Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2022.08.29 Walne Okręgu Centralnego

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Szanowni Panowie
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Polskiej .

W nawiązaniu do ustaleń Zarządu Zjednoczenia , oraz przeprowadzonych konsultacji , Zarząd Okręgu Centralnego ZKSRP zwołuje w nowym terminie w dniu 1 października / sobota / 2022 roku Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze . Odbędzie się ono w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 1. Godzina rozpoczęcia – 12.00.
Przeprowadzone zostanie w oparciu o Statut Zjednoczenia oraz stosowne uchwały organizacyjne .

Szczegółowy program zjazdu zostanie przekazany w najbliższym ustawowym terminie przez br. Jana Klauzę – Prezesa Okręgu Centralnego .

W dniu tym planujemy wcześniej odbyć zaległy turniej o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego oraz od godz. 12.30 o Złotego Kura Brackiego i Buławę . Szczegóły organizacyjne w krótce. Udział może wziąć każda ilość braci .

Z brackimi pozdrowieniami
z up. Prezesa OC br.Jana Klauze
br. generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC Starszy ŁTSBK