Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2021.05.15 Walne Zgromadzenie ŁTSBK

zanowni Panowie Bracia !
W dniu 15 maja br. na naszej strzelnicy odbyło się zgromadzenie sprawozdawcze naszego bractwa .
Główną częścią spotkania było Zgromadzenie Sprawozdawcze Bractwa podczas którego , dokonano :
– oceny realizacji zadań statutowych w roku 2020 ,
– zatwierdzono plany organizacyjne i finansowe na rok bieżący
– udzielono absolutorium władzy statutowej Radzie Starszych .
Sprawozdania złożyli :
– w imieniu Rady Starszych br. Ignacy Ścibiorek
– Administrator br, Jerzy Kącki ,
– w imieniu Wizytatorów br. Marek Bartel ,
– w imieniu Sądu Brackiego br. Włodzimierz Szewczyk
Dużą część czasu zajęło omówienie prowadzenia i realizacji działalności statutowej w okresie po epidemicznym oraz działalności brackiej strzelnicy.
Naradę bardzo sprawnie prowadził br. Piotr Fryczka , a protokółował br. Jarosław Wieczorek.
Zaprezentowali się społeczności brackiej nowo przyjęci do korpusu braci – kandydatów : Maciej Mikołajczyk , Bartosz Gorgolewski i Marcin Latek. Życzymy im satysfakcji w realizacji statutowych zadań i samych trafionych ” brackich dziesiątek „.
Delegacja naszego bractwa została zaproszona na ślub Marcina syna br. Włodzimierza Szewczyka w dniu 7 sierpnia 2021 r.
Protokół ze zgromadzenia zostanie przesłany do wszystkich braci po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia .
W części drugiej odbył się XXVII Turniej Królewski Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego !
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK


Szanowni Panowie Bracia !
W imieniu Rady Starszych , mam zaszczyt zaprosić Panów Braci , w dniu 15 maja 2021 r. / sobota / o godz.10.00 / I termin /na Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawcze Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego , które odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Konstantynowskiej 1 / godz.10.30 – II termin /.
Proponowany porządek obrad Zgromadzenia – zatwierdzony przez Radę Starszych
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór składów Komisji:
– Skrutacyjno-Wyborczej,
– Uchwał i Wniosków.
5. Złożenie sprawozdań:
– Rady Starszych,
– Administratora Strzelnicy ,
– Podskarbiego Bractwa,
– Komisji Wizytatorów,
– Sądu Brackiego.
6. Dyskusja, wolne wnioski.
7. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał o:
– udzieleniu absolutorium Radzie Starszych za 2020 rok,
– zatwierdzeniu wykonania budżetu za 2020 rok,
– przyjęciu uchwały budżetowej na 2021 r.,
– przyjęciu programu działalności oraz terminarza strzelań na 2021 r.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad

Bezpośrednio po zakończeniu Zgromadzenia zostanie przeprowadzony turniej strzelecki:
– o tytuł Króla Brackiego ŁTSBK na rok 2021 ,
– Złotą Łódkę Bracką ,
Puchary :
– Prezydenta Miasta Łodzi ,
– Wojewody Łódzkiego
– Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zgromadzenie i turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami / maseczki , odległości oraz rękawiczki przy strzelaniu / w hali budynku lub na otwartej strzelnicy przy właściwych warunkach atmosferycznych.
Liczę na obecność wszystkich Szanownych Panów Braci.

Ze względów organizacyjnych, w przypadku zdarzenia losowego, uniemożliwiającego udział w Zgromadzeniu, proszę Brata, do przekazania na moje ręce telefonicznej informacji o swojej nieobecności do dnia 12 maja br. /tel. kom. 602-493-177/ lube-mailowo / bractwokurkowe.lodz@wp.pl
Zapraszam panów w wolnej chwili , przed naszym zgromadzeniem , do kliknięcia na :
1.FB ŁTSBK : https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz
2. FR Okręgu Centralnego ZKBS RP https://www.facebook.com/OkregCentralny
3. FB Zarządu Zjednoczenia ZKBS RP : https://www.facebook.com/Zjednoczenie-Kurkowych-Bractw-Strzeleckich-RP-490052117829689
4.strona Zjednoczenia KBSRP : https://bractwa.eu/ .
Proszę po zapoznaniu się z informacjami i o propozycje uzupełnienia i ewentualnych zmian dot. naszego bractwa
i okręgu.