Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2019.11.01 Kwesta na Starym Cmentarzu

W imieniu zarządu Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tegorocznej, jubileuszowej 25 kweście na Starym Cmentarzu.
W tym roku kwestujemy 1, 2 i 3 listopada 2019. Udział w kweście na Starym Cmentarzu w dniu 2.11.2019 w godz. 10 – 18 /2 braci po 2 godz. /. Udział zgłosili bracia : Kulanty, Sylwestrzak, Kałużny , Wieczorek i Ścibiorek .Proszę o dalsze deklaracje.
Zapraszamy także na wydarzenia towarzyszące kweście. Szczegóły w załącznikach.
Liczymy na Państwa obecność.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Łeń

Szanowni Panowie Bracia !
Wpłynęło do nas po raz kolejny od Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem , zaproszenie do udziału w kweście. Proponuję dzień 2 ew. 3 listopada br.
Proszę o własne deklaracje. Na Radzie Starszych w dniu24 bm. ustalimy szczegóły.-
Z brackimi pozdrowieniami
brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy Ł.T.S.B.K
Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 10 listopada 2019 r. Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi przy ulicy Ogrodowej , dokonało podsumowania tegorocznej rekordowej kwesty na Cmentarzu Starym , w której uczestniczyło m.in. nasze Łódzkie Bractwo Kurkowe. Spotkanie odbyło się w sali lustrzanej w Pałacu Poznańskiego i uczestniczyli w nim wolontariusze kwestujący w dniach 1 – 3 listopada br. Byli m.in. Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi i Ryszard Bonisławski – Senator i historyk..
Połączone ono było z informacją o realizacji bardzo szerokiego wydarzenia
W roku bieżącym zebrano ponad 130 tyś. zł i zostaną one przeznaczone na renowację i odbudowę zabytkowych grobów osób zasłużonych dla miasta.
Prezes Towarzystwa Cezary Pawlak wraz z zarządem przedstawił historię i szczegóły tegorocznej kwesty , oraz gorąco podziękował wszystkim jej uczestników.
Jako jedno z pierwszych wymienione było Łódzkie TS Bractwo Kurkowe , której przedstawiciele w dniu 2 listopada br. w składzie bracia : Edward Kulanty, Andrzej Kałuża, Andrzej Sylwestrzak , Marek Kijański i Ignacy Ścibiorek kwestowali w alei głównej cmentarza . Kolorytu akcji nadawały nasze kolorowe kontusze , dzwon i bardzo ładna pogoda.
Na prośbę Prezesa Towarzystwa , podziękowałem za wyróżnienie , przedstawiłem historię i cele statutowe naszego bractwa .
Podziękowania były też dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i liceów za oczyszczenie nieznanych grobów.
W części dalszej spotkania uczestnicy wysłuchali części artystycznej oraz mogli wziąć udział w merytorycznej dyskusji.
Przebieg zrelacjonowały łódzkie media TVP ale też warto wejść na stronę Towarzystwa :
Przekazuję podziękowania dla naszych Braci i przekonany jestem , że przyjmiemy zaproszenie w roku przyszłym.-
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

