Wojewódzka Policji

6 m. Michał Klat – Straż Ochrony Kolei

Klasyfikacja zespołowa :

1 m. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

2 m. Komenda Wojewódzka Policji

3 m. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe

4 m. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

5 m. Straż Ochrony Kolei

6 m. Łódzki Urząd Celno Skarbowy

7 m. 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

8 m. Placówka Straży Granicznej ,

9 m. Wojewódzki Inspektorat Służby Więziennej .

Serdeczne gratulacje dla najlepszych i podziękowania dla wszystkich uczestników turnieju ,

Wręczenie nagród za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii indywidualnej i zespołowej odbędzie się na XII Pikniku Niepodległości w Manufakturze w dniu 11.11.2023 około godz. 13.00 / scena główna / po przyjeździe i powitaniu Marszałka Piłsudzkiego / .

Życzymy wszystkim zawodnikom samych ” brackich dziesiątek” w turniejach strzeleckich oraz w podejmowanych decyzjach i wezwaniach życiowych .

Podziękowania dla braci organizatorów oraz sędziów Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego .

Więcej zdjęć na FB : ŁTSBK , OC i Starszego Bractwa ,-

Z brackim pozdrowieniami

Ignacy Ścibiorek

Starszy Bractwa

nadbrygad. w st. spocz.

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich

============================================================================================

Do: sekretariat sekretariat@lodz.uw.gov.pl
Temat: XI Turniej Służb Mundurowych w Strzelaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
Łódź , dnia 27 września 2023 r. ŁBK – 30 / 2023
Szanowny Pan Karol MŁYNARCZYK
Wojewoda Łódzki

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe / zał. w 1824 r. / , z okazji tegorocznego
Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada , planuje zorganizować kolejną XI edycję Wojewódzkiego Turnieju Służb Mundurowych w Strzelaniu o Puchar Wojewody Łódzkiego .
Planujemy zaprosić do udziału w nim , wojewódzkie reprezentacje następujących formacji mundurowych :
1. Wojsko Polski
2. Policji
3. Państwowej Straży Pożarnej
4. Straży Granicznej
5. Służby Więziennej
6. Izby Administracji Skarbowej
7. Służb Leśnych
8. Straży Miejskiej
9. Straży Ochrony Kolei
10. Inspekcji Transportu Samochodowego
11. Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego
Turniej zostanie zorganizowany w dniu 9 listopada 2023 / czwartek – godz. rozpoczęcia 11.00 / , na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o regulamin Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego , z karabinu sportowego na odległość olimpijską – 50 m z wolnej ręki , w pozycji stojącej.
W związku z powyższym, prosimy tradycyjnie Pana Wojewodę , o objęcie turnieju swoim patronatem oraz ufundowanie trzech pucharów w kategorii zespołowej i trzech pucharów w konkurencji indywidualnej .
Więcej o wcześniejszych wynikach i edycjach na naszej stronie bractwa :
https://bractwokurkowe-lodz.pl/strzelnica/puchar-niepodleglosci-wojewody/
oraz https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz
Koszty przeprowadzenia turnieju / sędziowie , amunicja, tarcze / sfinansuje nasze bractwo , najstarsze stowarzyszenie w mieście Łodzi .
Wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców proponujemy w czasie organizacji Pikniku Niepodległościowego w dniu 11 listopada 2023 r. w Manufakturze / szczegóły do ustalenia / .-

Ignacy Ścibiorek
Starszy Ł.T.S.B.K
nadbrygadier w st. spocz.
Tel. kont. 602 493 177
Zał. 2 – Wniosek o patronat honorowy Wojewody Łódzkiego
– Prośba o ufundowanie pucharów

Temat:  Piknik Niepodległościowy – organizacja

Dziękuję za informację . Łódzkie Bractwo Kurkowe będzie po raz dziesiąty , z pucharami i armatką zgodnie z dzisiejszymi ustaleniami .

Turniej Służb Mundurowych w Strzelaniu o Puchar Wojewody Łódzkiego zostanie przeprowadzony w dniu 9 listopada br. w godz. 11 – 13. Zapraszamy.

