2020.01.19 -75 Rocznica wyzwolenia Radogoszcza

Obchody 75 Rocznicy spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi.
Szanowni Bracia Przyjaciele !
Co roku mieszkańcy Łodzi upamiętniają ofiary zbrodni, która miała miejsce w 1945 r. w Więzieniu Policyjnym na Radogoszczu. Tuż przed zakończeniem okupacji niemieckiej w Łodzi z dnia 17 / 18 stycznia hitlerowcy spalili żywcem 1500 osadzonych w więzieniu w pofabrycznych halach..
Miejsce to upamiętnia pomnik-mauzoleum, na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych – oddział Radogoszcz, które przechowuje pamiątki i materiały związane z historią II wojny światowej w Łodzi.
Uroczystość odbyła się , w dniu 19 stycznia 2020 roku , przy udziale kompanii honorowej Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej , oraz Orkiestry Dętej MPK w Łodzi oraz licznych pocztów sztandarowych , przy pomniku mauzoleum na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu, ul. Zgierska 147.
Na zaproszenie Hanny Zdanowskiej – Prezydenta Miasta Łodzi oraz Marcina Gołąszewskiego– Przewodniczącego Rady Miasta Łodzi – gospodarzy uroczystości , udział wzięła delegacja Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego w składzie braci Andrzeja Kałuży i Ignacego Ścibiorka.
Po wciągnięciu flagi , hymnie i przemówieniach gospodarzy oraz modlitwach duchownych różnych wyznań , odbył się „Apel pamięci”. Następnie zebrani złożyli wiązanki kwiatów. Odegranie ” Ciszy ” przez orkiestrę zakończyło uroczystość.
Obecni byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych , służb mundurowych i instytucji oraz mieszkańców miasta.
Cześć Pamięci Pomordowanym !!!
Z pozdrowieniami
Ignacy Scibiorek
Starszy ŁTSBK