2023.06.03 Intronizacje Króla Kaliskiego br.Jana Klauzy

Szanowne Siostry i Bracia Okręgu Centralnego.

Serdecznie zapraszam na intronizacje Króla Kaliskiego Bractwa Strzelców
Kurkowych Jana Klauzy wraz z Rycerzami Andrzejem Cięgniszem i Wojciechem
Ratajczykiem w dniu 03 czerwca 2023r. Program uroczystości w załączniku.
Będę bardzo wdzięczny za przyjęcie zaproszenia i informacje czy Szanowne
Bractwa Okręgu Centralnego przyjadą do Kalisza na te uroczystości. Jeżeli
zaistnieją okoliczności że dane bractwo nie będzie mogło uczestniczyć w tej
uroczystości, będę wdzięczny za informacje na powyższy adres i mail lub nr.
telefonu 602 303 252
Z brackim pozdrowieniem Jan Klauza Król Elekt Kaliskiego Bractwa Strzelców
Kurkowych.

Myślę że znajdziecie czas aby zamanifestować na terenie miasta Kalisza
nasz Okręg Centralny i jego zacnych członków Sióstr i Braci naszego Okręgu.
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami

XXIX Strzelecki Turniej Królewski ŁTSBK

XXIX TURNIEJ KRÓLEWSKI ŁÓDZKIEGO TS BRACTWA KURKOWEGO – 27.05.2023

Szanowni Bracia i Przyjaciele !
W dniu 27 maja br. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe , było organizatorem kolejnego XXIX Turnieju Strzeleckiego o :
– tytuł XXIX Króla ŁTSBK,
– Złotą Łódkę Bracką ,
– Puchar Hanny Zdanowskiej Prezydenta Miasta Łodzi ,
– Puchar Tobiasza Bocheńskiego Wojewody Łódzkiego
– Puchar Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego
– Tarcze Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego – VIP.
W turnieju udział wzięli członkowie naszego bractwa , w nieco kameralnym składzie .
Uroczystość rozpoczęliśmy wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz oddaniem salutu honorowego z działa armatniego na terenie naszej strzelnicy przy ulicy Konstantynowskiej w Łodzi , Dowódca uroczystości br. Piotr Fryczka wydał komendę do śpiewu Hymnu Zjednoczenia .
Następnie br. Ignacy Ścibiorek – Starszy Bractwa przywitał uczestników turnieju oraz gości , którzy przybyli do naszej siedziby.
Na naszym turnieju gościliśmy :
– Adama Wieczorka – Wiceprezydenta Miasta Łodzi
– Mariusza Gossa – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi
– Ryszarda Bonisławskiego – Historyka.

Statutowy roczny okres kadencyjny zakończyli dotychczasowy : Król br. Piotr Fryczka wraz z wicekrólami..
W strzelaniu do kura w 117 strzale tegoroczny honorowy tytuł Króla Bractwa zdobył br. Edward Kulanty , a tytuły wicekrólów wywalczyli bracia Marek Bartel i Piotr Fryczka.
Wiwat Królowie !!!
Będą oni reprezentować honorowo nasze bractwo i w nagrodę dla bractwa i przyjaciół zorganizują wielki bal królewski.

W turnieju o Złotą Łódkę Bracką najlepszym był s. Katarzyna Gajewska , miejsce II wystrzelał br. Robert Gajewski a III br. Ignacy Ścibiorek .
Puchar Prezydenta Miasta Łodzi zdobył br. Edward Kulanty , II m . s. Katarzyna Gajewska a III. br.Robert Gajewski .
Puchar Wojewody Łódzkiego zdobyła s. Katarzyna Gajewska , II m. br. Robert Gajewski i a III. br. Marek Bartel.
Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego zdobyła s. Katarzyna Gajewska , II br. Marcin Latek III br. Piotr Fryczka .
W kategorii VIP – tarczę Łódzkiego Bractwa Kurkowego wystrzelał Mariusz Goss – Pełnomocnik Prezydenta .
Turniej dzisiejszy odbywał się w 199 roku naszej działalności i 29 roku jej wznowienia . Turniej został realizowany z zachowaniem istniejących wymogów strzeleckich i sanitarnych.
Turniej przeprowadzony był w sportowej atmosferze brackiej i bardzo dobrej pogodzie strzeleckiej ,
Gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla braci za udział w dzisiejszych strzelaniach.
Szczególne podziękowania dla fundatorów , którzy też wzięli udział w próbnych strzelaniach turniejowych. Mają celne oko i trafienia !!!
Na zakończenie turnieju Król Bractwa br. Edward zaprosił wszystkich obecnych na raut królewski , fundując też beczkę piwa .
Towarzyszyła nam też ekipa TVP 3 Łódź , można obejrzeć relację z naszego strzelania :https://lodz.tvp.pl/70142782/lodzkie-widomosci-dnia-27052023-1630?fbclid=IwAR2XCu-siTZVeK5ia7dC2gO9h2xBRq9vQ73fMadgKccoY7bM6xy4KPX_CA0 od 12 min.
Fotek więcej / jutro / na naszym FB . –
Z brackimi pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek
Starszy Bractwa


Szanowni Panowie Bracia i Siostry
Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Polskiej !
W imieniu Rady Starszych i Braci Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego , mam zaszczyt zaprosić na XXIX Strzelecki Turniej Królewski w dniu 27 maja 2023 r. Szczegóły w załączeniu,
Będziemy wdzięczni , ze względów organizacyjnych , za potwierdzenie swojego udziału , do dnia 24 maja br.- Z brackim pozdrowieniami br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
nagrody w strzelaniach

200 lecie ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !
W nawiązaniu do ustaleń Rady Starszych / patrz protokół nr 2 / przypominam , że kolejne posiedzenie Rady Starszych odbędzie się w dniu 23 marca br. Zapraszam braci Rady Starszych oraz przewodniczących Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowej oraz Sądu Brackiego z informacją o wynikach podjętych działań statutowych.
Zmiana terminu wynika z organizacja w dniu 25 bm. Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Okręgu Centralnego ZKBSRP oraz w dniu 1 kwietnia br. naszego Zgromadzeniea Brackiego . Na zgromadzeniu chcielibyśmy przedstawić plan zamierzeń z okazji 200 lecia łódzkiego bractwa. W załączeniu pismo do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania okolicznościowej publikacji . Trudu pisarskiego podjął się Ryszard Bonisławski .
Aktualnie trwają wyjaśnienia z Polskim Związek Strzelectwa Sportowego w sprawie uzyskania uprawnień patentowych .
– z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

PLANY – REGÓLAMINY 2023

Szanowni Panowie Bracia !
Przesyłam Wam do wiadomości zatwierdzone przez RADĘ STARSZYCH grafiki na rok 2023 – do wiadomości i udziału .
Uprzejmie proszę o zapisanie w osobistych terminarzach i zarezerwowanie czasu do udziału w zaproponowanych wydarzeniach.
Przypominam o zbliżającym się naszym jubileuszu 200 -lecia łódzkiego bractwa / 7 czerwca 2024 RP /. br. generał Ignacy Ścibiorek

Starszy ŁTSBK

REGÓLAMIN STRZELNICY 2023

UKRAINA


Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
Związek stowarzyszeń, rok powstania 1922