                                                                   Z brackimi pozdrowieniami

                                                                                br. generał   Ignacy Ścibiorek

Piknik Niepodległościowy – organizacja

  Szanowni Państwo, 

podczas dzisiejszego spotkania ustaliliśmy:

1. Wjazd na teren do godziny 10:00 tak żeby do 11:00 wszystko było gotowe

2. Wjazd będzie możliwy najprawdopodobniej tylko od ulicy Karskiego i Zachodniej (Ogrodowa rozkopana)

3. Zakończenie wydarzenia 17:30 

4. Wyjazd od godziny 18:00

5. Dla tych z Państwa, którzy chcą zostać do niedzieli – wyjazd w niedzielę 17-18.

6. Numery do organizatorów:

– Przemek Witkowski 3PR – 790 446 800

– Justyna Kowalewska 3PR – 503 025 415

– Anna Grajcarek (Manufaktura) – 510 020 215

– monitoring/ochrona 510 020 067

– karetka 603 921-321

Proszę o przesłanie do piątku 27.10

1. Logotypów 

2. Zapotrzebowania

3. Kilkuzdaniowego opisu stanowiska dla konferansjera i do komunikatu prasowego

4. Materiałów wideo

XI TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH W STRZELANIU O PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁÓŚCI – 11 LISTOPADA .
Turniej ten Łódzkie TS Bractwo Kurkowe , jako pomysłodawca ,organizator i gospodarz , przeprowadziło w czwartek tj. 9 listopada 2023 r. na naszej strzelnicy brackiej . Zawody rozpoczęliśmy wystrzałem armatnim o godz.12. 00. Udział w zawodach wzięło 9 trzyosobowych reprezentacji poszczególnych służb : Wojska Polskiego / 9ŁBOT , Komendy Wojewódzkiej Policji , Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnych , Straży Granicznej , Krajowej Administracji Skarbowej , Straży Ochrony Kolei , Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych , Służby Więziennej i Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego . Łącznie reprezentacje wystawiły 27 zawodników . Turniej sędziowali sędziowie Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Konkurencja wspólna – strzelanie z karabinu w pozycji stojącej na odległość 50 m – jest to konkurencja olimpijska .
Zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności strzeleckich.
Przebieg turnieju obserwował nasz gość honorowy Antoni Kamiński – Prezes Zarządu Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego , wraz z członkami Zarządu..
Wyniki turnieju – komunikat sędziowski .
Klasyfikacja Indywidualna :
1 m. Zbigniew Grabałowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państw.
2 m. Jarosław Marciniak – Komenda Wojewódzka PSP,
3 m. Piotr Zdunek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
4 m. Marek Krawczyk – Komenda Wojewódzka Policji
5 m. Marcin Góreczny – Komenda Wojewódzka Policji
6 m. Michał Klat – Straż Ochrony Kolei
Klasyfikacja zespołowa :
1 m. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
2 m. Komenda Wojewódzka Policji
3 m. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe
4 m. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
5 m. Straż Ochrony Kolei
6 m. Łódzki Urząd Celno Skarbowy
7 m. 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej
8 m. Placówka Straży Granicznej ,
9 m. Wojewódzki Inspektorat Służby Więziennej .
Serdeczne gratulacje dla najlepszych i podziękowania dla wszystkich uczestników turnieju ,
Wręczenie nagród za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii indywidualnej i zespołowej odbędzie się na XII Pikniku Niepodległości w Manufakturze w dniu 11.11.2023 około godz. 13.00 / scena główna / po przyjeździe i powitaniu Marszałka Piłsudzkiego / .
Życzymy wszystkim zawodnikom samych ” brackich dziesiątek” w turniejach strzeleckich oraz w podejmowanych decyzjach i wezwaniach życiowych .
Podziękowania dla braci organizatorów oraz sędziów Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego .
Więcej zdjęć na FB : ŁTSBK , OC i Starszego Bractwa ,-
Z brackim pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek
Starszy Bractwa
nadbrygad. w st. spocz.
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
============================================================================================

Do: sekretariat sekretariat@lodz.uw.gov.pl
Temat: XI Turniej Służb Mundurowych w Strzelaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
Łódź , dnia 27 września 2023 r. ŁBK – 30 / 2023
Szanowny Pan Karol MŁYNARCZYK
Wojewoda Łódzki

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe / zał. w 1824 r. / , z okazji tegorocznego
Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada , planuje zorganizować kolejną XI edycję Wojewódzkiego Turnieju Służb Mundurowych w Strzelaniu o Puchar Wojewody Łódzkiego .
Planujemy zaprosić do udziału w nim , wojewódzkie reprezentacje następujących formacji mundurowych :
1. Wojsko Polski
2. Policji
3. Państwowej Straży Pożarnej
4. Straży Granicznej
5. Służby Więziennej
6. Izby Administracji Skarbowej
7. Służb Leśnych
8. Straży Miejskiej
9. Straży Ochrony Kolei
10. Inspekcji Transportu Samochodowego
11. Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego
Turniej zostanie zorganizowany w dniu 9 listopada 2023 / czwartek – godz. rozpoczęcia 11.00 / , na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o regulamin Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego , z karabinu sportowego na odległość olimpijską – 50 m z wolnej ręki , w pozycji stojącej.
W związku z powyższym, prosimy tradycyjnie Pana Wojewodę , o objęcie turnieju swoim patronatem oraz ufundowanie trzech pucharów w kategorii zespołowej i trzech pucharów w konkurencji indywidualnej .
Więcej o wcześniejszych wynikach i edycjach na naszej stronie bractwa :
https://bractwokurkowe-lodz.pl/strzelnica/puchar-niepodleglosci-wojewody/
oraz https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz
Koszty przeprowadzenia turnieju / sędziowie , amunicja, tarcze / sfinansuje nasze bractwo , najstarsze stowarzyszenie w mieście Łodzi .
Wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców proponujemy w czasie organizacji Pikniku Niepodległościowego w dniu 11 listopada 2023 r. w Manufakturze / szczegóły do ustalenia / .-