TRADYCJE UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku. Wyznaczył go na 1 listopada papież Grzegorz IV – w 837 roku.
Kościół wspomina w dzień Wszystkich Świętych nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach z życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.
1 listopada ludzie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych – najbliższych i przyjaciół. Jest to też święto obchodzone przez część innych wyznań, a także zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.
Dzień Wszystkich Świętych jest wolny od pracy. Tak było także w czasach PRL, ale oficjalnie starano się nadać mu charakter świecki i nazywano go dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych.
Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali życie dla Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie mszy świętej.
Odwiedzanie grobów jest zwyczajem znanym niemal wszystkim ludom i przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Chrześcijanie podjęli tę tradycję i nadali jej wymiar religijny.
W Polsce jeszcze na początku XX wieku podczas uroczystości Wszystkich Świętych szczególną czcią otaczano żebraków i tzw. proszalnych dziadów, siedzących zazwyczaj przed wejściem do kościołów i na cmentarzach. Na tę okazję gospodynie wypiekały specjalne małe chlebki, zwane powałkami lub heretyczkami. Pieczono je dzień lub dwa wcześniej, gdyż 1 listopada, gdy dusze przodków – jak wierzono – wracały do swoich domów, nie wolno było rozpalać ognia. Piec miał być bowiem ulubionym miejscem przebywania duchów. Uważano, że jeśli ktoś tego dnia piecze chleb, domostwu grozi pożar.
Zgodnie z tradycją wypiekano tyle chlebków, ilu było zmarłych w rodzinie. Wręczając chlebki żebrakom, uważanym za osoby utrzymujące kontakt z zaświatami, proszono ich, aby modlili się za dusze zmarłych. W niektórych regionach Polski dawano żebrakom także kaszę, mięso i ser. Chlebek ofiarowywany był również księdzu, by modlił się w intencji dusz tych zmarłych, o których nikt nie pamiętał.
Wieczorem 1 listopada rodzina gromadziła się w domu na modlitwę w intencji zmarłych. Na stole odświętnie przykrytym białym obrusem gospodynie pozostawiały chlebki, aby zmarli „odwiedzający” dom nie odeszli głodni.
Zwyczaj „karmienia zmarłych” wyrósł z tradycji przedchrześcijańskiej, gdy na grobach stawiano chleb, miód i kaszę. Często urządzano na cmentarzach lub w pobliskiej kaplicy uroczystości „dziadów”. Wywoływano dusze zmarłych, zastawiano jadłem stoły i śpiewano – uważając, że to przyniesie ulgę duszom.
Innym akcentem święta było palenie ognisk. Początkowo płonęły one na rozstajach dróg, wskazując kierunek wędrującym duszom, które przy ogniu mogły się ogrzać. Na przełomie XVI i XVII wieku ogień zaczęto palić na grobach.
Obecnie na mogiłach i cmentarzach płoną znicze i świeczki, które są symbolem pamięci o zmarłych. Składamy też ofiary na tzw. wypominki, wypisując imiona zmarłych na kartkach, prosząc, by cały Kościół modlił się za nich.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych obchodzony jest dzień wspominania zmarłych – Dzień Zaduszny. Dla chrześcijan jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata, ale przebywają w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy, by mogli dostąpić zbawienia.
Dzień Zaduszny zapoczątkował w chrześcijaństwie św. Odilon, opat benedyktynów w Cluny we Francji. Dzień ten miał być przeciwwagą dla pogańskich obrządków czczących zmarłych. W 998 roku Odilon zarządził modlitwy za dusze zmarłych, wyznaczając na to pierwszy dzień po Wszystkich Świętych, czyli 2 listopada.

XXV KWESTA NA CMENTARZU STARYM – ŁÓDŹ 2.11.2019
PODZIĘKOWANIA DLA ŁÓDZIAN ZA DAR SERCA – 128944.25 ZŁ


Szanowni Panowie Bracia i Przyjaciele !
Łódzkie TS Bractwo Kurkowe , na prośbę Cezarego Pawlaka – Prezesa Towarzystwa Opieki nad Cmentarzem Starym w Łodzi , wzięło udział w dniu 2 listopada 2019 r. w kolejnej jubileuszowej XXV kweście na rzecz ratowania zniszczonych zabytków . Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej należy do najważniejszych i najpiękniejszych nekropolii w Łodzi i kraju. Po warszawskich Powązkach i krakowskich Rakowicach jest trzecią zaliczaną obecnie do najwartościowszych nekropolii w Polsce.
Powstały w latach 1855 – 1858 obecnie na powierzchni 21 ha , składa się z trzech części : katolickiej / największej pw. św. Józefa / , ewangielickiej i prawosławnej / pw. św. Aleksandra Newskiego / . Trójwyznaniowy charakter cmentarza sprawia , że jest wyjątkowy nie tylko w skali naszego kraju , ale także Europy. Pochowanych jest na nim ponad pół miliona osób.
Delegacja Łódzkiego Bractwa Kurkowego kwestowała w dniu 2 listopada br., w składzie : Edward Kulanty, Andrzej Kałuża, Andrzej Sylwestrzak, Marek Kijański , na czele ze Starszym Bractwa .
Jesteśmy pod wrażeniem życzliwości i ofiarności łodzian oraz zainteresowaniem ich historią / r. zał. 1824 / naszego bractwa
W trakcie naszej kwesty byliśmy uczestnikami bezpośredniej transmisji z łódzkiego Cmentarza Starego w TVP INFO oraz dwukrotnie w wiadomościach TVP3 Łódź m.in
https://lodz.tvp.pl/45144036/02112019-1830
Warto zajrzeć na FB Towarzystwa :https://www.facebook.com/TONSC1999/://