Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2022.10.01 Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 1 października br. Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej odbył swoje planowe posiedzenie w mieście Łodzi.
Zebraniu przewodniczył br. Krzysztof Larski – Prezes Zarządu.
Miałem przyjemność powitać przybyłych gości i zaprosić na nasz turniej strzelecki Okręgu Centralnego ZKBSRP.
Miejscem obrad był SPATIF , kultowe miejsce artystów związanych z łódzką szkołą i wytwórnią filmową ! Właścicielem restauracji jest Andrzej Dojnik były nasz brat kurkowy , który przedstawił historię pałacu .
br.generał Igncy Ścibiore
Wiceprezes OC

Dnia 2 października 2022

=======================================================================================

Komunikat br. Jana Klauzy – Prezesa Okręgu Centralnego ZKBS RP.

======================================================================================

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich

Szanowni Panowie
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .

W związku z organizacją w siedzibie Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego ,Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Okręgu Centralnego , uprzejmie prosimy o przybycie delegatów do godz. 10.45.
Łódzkie Bractwo planuje w tym dniu , po zakończeniu zebrania , przeprowadzenie turnieju strzeleckiego o Buzdygan Bracki / karabin / oraz Statuetkę Złotego Kura / pistolet / .
Przewidywany terminarz czasowy :
– godz. 11.00 – rozpoczęcie Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego zgodnie z przesłanymi wcześniej informacjami przez Prezesa OC .
– godz. 13.00 / po zakończeniu zebrania /
Turniej strzelecki o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego z udziałem delegatów i przybyłych braci .
– godz. 14.00 – Turniej o Buzdygan Bracki i statuetkę Złotego Kura / eliminacje cz. 2 i finały / .
W związku z przewidywanym przyjazdem również braci nie będących delegatami , przewidujemy od godz. 12.00 eliminacje cz.1 do czasu zakończenia zebrania , w strzelaniu o Buzdygan Bracki i statuetkę Złotego Kura. Dla tej grupy braci dostępna będzie strzelnica bez sali obrad .
Przewidywany czas zakończenia – godz. 16.00 .
Serdecznie zapraszamy delegatów i braci strzelców !
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC
=======================================================================================

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Szanowni Panowie
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Polskiej .

W nawiązaniu do ustaleń Zarządu Zjednoczenia , oraz przeprowadzonych konsultacji , Zarząd Okręgu Centralnego ZKSRP zwołuje w nowym terminie w dniu 1 października / sobota / 2022 roku Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze . Odbędzie się ono w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 1. Godzina rozpoczęcia – 12.00.
Przeprowadzone zostanie w oparciu o Statut Zjednoczenia oraz stosowne uchwały organizacyjne .

Szczegółowy program zjazdu zostanie przekazany w najbliższym ustawowym terminie przez br. Jana Klauzę – Prezesa Okręgu Centralnego .

W dniu tym planujemy wcześniej odbyć zaległy turniej o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego oraz od godz. 12.30 o Złotego Kura Brackiego i Buławę . Szczegóły organizacyjne w krótce. Udział może wziąć każda ilość braci .

Z brackimi pozdrowieniami z up. Prezesa OC
br. generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK

=====================================================================================
Temat: Zmiana terminu Zgromadzenia Sprawozdawczego Okręgu Centralnego ZKBSRP.
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej :
Szanowni Panowie Starsi / Prezesi / Hetmani / KomendanciBractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji z dnia 14 maja br. dotyczącej terminu Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Okręgu Centralnego , po otrzymaniu wyjaśnienia stanu prawnego z Zarządu Zjednoczenia , stanu epidemicznego oraz sobotnich konsultacji na Turnieju Królewskim , Zarząd Okręgu Centralnego ZKSRP zmienia termin jego odbycia na miesiąc wrzesień 2022 roku.
Szczegółowy program zjazdu zostanie przekazany w najbliższym ustawowym terminie.
W dniu tym planujemy też odbyć zaległy turniej o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego .
Nadmieniam , że pełną informację za ostatni okres naszej działalności została przedstawiona przez Prezesa Okręgu , w miesiącu grudniu 20221 , w czasie uroczystości jubileuszowych 20 – lecia w Otwocku. – Z brackimi pozdrowieniami
z up. Jana Klauzy
Prezesa OC

Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
====================================================================================
Szanowni Panowie
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Polskiej .

W nawiązaniu do ustaleń Zarządu Zjednoczenia , oraz przeprowadzonych konsultacji i planowanych turniejów strzeleckich , Zarząd Okręgu Centralnego ZKSRP zwołuje w dniu 2 lipca / sobota / 2022 roku Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze . Odbędzie się ono w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 1. Przeprowadzone zostanie w oparciu o Statut Zjednoczenia oraz stosowne uchwały organizacyjne . M.in. delegować należy 1 brata na każde 10 członków ewidencyjnych bractwa .
Szczegółowy program zjazdu zostanie przekazany w najbliższym ustawowym terminie.

W dniu tym planujemy też odbyć zaległy turniej o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego . Udział może wziąć każda ilość braci .

Mam nadzieję spotkać się też z częścią braci na naszym łódzkim Turnieju Królewskim w dniu 21 maja br.- Z brackimi pozdrowieniami z up. Prezesa OC br generał Ignacy Ścibiorek Wiceprezes OC
StarszyŁTSBK