Ignacy Ścibiorek
Starszy Ł.T.S.B.K
nadbrygadier w st. spocz.
Tel. kont. 602 493 177
Zał. 2 – Wniosek o patronat honorowy Wojewody Łódzkiego
– Prośba o ufundowanie pucharów

 
Temat:  Piknik Niepodległościowy – organizacja
Dziękuję za informację . Łódzkie Bractwo Kurkowe będzie po raz dziesiąty , z pucharami i armatką zgodnie z dzisiejszymi ustaleniami .
Turniej Służb Mundurowych w Strzelaniu o Puchar Wojewody Łódzkiego zostanie przeprowadzony w dniu 9 listopada br. w godz. 11 – 13. Zapraszamy.
                                                                   Z brackimi pozdrowieniami
                                                                                br. generał   Ignacy Ścibiorek
Piknik Niepodległościowy – organizacja
  Szanowni Państwo, 

podczas dzisiejszego spotkania ustaliliśmy:
 
1. Wjazd na teren do godziny 10:00 tak żeby do 11:00 wszystko było gotowe
2. Wjazd będzie możliwy najprawdopodobniej tylko od ulicy Karskiego i Zachodniej (Ogrodowa rozkopana)
3. Zakończenie wydarzenia 17:30 
4. Wyjazd od godziny 18:00
5. Dla tych z Państwa, którzy chcą zostać do niedzieli – wyjazd w niedzielę 17-18.
6. Numery do organizatorów:
– Przemek Witkowski 3PR – 790 446 800
– Justyna Kowalewska 3PR – 503 025 415
– Anna Grajcarek (Manufaktura) – 510 020 215
– monitoring/ochrona 510 020 067
– karetka 603 921-321
Proszę o przesłanie do piątku 27.10
1. Logotypów 
2. Zapotrzebowania
3. Kilkuzdaniowego opisu stanowiska dla konferansjera i do komunikatu prasowego
4. Materiałów wideo
Turniej ten Łódzkie TS Bractwo Kurkowe , jako pomysłodawca ,organizator i gospodarz , przeprowadziło w czwartek tj. 9 listopada 2023 r. na naszej strzelnicy brackiej . Zawody rozpoczęliśmy wystrzałem armatnim o godz.12. 00. Udział w zawodach wzięło 9 trzyosobowych reprezentacji poszczególnych służb : Wojska Polskiego / 9ŁBOT , Komendy Wojewódzkiej Policji , Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnych , Straży Granicznej , Krajowej Administracji Skarbowej , Straży Ochrony Kolei , Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych , Służby Więziennej i Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego . Łącznie reprezentacje wystawiły 27 zawodników . Turniej sędziowali sędziowie Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Konkurencja wspólna – strzelanie z karabinu w pozycji stojącej na odległość 50 m – jest to konkurencja olimpijska .
Zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności strzeleckich.
Przebieg turnieju obserwował nasz gość honorowy Antoni Kamiński – Prezes Zarządu Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego , wraz z członkami Zarządu..
Wyniki turnieju – komunikat sędziowski .
Klasyfikacja Indywidualna :
1 m. Zbigniew Grabałowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państw.
2 m. Jarosław Marciniak – Komenda Wojewódzka PSP,
3 m. Piotr Zdunek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
4 m. Marek Krawczyk – Komenda Wojewódzka Policji
5 m. Marcin Góreczny – Komenda Wojewódzka Policji
6 m. Michał Klat – Straż Ochrony Kolei
Klasyfikacja zespołowa :
1 m. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
2 m. Komenda Wojewódzka Policji
3 m. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe
4 m. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
5 m. Straż Ochrony Kolei
6 m. Łódzki Urząd Celno Skarbowy
7 m. 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej
8 m. Placówka Straży Granicznej ,
9 m. Wojewódzki Inspektorat Służby Więziennej .
Serdeczne gratulacje dla najlepszych i podziękowania dla wszystkich uczestników turnieju ,
Wręczenie nagród za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii indywidualnej i zespołowej odbędzie się na XII Pikniku Niepodległości w Manufakturze w dniu 11.11.2023 około godz. 13.00 / scena główna / po przyjeździe i powitaniu Marszałka Piłsudzkiego / .
Życzymy wszystkim zawodnikom samych ” brackich dziesiątek” w turniejach strzeleckich oraz w podejmowanych decyzjach i wezwaniach życiowych .
Podziękowania dla braci organizatorów oraz sędziów Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego .
Więcej zdjęć na FB : ŁTSBK , OC i Starszego Bractwa ,-
Z brackim pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek
Starszy Bractwa
nadbrygad. w st. spocz.
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
============================================================================================

Do: sekretariat sekretariat@lodz.uw.gov.pl
Temat: XI Turniej Służb Mundurowych w Strzelaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
Łódź , dnia 27 września 2023 r. ŁBK – 30 / 2023
Szanowny Pan Karol MŁYNARCZYK
Wojewoda Łódzki

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe / zał. w 1824 r. / , z okazji tegorocznego
Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada , planuje zorganizować kolejną XI edycję Wojewódzkiego Turnieju Służb Mundurowych w Strzelaniu o Puchar Wojewody Łódzkiego .
Planujemy zaprosić do udziału w nim , wojewódzkie reprezentacje następujących formacji mundurowych :
1. Wojsko Polski
2. Policji
3. Państwowej Straży Pożarnej
4. Straży Granicznej
5. Służby Więziennej
6. Izby Administracji Skarbowej
7. Służb Leśnych
8. Straży Miejskiej
9. Straży Ochrony Kolei
10. Inspekcji Transportu Samochodowego
11. Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego
Turniej zostanie zorganizowany w dniu 9 listopada 2023 / czwartek – godz. rozpoczęcia 11.00 / , na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o regulamin Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego , z karabinu sportowego na odległość olimpijską – 50 m z wolnej ręki , w pozycji stojącej.
W związku z powyższym, prosimy tradycyjnie Pana Wojewodę , o objęcie turnieju swoim patronatem oraz ufundowanie trzech pucharów w kategorii zespołowej i trzech pucharów w konkurencji indywidualnej .
Więcej o wcześniejszych wynikach i edycjach na naszej stronie bractwa :
https://bractwokurkowe-lodz.pl/strzelnica/puchar-niepodleglosci-wojewody/
oraz https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz
Koszty przeprowadzenia turnieju / sędziowie , amunicja, tarcze / sfinansuje nasze bractwo , najstarsze stowarzyszenie w mieście Łodzi .
Wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców proponujemy w czasie organizacji Pikniku Niepodległościowego w dniu 11 listopada 2023 r. w Manufakturze / szczegóły do ustalenia / .-

Ignacy Ścibiorek
Starszy Ł.T.S.B.K
nadbrygadier w st. spocz.
Tel. kont. 602 493 177
Zał. 2 – Wniosek o patronat honorowy Wojewody Łódzkiego
– Prośba o ufundowanie pucharów

 
Temat:  Piknik Niepodległościowy – organizacja
Dziękuję za informację . Łódzkie Bractwo Kurkowe będzie po raz dziesiąty , z pucharami i armatką zgodnie z dzisiejszymi ustaleniami .
Turniej Służb Mundurowych w Strzelaniu o Puchar Wojewody Łódzkiego zostanie przeprowadzony w dniu 9 listopada br. w godz. 11 – 13. Zapraszamy.
                                                                   Z brackimi pozdrowieniami
                                                                                br. generał   Ignacy Ścibiorek
Piknik Niepodległościowy – organizacja
  Szanowni Państwo, 

podczas dzisiejszego spotkania ustaliliśmy:
 
1. Wjazd na teren do godziny 10:00 tak żeby do 11:00 wszystko było gotowe
2. Wjazd będzie możliwy najprawdopodobniej tylko od ulicy Karskiego i Zachodniej (Ogrodowa rozkopana)
3. Zakończenie wydarzenia 17:30 
4. Wyjazd od godziny 18:00
5. Dla tych z Państwa, którzy chcą zostać do niedzieli – wyjazd w niedzielę 17-18.
6. Numery do organizatorów:
– Przemek Witkowski 3PR – 790 446 800
– Justyna Kowalewska 3PR – 503 025 415
– Anna Grajcarek (Manufaktura) – 510 020 215
– monitoring/ochrona 510 020 067
– karetka 603 921-321
Proszę o przesłanie do piątku 27.10
1. Logotypów 
2. Zapotrzebowania
3. Kilkuzdaniowego opisu stanowiska dla konferansjera i do komunikatu prasowego
4. Materiałów wideo