2018.02.25 Walne Zgromadzenie PZSS

W dniu 25 lutego br. odbyło się w Aleksadrowie Łódzkim , Walne Zebranie Delegatów Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, w którym uczestniczyli też przedstawiciele Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego.
Na wstępnie kol. Antoni Kamiński – Prezes ŁZSS , wręczył nagrody dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach strzeleckich . Były puchary , dyplomu i nagrody pieniężne.
W części merytorycznej dokonano oceny pracy zarządu związku i udzielono absolutorium za rok 2017. W łódzkim związku zarejestrowanych jest 29 klubów i sekcji strzeleckich , w tym i nasze bractwo .
Ponadto delegaci zgłosili wiele pomysłów i propozycji działalności w roku bieżącym.
Rok 2018 jest szczególny , bo Łódzki Związek Obchodził będzie jubileusz 80 – lecia jego powstania.
Łódzkie bractwo kurkowe miałem przyjemność reprezentowania wspólnie z br. Jerzym Kąckim .
Podziękowania dla organizatorów za bogactwo stołu.-
Z brackimi pozdrowieniami –
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK