Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2022.05.13 Uhonorowanie braci

Szanowni Panowie Bracia !

W dniu 13 maja w piątek br. uhonorowani zostali Br Ignacy Scibiorek oraz / ed. 2020 / Br. Piotrem Fryczką / ed. 2021 / odznaką ” Za zasługi dla Miasta Łodzi ” , przyznaną przez Radę Miejską w Łodzi . Odznaka bardzo cenna , przyznawana przez Miasto od roku 1927, za wybitną działalność zawodową , społeczną , naukową oraz artystyczną i sportową.
Uroczystości odbyły się w pięknych ogrodach Pałacu Poznańskiego . Rozpoczęły się wprowadzeniem Sztandaru , odśpiewaniem Hymnu Narodowego i odegraniem Hejnału Miasta Łodzi.
Uroczystości prowadził prof. Marcin Gołąszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej . Zaprezentowane zostały sylwetki osób odznaczonych w/w odznaczeniem oraz osoby wyróżnione Nagrodą Miasta Łodzi / finansową /.
W imieniu odznaczonych głos zabrał prof. Grzegorz Matuszak , który w pięknych słowach określił działania wszystkich odznaczonych na rzecz miasta Łodzi .
Na zakończenie wystąpił chór szkolny z łódzkim repertuarem muzycznym .
Podziękowania dla Rady Miejskiej za odznaczenie , a pani Hannie Zdanowskiej – Prezydent Miasta Łodzi , za złożenie stosownego wniosku .
Życzymy naszemu Miastu dalszego europejskiego rozwoju na miarę XXI wieku !-

Z brackimi pozdrowieniami
Starszy Bractwa


PS. kolejność zdjęć zmieniona przez komputer przy wysyłaniu .