Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2021.02.18.Bracia ŁTSBK z wizyta u Arcybiskupa Łódzkiego Grzegorza Rysia

Szanowni Panowie Bracia !
     W grudniu ub. rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe 100 – lecia Archidiecezji Łódzkiej. Z tej okazji odbywać się będzie wiele wydarzeń , nabożeństw i spotkań tematycznych. W dniu rozpoczęcia uroczystości w dniu 10 grudnia 2020 r. Ojciec Święty Franciszek  skierował na ręce Grzegorza Rysia – Arcybiskupa Łódzkiego specjalny list . 
Zakończenie Roku Świętego planuje się w dniu 11 grudnia 2021 , zamknięciem drzwi świętych w bazylice archikatedry łódzkiej.
     Z tej okazji w dniu 18 lutego br. złożyliśmy w Kurii , naszemu Metropolicie okazjonalne życzenia. W delegacji Łódzkiego Bractwa Kurkowego udział wzięli bracia : Andrzej Sylwestrzak , Andrzej Kałuża i Ignacy Ścibiorek.
Na ręce abp Grzegorza Rysia przekazaliśmy :
– list gratulacyjny od społeczności brackiej ,
– bracką tarczę strzelecką , wykonaną na desce namalowaną przez  artystę Krzysztofa Skałeckiego . Zawiera ona  jubileuszowe elementy archidiecezji i bractwa . Jest typową tarczą strzelecką i może być wykorzystana w turnieju strzeleckim. ABp Grzegorz Ryś jest bratem honorowym Krakowskiego Bractwa Kurkowego.
– kufle brackie 
– oraz ” Album jubileuszowy z okazji XX Okręgu Centralnego ”
W rozmowie osobistej przekazaliśmy informacje o historii i naszej działalności statutowej.
Starszy Bractwa zaprosił Jego Ekscelencje abp Grzegorza Rysia na nasz planowany jubileusz 200-lecia w roku 2024 , który został przyjęty. –

Z brackimi jubileuszowymi pozdrowieniami
brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy  ŁTSBK

PS. Zachowane zostały standardy sanitarne , bez maseczek tylko w czasie zdjęć !