2.Puchar NIEPODLEGŁOŚCI Wojewody

„I” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
– 10 listopad 2012


==========================================================================
„II” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
– 9 listopad 2013


W zawodach wzięło udział 10 drużyn reprezentujące: Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Celną, Służbę Więzienną, Dyrekcję Lasów Państwowych, Zarząd Wojewódzki LOK i Łódzkie Bractwo Kurkowe.

Puchar Wojewody Łódzkiego z okazji Święta Niepodległości
W konkurencji zespołowej :

1 miejsce – zespół Zarządu Wojewódzkiego LOK

2 miejsce – zespół Straży Granicznej

3 miejsce – zespół Straży Miejskiej

W konkurencji indywidualnej / brało udział 30 strzelców/:

1 miejsce – Marek Wilman – ZW LOK

2 miejsce – Igor Żebrowski – ZW LOK

3 miejsce – Sławomir Mińkowski – Straż Graniczna

Puchar Dowódcy Garnizonu Wojska Polskiego

Puchar zdobył płk. Kazimierz Szymczak – z-ca Szefa WSzW.
=================================================================================


„III” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
– 10 listopad 2014


W zawodach wzięło udział 10 drużyn reprezentujące: – Wojska Polskiego- Policji- Państwowej Straży Pożarnej – Straży Granicznej – Służby Więziennej – Służby Celnej – Straży Leśnej – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Straży Miejskiej w Łodzi- Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego
Formacje reprezentowało 32 zawodników. Sędzią Głównym był Tadeusz Kwiatkowski – sędzia klasy państwowej , a kierownikiem zawodów płk. WP br. Jerzy Kącki.

Puchar Wojewody Łódzkiego z okazji Święta Niepodległości zdobyli W kategorii indywidualnej najlepszymi zostali:

1 miejsce – Adam Wieczorek – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

2 miejsce – Dariusz Lewandowski – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe

3 miejsce – Jarosław Fiuk – Straż Miejska Łódź

W kategorii zespołowej wyłoniono zwycięzców ;

1 miejsce – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe

2 miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

3 miejsce – Straż Miejska Łódź

W zawodach VIP-ów o Puchar Szefa Wojskowego Sztabu Wojskowego / strzelało 9 przedstawicieli /

najlepszym został płk. Wojciech Filkowski – Szef W Sz W.
====================================================================================

„IV” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
– 10 listopad 2015


W zawodach wzięło udział 12 drużyn reprezentujące: – Wojska Polskiego – Policji – Państwowej Straży Pożarnej- Straży Graniczne -Służby Więziennej – Służby Celnej – Straży Leśnej – Izby Celnej- Straży Miejskiej – Inspekcji Transportu Drogowego – Straży Ochrony Kolei – Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego.

Puchar Wojewody Łódzkiego z okazji Święta Niepodległości zdobyli W kategorii indywidualnej najlepszymi zostali:

1 miejsce – Sławomir Mińkowski / Straż Graniczna /

2 miejsce – Andrzej Gąsecki / Straż Ochrony Kolei /

3 miejsce – Dariusz Stańczak / Państwowa Straż Pożarna /.

W kategorii zespołowej wyłoniono zwycięzców ;

1 miejsce – Straż Ochrony Kolei

2 miejsce – Państwowa Straż Pożarna

3 miejsce – Straż Graniczna.

W zawodach VIP-ów o Puchar Szefa Wojskowego Sztabu Wojskowego / strzelało 11 przedstawicieli /

najlepszym został Dariusz Stańczak z Państwowej Straży Pożarnej .

=========================================================================

„V” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO – 10 listopad 2016
Udział w zawodach wzięły wojewódzkie reprezentacja następujących formacji mundurowych :
Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Samochodowego, Lasów Państwowych i Łódzkiego Bractwa Kurkowego.

W wyniku przeprowadzonych zawodów ustalono kolejność
.
Klasyfikacja Indywidualna ;
1 miejsce – Dariusz Dolecki / ŁTSBK /
2 miejsce – Michał Klat / SOK /
3 miejsce – Andrzej Gąsecki / SOK /
4 miejsce – Dariusz Lewandowski / ŁTSBK /
5 miejsce – Jarosław Fiuk / SM /
6 miejsce – Marcin Burdalski / SG /

Klasyfikacja Zespołowa :
1 miejsce – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
2 miejsce – Straż Ochrony Kolei
3 miejsce – Straż Graniczna

==================================================================================
„VI” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
– 10 listopad 2017

Turniej został przeprowadzony w strzelaniu na j strzelnicy Ł.T.S.B.K., z karabinu sportowego , na odległość 50 m . w pozycji stojącej w oparciu o regulamin Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Komisji sędziowskiej przewodniczył Tadeusz Kwiatkowski – sędzia klasy państwowej , obecny był też Antoni Kamiński – Prezes Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.
W wyniku przeprowadzonych zawodów z pośród dziesięciu reprezentacji najlepszymi zostali:

A / klasyfikacja indywidualna :
– 1 miejsce – Stanisław Mińkowski – Straż Graniczna
– 2 miejsce – Dariusz Dolecki – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
– 3 miejsce – Marcin Młoczkowski – Straż Ochrony Kolei

B / klasyfikacja zespołowa :

– 1 miejsce – Straż Graniczna
– 2 miejsce – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
– 3 miejsce – Straż Ochrony Kolei

==================================================================================

„VII” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO – 8 listopad 2018
VIII Piknik Niepodległościowy w Łódzkiej Manufakturze .
Łódzkie bractwo tradycyjnie wręcza zdobyte puchary i dyplomy.
W roku bieżącym VII Turniej Służb Mundurowych został przeprowadzony w dniu
8 listopada na terenie naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1.

W turnieju zwycięzcami zostali :

W konkurencji indywidualnej – karabinek sportowy 50 m pozycja stojąca
1 m. – Sławomir Mińkowski – Straż Graniczna
2 m. – Dariusz Dolecki – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
3 m. – Marcin Młoczkowski – Straż Ochrony Kolei

W konkurencji zespołowej ”
1 m. – Łódzkie Bractwo Kurkowe
2.m. – Straż Ochrony Kolei
3. m – Straż Graniczna.

Jubileuszową Tarczę Bracką wystrzelał Dariusz Dolecki , a kolejne miejsca zdobyli Marcin Młoczkowski i Marek Piotrowski.

Gratulacje dla zwycięzców i tysięcy obserwatorów ich victori !!! I
Wiwat nasza Najjaśniejsza Rzeczpospolita !
==================================================================================

W roku bieżącym IX Turniej Służb Mundurowych został przeprowadzony w dniu 7 listopada na terenie naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1.


W turnieju zwycięzcami zostali :
W konkurencji indywidualnej – karabinek sportowy – 50 m pozycja stojąca
1 m. – Sławomir Mińkowski – Straż Graniczna
2 m. – Dariusz Dolecki – Łódzkie TS Bractwo Kurkowe
3 m. – Michał Klat – Straż Ochrony Kolei .
W konkurencji zespołowej :
1 m. – Placówka Straży Granicznej
2.m. – Straż Ochrony Kolei
3. m – Komenda Wojewódzka Policji.
Jubileuszową Tarczę Bracką z okazji 195 – lecia założenia , w strzelaniu z pistoletu – 25 m ,pozycja stojąca zdobył :
1 m. Jarosław Kasel – Komenda Wojewódzka Policji ,
2 m Sławomir Mińkowski – Placówka Straży Granicznej ,
3 m Sławomir Rybka – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych..
Gratulacje dla zwycięzców I
============================================================================================
„IX” STRZELANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO – 4 listopada 2020
IX Piknik Niepodległościowy w Łódzkiej Manufakturze .Łódzkie bractwo tradycyjnie wręcza zdobyte puchary i dyplomy.


Narodowe Święto Niepodległości w Łodzi – Piknik Niepodległościowy w Manufakturze – 11.11.2021.
Po raz dziesiąty odbył się , z okazji Narodowego Święta Niepodległości , Piknik Niepodległościowy w Manufakturze z inicjatywy Szymona Witkowskiego – jej Prezesa.
W czasie oficjalnego otwarcia , nastąpił przyjazd Marszałka , którego przywitał Adam Wieczorek – Wiceprezydent Miasta Łodzi. Na cześć Marszałka bractwo oddało salut armatni !
Po wygłoszeniu przez Marszałka ” Orędzia do Łodzian ” odśpiewaliśmy nasz Hymn .
Kolejnym elementem otwarcia było wręczenie pucharów i dyplomów Wojewody Łódzkiego z okazji IX Turnieju Służb Mundurowych w Strzelaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Inicjatorem , organizatorem i gospodarzem turnieju było Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe. Turniej odbył się w dniu 4 listopada br. na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi.
W turnieju wzięło udział 7 wojewódzkich reprezentacji naszych służb mundurowych . Wysoki poziom strzelecki , duża rywalizacja i celne oko , potwierdziło znaną dewizę ” Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie „.
W klasyfikacji indywidualnej :
– 1 miejsce Sławomir Mińkowski – Placówka Straży Granicznej
– 2 miejsce Paweł Pińkowski – 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej,
– 3 miejsce Piotr Zdunek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
W klasyfikacji drużynowej :
– 1 miejsce – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi,
– 2 miejsce – 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej .
– 3 miejsce – Placówka Straży Granicznej w Łodzi.
W imieniu Tobiasza Bocheńskiego – Wojewody Łódzkiego , miałem przyjemność i honor wręczyć piękne puchary z dyplomami. Serdeczne gratulacje !
Na cześć zwycięzców oddana została salwa honorowa. Turniej ten jest jedynym w kraju , skupiający na strzelnicy , najlepszych strzelców w naszym województwie . Również łódzki Piknik Niepodległościowy jest największym wydarzeniem promującym obronność , na terenie kraju.
Gratulacje dla organizatorów.
Więcej fotek na brackim FB !https://pl-pl.facebook.com/pg/BractwoKurkoweLodz/posts/


=================================================================================

XI TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH W STRZELANIU O PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁÓŚCI !
Wręczenie nagród dla najlepszych strzelców na XI Pikniku Niepodległości w Manufakturze – 11.11.2022 .
Tradycyjnie od 10 lat najlepsi zawodnicy w turnieju służb mundurowych odbierają puchary i dyplomy na scenie głównej.
W tym roku po przybyciu i powitaniu przez Hannę Zdanowską – Prezydenta Miasta Łodzi , przybyłego Marszałka Piłsudzkiego ,nastąpiło wręczenie nagród.
Wcześniej po przemówieniu Marszałka , wszyscy zgromadzeni zaśpiewali Hymn Polski.
Na prośbę Ignacego Ścibiorka – Starszego Bractwa , Marszałek Piłsudzki wręczył Puchary Wojewody Łódzkiego / z podziękowaniem /.
W klasyfikacji Indywidualnej :
1 m. Sławomirowi Mińkowskimu – Placówka Straży Granicznej
2 m. Michałowi Klacie – Straż Ochrony Kolei
3 m. Adamowi Wieczorkowi – Komenda Wojewódzka PSP
W klasyfikacji zespołowej :
1 m. Straży Ochrony Kolei
2 m. Placówce Straży Granicznej
3 m. Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Brackim salutami armatnimi uczciliśmy przybycie Marszałka oraz najlepszych zawodników turnieju !
Serdeczne gratulacje dla najlepszych i podziękowania dla wszystkich uczestników turnieju ,
Turniejowi towarzyszyła telewizja TVP3 Łódź oraz Radio Łódź :
– w kamerze TVP3 Łódź :https://lodz.tvp.pl/64448547/lodzkie-wiadomosci-dnia-10112022-1430?fbclid=IwAR1ZmFCFknvnkT7_1Dpci-iRBG1V0A-paRN2EruzoBMnhokipQwkrcgr8cA
– w oczach Radia Łódź :

Walka o Puchar Wojewody w 10 Turnieju Służb Mundurowych w Strzelaniu


Życzymy wszystkim zawodnikom samych ” brackich dziesiątek ” . –

Więcej na stronie FB bractwa https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz
Okręgu Centralnego :https://www.facebook.com/OkregCentralny
i moim :https://www.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacyscibiorek

Nie wystawiły w tym roku swoich reprezentacji : Służba Więzienna i Lasy Państwowe.
Jesteśmy przekonani , że jest to w kraju jedyna tego formuła współzawodnictwa służb mundurowych. pozdrawiam
br. generał Ignacy Ścibiorek


=====================================================================================

Temat: XI PIKNIK NIEPODLEGŁÓŚCIOWY W MANUFAKTURZE – 11.11.2022 .
XI PIKNIK NIEPODLEGŁÓŚCIOWY W MANUFAKTURZE – WARTO BYĆ !
O GODZ. 13.00 PO PRZYJEŻDZIE I POWITANIU MARSZAŁKA POŁSUDZKIEGO NASTĄPI NA SCENIE GŁÓWNEJ WRĘCZENIE NAGRÓD DLA NAJLEPSZYCH W X TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH W STRZELANIU O PUCHAR WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA 11 LISTOPADA
10:55 – Oficjalne otwarcie XI Pikniku Niepodległościowego
11:00 – występ Pipes and Drums
11:20 – Liceum Mundurowe: pokaz musztry wojskowej, sztuki walki, pokaz dynamiczny klasy policyjnej
11:35 – występ Chóru Nauczycieli
11:55 – zapowiedź konferansjera – zaproszenie do wspólnego odśpiewania hymnu (intonuje Chór Nauczycieli, który nadal jest obecny na scenie)
12:00 – wspólne odśpiewanie hymnu
12:10 – występ Pipes and Drums
12:25 – występ Orkiestry Clonovia
12:45 – Dariusz Nowiński – rys historyczny
12:55 – Prezydent Miasta Hanna Zdanowska wchodzi na scenę, wita gości i czeka na Marszałka Piłsudskiego
13:00 – Marszałek rusza, przejeżdża przez Rynek, dociera do sceny
13:05 – Prezydent Hanna Zdanowska na scenie z Marszałkiem Piłsudskim – komenda do wspólnego odśpiewanie hymnu
13:20 – Bractwo Kurkowe – wręczenie nagród
13:40 – GRH Radom – pokaz szermierki
13:55 – UMŁ – Pokaz mody „Damy i żołnierze. Prezentacja mody cywilnej i sylwetek żołnierzy z lat 20-tych i 30-tych”
14:15 UMŁ Pokaz rekonstrukcji historycznej żołnierze polscy z lat 1918-1920
14:35 – Julia Puzyrevska – Stowarzyszenia Wspieramy Ukrainę Razem
14:40 – Liceum Mundurowe: pokaz musztry wojskowej, sztuki walki, pokaz dynamiczny klasy policyjnej
15:00 – Polski Związek Łowiecki i sokolnicy, konkurs dla dzieci
15:30 – konferansjer – informacje o wystawach na rynku: IPN, MTN. A także przedstawienie innych atrakcji, które przygotowali uczestnicy min.: Lasy Państwowe, ROTWŁ, WZL, Straż Miejska, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej itd.
15.50 – Maria Pniewska o kolekcji Jacka Pniewskiego
16:00-17:30 – ZHR śpiewanki na scenie, rozpalenie ogniska
XI Piknik Niepodległościowy – więcej :
Piknik Niepodległościowy w Manufakturze to już wieloletnia tradycja. W tym roku już po raz jedenasty będziemy świętować w rodzinnej atmosferze na Rynku Włókniarek Łódzkich. Jak co roku będzie można „dotknąć historii”, zobaczyć pojazdy wojskowe i militaria, obejrzeć wystawy historyczne i pokazy przygotowane przez partnerów pikniku, a także wspólnie pośpiewać i spotkać samego Marszałka Piłsudskiego.
Podczas Pikniku, po raz pierwszy w Łodzi będzie można zobaczyć Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”. To interaktywna przestrzeń z atrakcjami takimi jak pokazy VR, hologramy i makiety, przedstawiająca historię pierwszych lat polskiej niepodległości.
Od godziny 11 na Rynku Włókniarek Łódzkich będzie można oglądać ekspozycje, wystawy i stoiska promocyjne jednostek wojskowych, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej a także militarnych grup rekonstrukcyjnych – m.in. Stowarzyszenia B3 – Be Free, GRH Południe czy Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej w Radomiu.
To niepowtarzalna okazja, by z bliska zobaczyć pojazdy wojskowe, broń, a także ciężki sprzęt. Wojskowe Zakłady Lotnicze pokażą imponujący, 10-metrowy śmigłowiec bezzałogowy ILX, a 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku zaprezentuje robota pirotechnicznego i sprzęt wysokościowo-ratowniczy. Jacek Pniewski, łódzki kolekcjoner militariów zaprezentuje trzy intrygujące pojazdy wojskowe w tym czołg T55. 25 Brygada Kawalerii Powietrznej zaprasza do namiotu 1 batalionu kawalerii powietrznej z Leźnicy Wielkiej prezentującego wyposażenie i etatową broń drużyny szwadronu kawalerii powietrznej. Zestawienie obejmuje między innymi: broń indywidualną 5,56mm MSBS Grot, granatnik ppanc. RPG-7, moździerz Antos, karabin maszynowy UKM, strzelbę gładkolufową Mossberg, wyrzutnia PPK SPIKE, spadochrony AD-95 i AZ-95 a także indywidualne wyposażenie do przymierzenia składające się z hełmu HA-03 oraz kamizelki UKO KWM – 02.
Straż Graniczna zaprezentuje samochód pirotechniczny, a wraz z nim dużego robota pirotechnicznego i potrzebny do akcji osprzęt – kamizelki taktyczne i kuloodporne, a także profesjonalny kombinezon pirotechniczny. Warto odwiedzić także stanowisko 9. Łódzkiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej – tam zaplanowano pokazy uzbrojenia indywidualnego oraz wojskowych quadów i motocykli. Straż Miejska przygotuje pokazy dla dzieci, zobaczyć też będzie można wóz do transportu zwierząt i specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez Animal Patrol.
Nie zabraknie też wystaw: łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprezentuje ekspozycję „Łodzianie w wojnie polsko-bolszewickiej”, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pokaże ekspozycję poświęconą zwierzętom w Wojsku Polskim a także całkiem nową (prezentowaną po raz pierwszy!) wystawę poświęconą więzieniu przy ulicy Gdańskiej.
Dla tych, którzy są zainteresowani służbą wojskową, Wojskowe Centrum Rekrutacji przygotowało mobilny punkt rekrutacyjny. Będzie w nim można zdobyć informacje dotyczące naboru do służby wpisowej a nawet złożyć wniosek rekrutacyjny.
Z kolei Urząd Miasta Łodzi przygotował pokaz rekonstrukcji historycznych. Ponieważ tematem oferty miasta są wydarzenia „równo sprzed 100 lat” (rok 1922), propozycja w większym stopniu dotyczy tematu życia codziennego i czasów pokoju niż kwestii militarnych. Zobaczymy „typowe obrazki z łódzkiej ulicy” np. zakład szwalniczy, szewski, atelier fotograficzne, gabinet urzędnika, wystawę sprzętów i przedmiotów życia codziennego w dwudziestoleciu międzywojennym. Pojawią się też grupy rekonstrukcji historycznej – 45 osób w strojach codziennych z dwudziestolecia międzywojennego, reprezentujących różne warstwy społeczne z lat 20. oraz różne formacje wojskowe (Strzelcy Kaniowscy, hallerczycy, żołnierze Wojska Polskiego z lat 20. 30. oraz czasów wojny polsko-bolszewickiej).
Tradycyjnie wśród atrakcji Pikniku pojawi się strzelnica – a w niej jedyny w Europie Monitor Gun Power SMT – interaktywny monitor odporny na kule.
Wyjątkowe atrakcje dla publiczności zaplanował Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych „Czerwone Berety”- wystawę noży wojsk polskich, manekiny spadochroniarzy z wyposażeniem, spadochrony, broń strzelecką i szturmową. To także niepowtarzalna okazja do spotkania i rozmowy z weteranami. Muzeum Wojska Polskiego w Dmosinie pokaże sprzęt jednostek powietrzno-desantowych, ich broń, a także motorynki i… armatę Bofors. Z kolei uczniowie Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego przedstawią pokaz sztuk walki i poprowadzą warsztaty udzielania pierwszej pomocy.
Z kolei Fundacja Sprzymierzeni z GROM poprowadzi zajęcia z bezpiecznego posługiwania się bronią pod okiem doświadczonych trenerów – chętni będą mogli także porozmawiać z byłymi żołnierzami i podszkolić swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy – do dyspozycji amerykańskie karabinki M4 i M16.
Kolejki chętnych na pewno ustawią się do stanowiska Polskiego Związku Łowieckiego – tam uwielbiane przez dzieci pokazy sokolników – myśliwych specjalizujących się w tresurze ptaków drapieżnych. Jak co roku, na uczestników Pikniku czekać będzie rozgrzewająca, wojskowa grochówka, a Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zapewni zupę „dary lasu”. Symboliczne 5 zł za porcję wspomoże zbiórkę na rzecz podopiecznych Fundacji Pomagam.
Po raz pierwszy wśród uczestników pikniku pojawi się Stowarzyszenia Wspieramy Ukrainę „Razem”, którego przedstawiciele chcą podziękować Polakom za pomoc okazaną Ukraińcom. Także po raz pierwszy udział w Pikniku zapowiedział Chór Nauczycieli oraz orkiestra Stowarzyszenia Clonovia z Kutna. Kilka razy w ciągu dnia wystąpi uwielbiana przez łodzian orkiestra Pipes & Drumes z Częstochowy prezentując pełne energii pokazy z tradycyjną muzyką szkocką.
O godz. 12 wszyscy zaśpiewają hymn państwowy – to już tradycja, od kilku lat w całej Polsce, ale także w innych krajach w samo południe rozbrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego.
Około godz. 13 na rynek Manufaktury wjedzie uroczyście sam Marszałek Piłsudski, powitany na scenie przez władze miasta. Naczelnik zaintonuje Hymn Polski, a na scenie pojawią się poczty sztandarowe łódzkich organizacji.
Popołudniowa część Pikniku upłynie pod znakiem śpiewanek patriotycznych intonowanych przez harcerzy i harcerki ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Około godz. 17 druhowie rozpalą i poprowadzą uroczyste ognisko „Skry Niepodległości”. To doskonała okazja, by spędzić czas z najbliższymi, celebrując narodowe święto.
X Piknik Niepodległościowy w Manufakturze zakończy się o godz. 17.30.
Ze względu na duże zainteresowanie łodzian, niektóre pojazdy wojskowe zostaną na terenie Manufaktury aż do niedzieli.

Patronat honorowy nad Piknikiem objęli: Minister Obrony Narodowej, Wojewoda Łódzki i Prezydent Miasta Łodzi.

==================================================================================== ŁBK – 33 / 2022 Łódź , dnia 12 października 2022 r.

Szanowni Panowie Komendanci / Dowódcy / Prezesi

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe / najstarsze stowarzyszenie – założone w 1824 roku /, z okazji tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości , tradycyjnie organizuje już jubileuszowy X Turniej Służb Mundurowych w Strzelaniu o Puchar Wojewody Łódzkiego .
Odbędzie się on pod honorowy m patronatem pana Tobiasza Bocheńskiego – Wojewody Łódzkiego , który też ufundował puchary dla zwycięzców.
Zaproszenia wysłaliśmy do następujących formacji : Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Izby Administracji Skarbowej , Leśnictwa, Straży Ochrony Kolei i Inspekcji Transportu Drogowego.
Udział w nim weźmie też reprezentacja łódzkiego bractwa kurkowego.
Turniej zostanie przeprowadzony w dniu 10 / listopada / czwartek / 2022 r. i rozpocznie się o godz. 11.00 na naszej strzelnicy w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 1.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w turnieju Waszą wojewódzką trzyosobową reprezentację . Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału oraz zgłoszenie imienne reprezentacji do dnia 7 listopada br.. na adres e-mail: bractwokurkowe.lodz@wp.pl lub też telefonicznie 602 493 177.

Zawody będą klasyfikowane w kategorii indywidualnej i zespołowej w strzelaniu z karabinu na odległość 50 m / 10 + 3 strzałów/ w postawie stojącej / regulamin w załączeniu / .
Uczestników turnieju obowiązują aktualne wymogi sanitarne Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego .

https://www.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacyscibiorek

2.Puchar NIEPODLEGŁOŚCI Wojewody

Wręczenie pucharów i dyplomów najlepszym planujemy w dniu 11 listopada 2022 r. w czasie Pikniku Niepodległościowego w Manufakturze ew. w dniu turnieju .
Przekonani jesteśmy , że organizowany turniej doskonale wpisuje się w planowane wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada 2022 r. –
Pozwalam sobie zaprosić szanownego Pana do obecności na turnieju . – Starszy Bractwa Ignacy Ścibiorek
nadbryg. w st. spocz.
Do wiadomości : Wojewoda Łódzki


==============================================================================

> 10 listopada X Turnieju Służb Mundurowych w strzelaniu o Puchar Wojewody Łódzkiego

====================================================================================
Jest zgoda Wojewody Łódzkiego. Wystąpienia do służb po 15 października.
Pozdrawiam.
br.generał Ignacy Ściborek
Starszy ŁTSBK
Szanowny Panie,
w imieniu Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Pani Marty Modlińskiej
przesyłam w załączniku pismo dotyczące patronatu honorowego, herb i logo
Wojewody Łódzkiego.
Z poważaniem
Jowita Mróz