2018.03. Prezes OC.

Wielce Szanowny Brat
Jan KLAUZA
Prezes Okręgu Centralnego
Wiceprezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Polskiej.

W imieniu środowiska brackiego Okręgu Centralnego składam Szanownemu Bratu najlepsze gratulacje , z okazji otrzymania w dniu wczorajszym w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu , Srebrnego Krzyża Zasługi , przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.-

Z pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC