2022.09.27 83. rocznicy powstania Służby Zwycięstwu Polski

Szanowni Panowie Bracia !

W dniu 27 września br. obchodzono 83 rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski. W Łodzi uroczystości odbyły się przy Pomniku Armii Krajowej na pl. Hallera .
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej w uroczystościach wzięła delegacja Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. W jej skład weszli braci Edward Kulanty – Podstarszy Bractwa oraz Andrzej Kałuża – Pisarz Bractwa .
Chwała Bohaterom !!!
Z brackim pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK


—————————————————————————————
Temat: Zaproszenie na obchody 83. rocznicy powstania Służby Zwycięstwu Polski
Szanowni Panowie Bracia !
Przesyłam do wiadomości zaproszenie od Prezydenta Miasta Łodzi . Planujemy udział naszej delegacji brackiej .-
Z brackimi pozdrowieniami
br.genera Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK