2020.11.02 Zaduszki brackie

Szanowni Panowie Bracia !
W dniu dzisiejszym zameldowałem się na kilku grobach naszych braci. Zapalenie znicza , zaduma i modlitwa.
Cześć Ich brackiej pamięci !
Z zaduszkowymi pozdrowieniami
br generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁSBK