Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2021.05.18 wspomniena -wspomnienie

Szanowni Panowie Bracia !
W załączeniu przesyłam kolejne wspomnienie z jubileuszu 120 – lecia Łódzkiej Straży Pożarnej z udziałem delegacji Łódzkiego Bractwa Kurkowego. Wtedy część braci nabyło już kontusze , w których po raz pierwszy wystąpili publicznie na czele z pierwszym Starszym Bractwa br. Bogdanem Rytterem . Od czasu powstania korzystaliśmy z granatowych marynarek klubowych. –

Chwila wspomnień :
Działo się to 25 lat temu .W dniu 18 maja 1996 roku Łódzka Straż Pożarna obchodziła jubileusz 120 – lecia działalności . Uroczystości połączone były m.in z wręczeniem nowych sztandarów : dla Komendy Wojewódzkiej PSP i Komend Rejonowych Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Pabianicach i Zgierzu / !!! /. Sztandary poświęcił Metropolita Łódzki abp. Władysław Ziółek , a asystował ks. Konrad Krajewski – obecny Kardynał , a także Kapelani Krajowy ks. st. bryg. . Jerzy Kołodziejczak i Wojewódzki ks. st. bryg.. Henryk Betlej .
Sztandary w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych wręczył gen. brygadier . Feliks Dela – Komendant Główny PSP. Miałem przyjemność przyjąć sztandar dla Komendy Wojewódzkiej .
Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Łódzkiej Archikatedrze . następnie część oficjalna przed Grobem Nieznanego Żołnierza , przemarsz ulicą Piotrkowską do najstarszej jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 2 / odsłonięcie tablicy jubileuszowej , pokazy / i spotkanie w Pałacu Poznańskim .
Przybyły władze państwowe , wojewódzkie i samorządowe , przyjaciele , a przede wszystkim weterani służby pożarniczej !
Po raz pierwszy publicznie wystąpiła delegacja Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego po reaktywacji / zał. w roku 1824 !/.
To już upłynęły 25 lata !!!
Znany jest mi tylko to zdarzenia w polskim pożarnictwie , gdzie na wniosek zainteresowanych , wręczono jednocześnie cztery sztandary !
W roku bieżącym 2021 – łódzka Straż Pożarna obchodzi jubileusz 145 – lecia. Serdeczne gratulacje.
Starszy ŁTSBK
br. generał Ignacy ŚcibiorekSzanowni Panowie Bracia !

Pozwalam sobie przesłać wspomnienie o naszych uroczystościach z okazji 195 lecia powstania i 25 lecia reaktywowania naszego bractwa. Działo się to w dniu 25 maja 2019 roku , a w dniu 7 czerwca 2021 skończymy 197 lat !
Myślimy o zbliżającym się pięknym naszym jubileuszu 200 lecia !!!
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

JUBILEUSZ 195 – ZAŁOŻENIA I 25 – REAKTYWACJI ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO ŁÓDŹ 25.05.2019.

W dniu 25 maja 2019 r Łódzkie TS Bractwo Kurkowe obchodziło jubileusz założenia i reaktywacji swojej działalności , połączonego z okolicznościowymi turniejami strzeleckimi , m.in. o tytuł królów Łódzkiego Bractwa Kurkowego oraz Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .

Uroczystości odbyły się na terenie naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej , przy pięknej pogodzie / podziękowania dla naszego kapelana br. Jerzego Kołodziejczaka / z udziałem wielu braci z terenu kraju i zaproszonych gości.

Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie , na rozkaz prowadzącego uroczystość br. Piotra Fryczkę , pocztu sztandarowego Łódzkiego Bractwa, przy prezentacji broni przez zgromadzonych uczestników. Odegranie ‘PRZĄŚNICZKI” – hymnu miasta Łodzi , przez fanfarzystę Orkiestry Dętej MPK . Fakt ten jest potwierdzeniem naszego związku z miastem.. Następnie wszyscy bracia i siostry zaśpiewali Hymn Zjednoczenia , który łączy wszystkie polskie bractwa .

Oddanie trzech symbolicznych salw z armaty / 1824 , 1994, 2019 / obwieściło uczestnikom i mieszkańcom miasta nasze rocznicowe obchody.

Starszy Bractwa br. Ignacy Ścibiorek w krótkim zarysie przypomniał naszą historię oraz przywitał uczestników.

Przybyły delegacje bractw Okręgu Centralnego : Bractwa Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego z Warszaway, Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych , Łomżyńsko – Drohickiego Bractwa TS, Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa TS, Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego , Bractwa Strzelców Kurkowych „ Lechity” w Otwocku, Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego BK oraz gospodarze – jubilaci , na czele z br. Janem Klauzą – Prezesem OC ZKBS RP.

Władze brackie reprezentowali br. Andrzej Wegner – Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Strzelców EGS i br. Paweł Przychodniak – Sekretarz Regionu V EGS.

Z władz samorządowych gościliśmy m.in. Hannę Zdanowską – Prezydenta Miasta , Adama Wieczorka – Wiceprezydenta Miasta wraz z dyrektorami UMŁ Mariuszem Gossem – dyr. Wydziału Kom. Społ. i Markiem Kondraciukiem – dyr. Wydziału Sportu.

Witaliśmy Marcina Gołaszewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.

Był nasz przyjaciel , senator Ryszard Bonisławski – znawca historii brackiej, oraz b. senator Józef Dziemdziela . Obecni też byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Okręgu łódzkiego Służby Więziennej , Oddziału Łódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych , Straży Ochrony Kolei oraz byli bracia założyciele.

W części oficjalnej odznaczono ,przyznanych przez Kapitułę , Orderami Zasługi Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej , członków naszego stowarzyszenia :

– Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą / najwyższym / br. Piotra Fryczkę,
– Krzyżem Komandorskim z Mieczami braci : Ryszarda Dobińskiego , Jerzego Kąckiego, Edwarda Kulantego , Roberta Gajewskiego Ryszarda Jaworskiego i Andrzeja Sylwestrzaka .
– Krzyżem Komandorskim braci : Dariusza Doleckiego ,Andrzeja Kałużę, Marka Kijaskiego, Andrzeja Mariańskiego , Włodzimierza Tłokińskiego, Jarosława Wieczorka i Andrzeja Zdziennickiego.
– Krzyżem Oficerskim br. Jerzego Kołodziejczaka.
– Krzyżem Rycerskim braci : Marka Bartela, Cezarego Gosławskiego, Zbigniewa Helińskiego, Zdzisława Zająca i Włodzimierza Szewczyka.
Na wniosek Rady Starszych Bractwa , za pomoc i wspieranie naszych działań , Kapituła przyznała Medal Złoty „ Za zasługi „ Hannie Zdanowskiej – Prezydent Miasta Łodzi. Medalem Brązowym wyróżniony został Mariusz Goss – Dyrektor UMŁ. Serdeczne gratulacje !
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP nadał br. Ignacemu Ścibiorkowi Złoty Medal Zasługi Okręgu Centralnego .
Spotkanie to było też okazją do podziękowania braciom założycielom za incjatywę jego powołania i działalność . Decyzją Rady Starszych odznaczeni zostali bracia czynni : Stanisław Cholaś , Piotr Fryczka, Dariusz Gajzler, Bronisław Kałużny , Andrzej Sylwestrzak i Ignacy Ścibiorek .
Pamiętaliśmy też o braciach w st. spocz.: prof. Adamie Dzikim – pierwszym Królu Kurkowym Bractwa z roku 1995 , Ryszardzie Dobińskim i Marianie Paternodze.
Wygłoszonych zostało wiele gratulacji i życzeń kolejnych twórczych lat w działalności statutowej.

Ważnymi wydarzeniem były turnieje o tytuł Króla Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego oraz Króla Okręgu Centralnego Zjednoczenia KBSRP.
Po zaciętej walce w 189 strzale ,XXV Królem Bractwa został br. Włodzimierz Tłokiński , a Wicekrólami bracia Bronisław Kałużny i Jarosław Gosławski .
W turnieju Okręgu Centralnego , Królem został br. Paweł Wieremiejczyk / Warszawa / , a Rycerzami brat Roman Czopek / Otwock / i Michał Wieremiejczyk / Warszawa /. Wiwat Królowie !

Bracką Tarczę VIP w strzelaniu sportowym wywalczył Senator Ryszard Bonisławski !

W pozostałych turniejach strzeleckich po interesującej i zaciekłej walce , miejsca zajęli :

I. Tarcza Jubileuszowa Bractwa :
1. miejsce – br. Tomasz Miliszkiewicz / Ciechanowiec /
2. miejsce – s. Katarzyna Gajewska – / Kielce /
3. miejsce – br. Marek Bartel / Łódź /

II. Tarcza Prezydenta Aleksego Rżewskiego :
1. miejsce – br.Marek Bartel / Łódź /
2. miejsce – br. Michał Wieremiejczyk / Warszawa /.
3. miejsce – s. Katarzyna Gajewska .

III. Puchar Prezydenta Miasta Łodzi :
1. miejsce – br. Tomasz Miliszkiewicz / Ciechanowiec /
2. miejsce – s. Katarzyna Gajewska / Kielce /.
3. miejsce – br. Dariuisz Dolecki / Łódź /.

IV. Puchar Wojewody Łódzkiego :
1. miejsce – br. Dariusz Dolecki
2. miejsce – br. Tomasz Miliszkiewicz / Ciechanowiec /
3. miejsce – br. Norbert Cakiewicz / Warszawa /

V. Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego :
1. miejsce – br. Dariusz Dolecki / Łódź /
2. miejsce – br. Paweł Wieremiejczyk / Warszawa /
3. miejsce – br. Tomasz Miliszkiewicz / Ciechanowiec /.

Po zakończeniu turniejów strzeleckich wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na raut bracki. Beczka piwa którą zafundował nam ,nowy Król Włodzimierz Tłokiński , poprawiła nasze samopoczucie i humor . Bogactwo stołu przywróciło nadwyrężone wysiłkiem strzeleckim sprawności cielesne..

Był czas na wspomnienia , przypomnienia dobrych zdarzeń i faktów z wyjazdów na brackie wydarzenia w kraju i całej Europie. Była to też okazja snucia kolejnych marzeń i planów , bo przecież za 5 lat , obchodzić będziemy 200 – lecie naszej działalności.
W imieniu Rady Starszych serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i udział w naszym jubileuszu .
Z brackimi jubileuszowymi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

[gallery size=”large” ids=”5733,5730,5729,5728,5727,5726,5720,5721,5722,5723,5724,5725,5718,5717,57