Bracia Kurkowi

BRACIA ZAŁOŻYCIELE
Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Łodzi
– rok 1994

Borkowski Janusz – Cholaś Stanisław – ś.p. Ciechanowski Eugeniusz – Dobiński Ryszard – Dziki Adam  – Dziśnieński Henryk – Filipiak Jarosław – Fryczka Piotr  – Gajzler Dariusz – Kałużny Bronisław – Kędziora Józef – Koperski Marian  – Kuczamer Paweł  – ś.p. Kurczewski Stefanś.p. Maląg Lech – Michalski Tadeusz – ś.p. Ochocki Marek – Panas Krzysztof – Paternoga Marian – Pawlicki Lucjan – ś.p. Rekść Izydorś.p. Rytter Bogdan  – Seweryński Michał – Sylwestrzak Andrzej – Szkudlarek Grzegorz – Ścibiorek Ignacy – Wielec Stanisław –ś.p. Tylżanowski Marek ś.p. Wilczak Jan ś.p

BRACIA RZECZYWIŚCI A.D. 2021

W dniu 15.05.2021 R.S. przyjęła do bractwa /korpus kandydacki/ :
br. Maciej Mikołajczyka , Bartosz Gorgolewskiego , Marcin Lateka

Zdjęcia Braci