Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2020.0814 Komunikat Prezesa Zjednoczenia

14.08.2020 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia ( strona Z.K.B.S. RP )
Pomimo wielu przeciwności związanych głównie z pandemią wirusa COVID-19, która wstrzymała proces postępowań sądowych, pojawiła się nadzieja na ostateczne dokonanie wpisu w KRS-ie nowych władz Zjednoczenia, wybranych na Kongresie Zjednoczenia w Słupi w 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ustalił termin rozprawy na dzień 29 września 2020 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Sądu.

lipiec2020 -Komunikat O.C.
Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani
Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

W związku z panującą pandemią , bractwa nasze w tym i Okręg Centralny ZKBSRP , zmuszone zostały do zawieszenia i zmian we własnych planach statutowych .
Zarząd Okręgu Centralnego liczy ,że w II półroczu będą warunki do realizacji działań strzeleckich i spełnione wymogi techniczne do realizacji następujących wydarzeń :
1. Turniej o tytuł Króla Okręgu Centralnego i Króla Żniwnego OC w dniu 19 września / sobota / 2020 r w
Otwocku . Gospodarzem będzie Bractwo Strzelców Kurkowych ” Lechity ” im. Józefa Piłsudskiego .
2. Uroczystości jubileuszowe 25 – lecia Okręgu Centralnego ZKBSRP w dniu 5 grudnia / sobota / 2020 r
w Witaszycach. Połączony on będzie ze zgromadzeniem sprawozdawczym delegatów oraz tradycyjna
wigilią bracką.
Zarząd prosi o uwzględnienie w/w wydarzeń w działaniach brackich oraz na pełen w nich udział .

Jednocześnie prosimy o analizę własnych terminarzy i dokonanie ewentualnych korekt. W przypadku
ich wprowadzenie prosimy o informację do dnia 31 lipca br.

Łódzkie TS Bractwo Kurkowe na ostatnim posiedzeniu Rady Starszych , dokonało korekty w naszym turnieju zaplanowanym w dniu 12 września / sobota / br.
W dniu tym planujemy turnieje strzeleckie o :
– Złotą Łódkę Bracką ,
– Złotego Kura
– Puchar Prezydenta Miasta Łodzi , Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego.
Pozostałe działania zgodnie z przyjętym planem pracy.

Szczegóły w/w wydarzeń zostaną podane w terminie późniejszym , przy zagwarantowaniu wymagalnych warunków sanitarnych .
W związku z rozpoczynającymi się ” wakacjami brackimi ” w imieniu Prezesa br. Jana Klauzy i własnym , życzymy Szanownym Braciom i Rodzinom wiele wypoczynku i realizacji wakacyjnych zamierzeń .-

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC