OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA POKOJU.

W DNIU 21 WRZEŚNIA OBCHODZONY JEST MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU.
Szanowni Panowie Bracia !

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych – Koło nr 40 , było pomysłodawcą i organizatorem 5 Łódzkiego Marszu Pokoju . Zaproszona przez Eugeniusza Liperta – Prezesa Koła , była też delegacja Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego . W tym roku towarzyszył nam br. Jarosław Wieczorek . Byłem osobiście na wszystkich .Przybyły władze samorządowe Prezydent Miasta , Przewodniczący Rady Miasta , radni , uczniowie szkół łódzkich i łodzianie.
Przeszliśmy ulicą Piotrkowską od Pasażu Schillera do Placu Wolności . Towarzyszyła nam Orkiestra Dęta MPK Łódź.
Były wystąpienia m.in. Prezesa Koła , Prezydenta Miasta , Przewodniczącego Rady Miasta .
Miałem przyjemność otrzymać z rak Prezesa , Certyfikat Łódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju . Marsz zakończyło odczytanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ uchwalonej w 1948r. w Paryżu oraz wypuszczenie ” gołębi pokoju „.
Moja refleksja – minęło 45 lat od podjęcia przez ONZ deklaracji , a ile jest nadal wojen , zniszczeń i nieszczęścia ludzkiego !
Chcemy Pokoju !!!
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

600-lecia Łodzi

Medal 600 lecia Miasta Łodzi.
MEDAL 600 LAT ŁODZI EX NAVICULA NAVIS
WYRÓŻNIENIE ZA DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU ŁODZI PRZYZNANE Z OKAZJI 600 – LECIA MIASTA.
W dniu 11 września 2023 roku wyróżnieni zostaliśmy tym okolicznościowym medalem, wręczonym nam przez Hannę Zdanowską – Prezydenta Miasta Łodzi . Wśród wielu wyróżnionych , medale odebrali bracia Piotr Fryczka , Andrzej Kałuża i Ignacy Ścibiorek . Czeka na wręczenie br. Jarosław Wieczorek . Dziękujemy Kapitule za te wnioski uwzględniających naszą działalność zawodową i społeczną m.in. w Łódzkim Towarzystwie Strzeleckim Bractwie Kurkowym.
Były gratulacje i życzenia Prezydenta Miasta Łodzi , Tomasza Karauda – Przewodniczącego Kapituły i od Marcina Gołaszewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przesympatyczna atmosfera ,rozmowy , tort jubileuszowy , okolicznościowa muzyka , zdjęcia i wspomnienia.
Uroczystość odbywała się w Pałacu Poznańskiego w Sali Lustrzanej i Ogrodach , a wejście obowiązkowo po czerwonym dywanie.
Wiwat Miasto Łódź !!!
PS.
Łódzkie TS Bractwo Kurkowe obchodzić będzie w dniu 7 czerwca 2024 , jubileusz 200 lecia .
Celem działalności statutowej są dwie dewizy :
– ” Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie ”
– ” Miłość Ojczyzny naszym prawem ” , wyhaftowane na naszym brackim sztandarem !
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTS BK
Wiceprezes OC

2023.09.28 – Posiedzenie Rady Starszych

Temat: Posiedzenie Rady Starszych ŁTSBK – 28.09.2023.
Szanowni Panowie Bracia  Rady Starszych ŁTSBK !
Zapraszam Panów na posiedzenie Rady Starszych w dniu 28 września / czwartek / br. o godz. 15.00 .
Proponowany porządek potkania :
1.Informacja z działalności Sekcji Strzeleckiej za okres I półrocza 2023 r. 2. 21.10.2023 – Organizacja turnieju strzeleckiego o tytuł Króla Żniwnego
– Złotego Kura Brackiego
– Buzdygan Bracki
– Tarczę Bractwa Warszawskiego


3.- 26.10.2023 – Strzelanie nocne o Złotą Gwiazdkę Bracką

4- – 9.11.2023. Przygotowania do organizacji – XI Turnieju Służb Mundurowych o Puchar Wojewody Łódzkiego

5. Sprawy różne .
Proszę o ewentualne uwagi i uzupełnienia . –
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

200 lecie ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !
W nawiązaniu do ustaleń Rady Starszych / patrz protokół nr 2 / przypominam , że kolejne posiedzenie Rady Starszych odbędzie się w dniu 23 marca br. Zapraszam braci Rady Starszych oraz przewodniczących Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowej oraz Sądu Brackiego z informacją o wynikach podjętych działań statutowych.
Zmiana terminu wynika z organizacja w dniu 25 bm. Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Okręgu Centralnego ZKBSRP oraz w dniu 1 kwietnia br. naszego Zgromadzeniea Brackiego . Na zgromadzeniu chcielibyśmy przedstawić plan zamierzeń z okazji 200 lecia łódzkiego bractwa. W załączeniu pismo do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania okolicznościowej publikacji . Trudu pisarskiego podjął się Ryszard Bonisławski .
Aktualnie trwają wyjaśnienia z Polskim Związek Strzelectwa Sportowego w sprawie uzyskania uprawnień patentowych .
– z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

PLANY – REGÓLAMINY 2023

Wystąpienie do Sądu Rejestrowego.

Z poważaniem
br. Andrzej Kałuża
Kancelaria Radcy Prawnego
Andrzeja Kałuży „MECENAS”
ul. Radwańska 4 lok.1
90-435 Łódź
kom : +48 501 34 33 00
 NIP 947-171-27-10
www.mecenas.org.pl
===================================================================================================
Szanowni Panowie Bracia !
Przesyłam Wam do wiadomości zatwierdzone przez RADĘ STARSZYCH grafiki na rok 2023 – do wiadomości i udziału .
Uprzejmie proszę o zapisanie w osobistych terminarzach i zarezerwowanie czasu do udziału w zaproponowanych wydarzeniach.
Przypominam o zbliżającym się naszym jubileuszu 200 -lecia łódzkiego bractwa / 7 czerwca 2024 RP /. br. generał Ignacy Ścibiorek

Starszy ŁTSBK

REGÓLAMIN STRZELNICY 2023