Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Władze i Organy Bractwa

§ 16   Władzą Bractwa jest Zgromadzenie Bractwa, Organy Bractwa to:

a)     Rada Starszych

b)     Rada Królewska

c)     Wizytatorzy

d)     Sąd Bracki

RADA STARSZYCH    w latach 2018- 2023

§ 24. 1. Rada Starszych składa się z:

STARSZY  BRACTWA           – brat generał Ignacy Ścibiorek

PODSTARSZY                         – brat Edwart Kulanty

PODSTARSZY                        – brat

PODSKARBI                            – brat Robert Gajewski

STRZELMISTRZ                    – brat pułkownik Jerzy Kącki (administrator strzelnicy )

CEREMONIARZ                     – brat Jarosław Wieczorek

FARYNARZ                             – brat Andrzej Sylwestrzak

PISARZ                                     –  brat Andrzej Kałuża

RADA KRÓLEWSKA stan na rok 2021

§ 31  Rada Królewska składa się z byłych Króli Kurkowych, Starszego Bractwa i aktualnego Króla Kurkowego, który jest jej przewodniczącym.

Przewodniczący Rady  –Król Kurkowy 2021   br. Sławomir Jędrzejczyk

Starszy Bractwa br. generał Ścibiorek Ignacy zwany OGNISTE SERCE

Król Kurkowy 1996  i 2016 br.Andrzej Sylwestrzak zwany SZLACHETNYM

Król Kurkowy 2000 i 2008 br.honorowy  br.Ryszard Dobiński zwany LWIE SERCE PÓŁNOCY

Król Kurkowy 2002 br.Andrzej Marjański zwany PSTRĄG

Król Kurkowy 2005 br.pułkownik Ryszard Jaworski zwany RYSZARD z ZIELONEJ GÓRY

Król Kurkowy 2006 i 2007 br.Dariusz Lewandowski zwany SZCZEŚLIWY

Król Kurkowy 2010 br. Jarosław Wieczorek zwany RADOSNY

Król Kurkowy 2011 i 2018 br. Robert Gajewski zwany NIEZŁOMNY

Król Kurkowy 2012 i 2015 br. Dolecki Dariusz Niepodległy zwany MAKSIMUS

Król Kurkowy 2013 br. Grzegorz Religa zwany NIESTRUDZONY

Król Kurkowy 2014   br. generał Ignacy Ścibiorek zwany „OGNISTE SERCE”

Król Kurkowy 2019 br. Tłokiński Włodzimierz zwany STALOWYM

 WIZYTATORZY – komisja rewizyjna w latach 2018- 2023

§ 33.Wizytatorów wybiera Zgromadzenie w liczbie od 3 do 5 oni zaś wybierają spośród siebie:

Starszy Wizytator     – brat Marek Bartel
Z-ca Starszego Wizytatora     – brat Dariusz Gajzler
Pisarz Wizytatorów   – brat Andrzej Zdzienniecki

INSTYGATORZY – sąd bracki w latach 2018- 2023

§ 37. 1. Sąd Bracki liczy od trzech do pięciu Instygatorów, minimalny skład Sądu to trzech Instygatorów,
wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Braci.

StarszyInstygator                          – brat  Andrzej Marjański
Zastępca Starszego Instygatora   – brat  Włodzimierz Szewczyk
Pisarz Instygator                             – brat Dariusz Lewandski