Władze i Organy Bractwa

§ 16   Władzą Bractwa jest Zgromadzenie Bractwa, Organy Bractwa to:

a)     Rada Starszych

b)     Rada Królewska

c)     Wizytatorzy

d)     Sąd Bracki

RADA STARSZYCH    w latach 2018- 2023

§ 24. 1. Rada Starszych składa się z:

STARSZY  BRACTWA           – brat generał Ignacy Ścibiorek

PODSTARSZY                         – brat Dariusz Dolecki

PODSTARSZY                         – brat Edward Kulanty

PODSKARBI                            – brat Robert Gajewski

STRZELMISTRZ                    – brat pułkownik Jerzy Kącki (administrator strzelnicy )

CEREMONIARZ                     – brat Andrzej Sylwestrzak

FARYNARZ                             – brat Jarosław Wieczorek

PISARZ                                     –  brat Andrzej Kałuża

RADA KRÓLEWSKA stan na rok 2018

§ 31  Rada Królewska składa się z byłych Króli Kurkowych, Starszego Bractwa i aktualnego Króla Kurkowego, który jest jej przewodniczącym.

Przewodniczący Rady  –Król Kurkowy 2017 i 2020   br. Piotr Fryczka zwany „WIELKI”

Starszy Bractwa br. generał Ścibiorek Ignacy zwany OGNISTE SERCE

Król Kurkowy 1996  i 2016 br.Andrzej Sylwestrzak zwany SZLACHETNYM

Król Kurkowy 2000 i 2008 br.honorowy  br.Ryszard Dobiński zwany LWIE SERCE PÓŁNOCY

Król Kurkowy 2002 br.Andrzej Marjański zwany PSTRĄG

Król Kurkowy 2005 br.pułkownik Ryszard Jaworski zwany RYSZARD z ZIELONEJ GÓRY

Król Kurkowy 2006 i 2007 br.Dariusz Lewandowski zwany SZCZEŚLIWY

Król Kurkowy 2010 br. Jarosław Wieczorek zwany RADOSNY

Król Kurkowy 2011 i 2018 br. Robert Gajewski zwany NIEZŁOMNY

Król Kurkowy 2012 i 2015 br. Dolecki Dariusz Niepodległy zwany MAKSIMUS

Król Kurkowy 2013 br. Grzegorz Religa zwany NIESTRUDZONY

Król Kurkowy 2014   br. generał Ignacy Ścibiorek zwany „OGNISTE SERCE”

Król Kurkowy 2019 br. Tłokiński Włodzimierz zwany STALOWYM

 WIZYTATORZY – komisja rewizyjna w latach 2018- 2023

§ 33.Wizytatorów wybiera Zgromadzenie w liczbie od 3 do 5 oni zaś wybierają spośród siebie:

Starszy Wizytator     – brat Robert Gajewski
Z-ca Starszego Wizytatora     – brat Dariusz Gajzler
Pisarz Wizytatorów   – brat Marek Bartel

INSTYGATORZY – sąd bracki w latach 2018- 2023

§ 37. 1. Sąd Bracki liczy od trzech do pięciu Instygatorów, minimalny skład Sądu to trzech Instygatorów,

wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Braci.

StarszyInstygator                          – brat  Andrzej Marjański

Zastępca Starszego Instygatora   – brat  Cezary Gosławski

Pisarz Instygator                             – brat Dariusz Lewandowski
Instygator – brat Włodzimierz Szewczyk