2018.05.19 Strzelanie Królewskie

Szanowni Przyjaciele !

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe , tradycyjnie w wigilię Zielonych Świątek , w dniu 19 maja 2018 r . przeprowadziło kolejny XXIV turniej królewski . Odbyły się one na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1, przy dobrej strzeleckiej pogodzie / zasługa naszego kapelana ks. br. Jerzego Kołodziejczaka/.
Rozpoczął się on bracką zbiórką , odśpiewaniem Hymnu Zjednoczenia , oraz oddania salutu brackiego z armaty. Następnie Starszy Bractwa określi cel spotkania i przywitał przybyłych braci i sympatyków naszego stowarzyszenia. W tym br. Jana Klauzę – Prezesa Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , delegacje : Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, Radomskiego , Bractwa Świętokrzyskiego i Bractwa Podlasko – Kozieradzkiego oraz naszych łódzkich braci i członków naszej Sekcji Strzeleckiej.
Wojewodę Łódzkiego reprezentował Stanisław Muszyński a Marszałka Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba – Gzik .-
W turnieju królewskim strzelano o tytuł Króla Kurkowego Łódzkiego Bractwa , ” Złotą Łódkę Bracką ” oraz bardzo cenne Puchary Wojewody Łódzkiego , Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Łodzi oraz Tarczę Bracką.
Liczą grupę tworzyły dzieci , które konkurowały w strzelaniu z broni pneumatycznej.

W strzelaniu o tytuł najlepszego strzelca ŁTSBK okazał się i został naszym
Królem – br Robert Gajewski zwany „Niezłomny”
Wicekrólem brat Włodzimierz Szewczyk
Wicekrólem brat Dariusz Dolecki zwany „Dariusz Niepodległy – Maksimus”
Wiwat Królowie !

W strzelaniu XI edycji – statuetkę „Złotej Łódki”
– zdobyła s. Katarzyna Gajewska / Bractwo Świętokrzyskie/,
– II miejsce br. Włodzimierz Szewczyk / Bractwo Łódzkie/
– III miejsce br. Robert Gajewski / Bractwo Łódzkie /..

W strzelaniu o Puchar Zbigniewa RAU – Wojewody Łódzkiego
– I miejsce zdobył br. Dariusz Lewandowski/ Bractwo Łódzkie/,
– II miejsce br Robert Pastuszka / Bractwo Radomskie /
– III miejsce Sławomir Mikołajczyk / Sekcja Strzelecka ŁTSBK /

W strzelaniu o Puchar Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego,
– I miejsce zdobył br. Szczepan Wereszko / Bractwo Podlasko – Kozieradzkie ,
– II miejsce br. Rafał Pastuszka / Bractwo Radomskie /,
– III miejsce Piotr Fryczka / Bractwo Łódzkie.

W strzelaniu o Puchar Hanny Zdanowskiej – Prezydenta Miasta Łodzi
– I miejsce zdobył Sławomir Mikołajczyk / Sekcja Strzelecka ŁTSBK /,
– II miejsce br. Szczepan Wereszko / Bractwo Podl.- Kozieradzkie /
– III miejsce Dariusz Lewandowski / Bractwo Łódzkie /.

Tarczę Łódzkiego Bractwa Kurkowego
– I miejsce zdobył br. Robert Gajewski ,
– II miejsce zdobył Bogdan Łecki / Bractwo Radomskie /
– III miejsce zdobyła siostra Katarzyna Gajewska / Bractwo Świętokrzyskie /.

Starszy Bractwa i ustępujący Król br. Piotr Fryczka , przekazali insygnia władzy nowemu królowi.
Król br. Robert Gajewski , ufundował beczkę piwa i zaprosił na raut bracki oraz styczniowy bal królewski.
Turniej jak zwykle, był też okazją do oceny naszych działań i snucia planów oraz uścisków brackich.

Telewizja TOYA http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,2018-05-19 od 3min.50 s.

Fotki moje na :https://www.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacyscibiorek

TVP Łódź https://lodz.tvp.pl/37282172/19052018-2100

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK