2.Puchar NIEPODLEGŁOŚCI Wojewody

„I” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
– 10 listopad 2012


==========================================================================
„II” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
– 9 listopad 2013


W zawodach wzięło udział 10 drużyn reprezentujące: Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Celną, Służbę Więzienną, Dyrekcję Lasów Państwowych, Zarząd Wojewódzki LOK i Łódzkie Bractwo Kurkowe.

Puchar Wojewody Łódzkiego z okazji Święta Niepodległości
W konkurencji zespołowej :

1 miejsce – zespół Zarządu Wojewódzkiego LOK

2 miejsce – zespół Straży Granicznej

3 miejsce – zespół Straży Miejskiej

W konkurencji indywidualnej / brało udział 30 strzelców/:

1 miejsce – Marek Wilman – ZW LOK

2 miejsce – Igor Żebrowski – ZW LOK

3 miejsce – Sławomir Mińkowski – Straż Graniczna

Puchar Dowódcy Garnizonu Wojska Polskiego

Puchar zdobył płk. Kazimierz Szymczak – z-ca Szefa WSzW.
=================================================================================


„III” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
– 10 listopad 2014


W zawodach wzięło udział 10 drużyn reprezentujące: – Wojska Polskiego- Policji- Państwowej Straży Pożarnej – Straży Granicznej – Służby Więziennej – Służby Celnej – Straży Leśnej – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Straży Miejskiej w Łodzi- Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego
Formacje reprezentowało 32 zawodników. Sędzią Głównym był Tadeusz Kwiatkowski – sędzia klasy państwowej , a kierownikiem zawodów płk. WP br. Jerzy Kącki.

Puchar Wojewody Łódzkiego z okazji Święta Niepodległości zdobyli W kategorii indywidualnej najlepszymi zostali:

1 miejsce – Adam Wieczorek – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

2 miejsce – Dariusz Lewandowski – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe

3 miejsce – Jarosław Fiuk – Straż Miejska Łódź

W kategorii zespołowej wyłoniono zwycięzców ;

1 miejsce – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe

2 miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

3 miejsce – Straż Miejska Łódź

W zawodach VIP-ów o Puchar Szefa Wojskowego Sztabu Wojskowego / strzelało 9 przedstawicieli /

najlepszym został płk. Wojciech Filkowski – Szef W Sz W.
====================================================================================

„IV” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
– 10 listopad 2015


W zawodach wzięło udział 12 drużyn reprezentujące: – Wojska Polskiego – Policji – Państwowej Straży Pożarnej- Straży Graniczne -Służby Więziennej – Służby Celnej – Straży Leśnej – Izby Celnej- Straży Miejskiej – Inspekcji Transportu Drogowego – Straży Ochrony Kolei – Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego.

Puchar Wojewody Łódzkiego z okazji Święta Niepodległości zdobyli W kategorii indywidualnej najlepszymi zostali:

1 miejsce – Sławomir Mińkowski / Straż Graniczna /

2 miejsce – Andrzej Gąsecki / Straż Ochrony Kolei /

3 miejsce – Dariusz Stańczak / Państwowa Straż Pożarna /.

W kategorii zespołowej wyłoniono zwycięzców ;

1 miejsce – Straż Ochrony Kolei

2 miejsce – Państwowa Straż Pożarna

3 miejsce – Straż Graniczna.

W zawodach VIP-ów o Puchar Szefa Wojskowego Sztabu Wojskowego / strzelało 11 przedstawicieli /

najlepszym został Dariusz Stańczak z Państwowej Straży Pożarnej .

=========================================================================

„V” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO – 10 listopad 2016
Udział w zawodach wzięły wojewódzkie reprezentacja następujących formacji mundurowych :
Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Samochodowego, Lasów Państwowych i Łódzkiego Bractwa Kurkowego.

W wyniku przeprowadzonych zawodów ustalono kolejność
.
Klasyfikacja Indywidualna ;
1 miejsce – Dariusz Dolecki / ŁTSBK /
2 miejsce – Michał Klat / SOK /
3 miejsce – Andrzej Gąsecki / SOK /
4 miejsce – Dariusz Lewandowski / ŁTSBK /
5 miejsce – Jarosław Fiuk / SM /
6 miejsce – Marcin Burdalski / SG /

Klasyfikacja Zespołowa :
1 miejsce – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
2 miejsce – Straż Ochrony Kolei
3 miejsce – Straż Graniczna

==================================================================================
„VI” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
– 10 listopad 2017

Turniej został przeprowadzony w strzelaniu na j strzelnicy Ł.T.S.B.K., z karabinu sportowego , na odległość 50 m . w pozycji stojącej w oparciu o regulamin Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Komisji sędziowskiej przewodniczył Tadeusz Kwiatkowski – sędzia klasy państwowej , obecny był też Antoni Kamiński – Prezes Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.
W wyniku przeprowadzonych zawodów z pośród dziesięciu reprezentacji najlepszymi zostali:

A / klasyfikacja indywidualna :
– 1 miejsce – Stanisław Mińkowski – Straż Graniczna
– 2 miejsce – Dariusz Dolecki – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
– 3 miejsce – Marcin Młoczkowski – Straż Ochrony Kolei

B / klasyfikacja zespołowa :

– 1 miejsce – Straż Graniczna
– 2 miejsce – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
– 3 miejsce – Straż Ochrony Kolei

==================================================================================

„VII” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO – 8 listopad 2018
VIII Piknik Niepodległościowy w Łódzkiej Manufakturze .
Łódzkie bractwo tradycyjnie wręcza zdobyte puchary i dyplomy.
W roku bieżącym VII Turniej Służb Mundurowych został przeprowadzony w dniu
8 listopada na terenie naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1.

W turnieju zwycięzcami zostali :

W konkurencji indywidualnej – karabinek sportowy 50 m pozycja stojąca
1 m. – Sławomir Mińkowski – Straż Graniczna
2 m. – Dariusz Dolecki – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
3 m. – Marcin Młoczkowski – Straż Ochrony Kolei

W konkurencji zespołowej ”
1 m. – Łódzkie Bractwo Kurkowe
2.m. – Straż Ochrony Kolei
3. m – Straż Graniczna.

Jubileuszową Tarczę Bracką wystrzelał Dariusz Dolecki , a kolejne miejsca zdobyli Marcin Młoczkowski i Marek Piotrowski.

Gratulacje dla zwycięzców i tysięcy obserwatorów ich victori !!! I
Wiwat nasza Najjaśniejsza Rzeczpospolita !
==================================================================================

W roku bieżącym IX Turniej Służb Mundurowych został przeprowadzony w dniu 7 listopada na terenie naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1.


W turnieju zwycięzcami zostali :
W konkurencji indywidualnej – karabinek sportowy – 50 m pozycja stojąca
1 m. – Sławomir Mińkowski – Straż Graniczna
2 m. – Dariusz Dolecki – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
3 m. – Michał Klat – Straż Ochrony Kolei .
W konkurencji zespołowej :
1 m. – Placówka Straży Granicznej
2.m. – Straż Ochrony Kolei
3. m – Komenda Wojewódzka Policji.
Jubileuszową Tarczę Bracką z okazji 195 – lecia założenia , w strzelaniu z pistoletu – 25 m ,pozycja stojąca zdobył :
1 m. Jarosław Kasel – Komenda Wojewódzka Policji ,
2 m Sławomir Mińkowski – Placówka Straży Granicznej ,
3 m Sławomir Rybka – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych..
Gratulacje dla zwycięzców I
============================================================================================
„IX” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO – 4 listopada 2020
IX Piknik Niepodległościowy w Łódzkiej Manufakturze .Łódzkie bractwo tradycyjnie wręcza zdobyte puchary i dyplomy.


Narodowe Święto Niepodległości w Łodzi – Piknik Niepodległościowy w Manufakturze – 11.11.2021.
Po raz dziesiąty odbył się , z okazji Narodowego Święta Niepodległości , Piknik Niepodległościowy w Manufakturze z inicjatywy Szymona Witkowskiego – jej Prezesa.
W czasie oficjalnego otwarcia , nastąpił przyjazd Marszałka , którego przywitał Adam Wieczorek – Wiceprezydent Miasta Łodzi. Na cześć Marszałka bractwo oddało salut armatni !
Po wygłoszeniu przez Marszałka ” Orędzia do Łodzian ” odśpiewaliśmy nasz Hymn .
Kolejnym elementem otwarcia było wręczenie pucharów i dyplomów Wojewody Łódzkiego z okazji IX Turnieju Służb Mundurowych w Strzelaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Inicjatorem , organizatorem i gospodarzem turnieju było Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe. Turniej odbył się w dniu 4 listopada br. na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi.
W turnieju wzięło udział 7 wojewódzkich reprezentacji naszych służb mundurowych . Wysoki poziom strzelecki , duża rywalizacja i celne oko , potwierdziło znaną dewizę ” Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie „.
W klasyfikacji indywidualnej :
– 1 miejsce Sławomir Mińkowski – Placówka Straży Granicznej
– 2 miejsce Paweł Pińkowski – 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej,
– 3 miejsce Piotr Zdunek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
W klasyfikacji drużynowej :
– 1 miejsce – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi,
– 2 miejsce – 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej .
– 3 miejsce – Placówka Straży Granicznej w Łodzi.
W imieniu Tobiasza Bocheńskiego – Wojewody Łódzkiego , miałem przyjemność i honor wręczyć piękne puchary z dyplomami. Serdeczne gratulacje !
Na cześć zwycięzców oddana została salwa honorowa. Turniej ten jest jedynym w kraju , skupiający na strzelnicy , najlepszych strzelców w naszym województwie . Również łódzki Piknik Niepodległościowy jest największym wydarzeniem promującym obronność , na terenie kraju.
Gratulacje dla organizatorów.
Więcej fotek na brackim FB !https://pl-pl.facebook.com/pg/BractwoKurkoweLodz/posts/