Bracia Kurkowi

BRACIA ZAŁOŻYCIELE
Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Łodzi
– rok 1994

Borkowski Janusz – Cholaś Stanisław – ś.p. Ciechanowski Eugeniusz – Dobiński Ryszard – Dziki Adam  – Dziśnieński Henryk – Filipiak Jarosław – Fryczka Piotr  – Gajzler Dariusz – Kałużny Bronisław – Kędziora Józef – Koperski Marian  – Kuczamer Paweł  – ś.p. Kurczewski Stefanś.p. Maląg Lech – Michalski Tadeusz – ś.p. Ochocki Marek – Panas Krzysztof – Paternoga Marian – Pawlicki Lucjan – ś.p. Rekść Izydorś.p. Rytter Bogdan  – Seweryński Michał – Sylwestrzak Andrzej – Szkudlarek Grzegorz – Ścibiorek Ignacy -Tylżanowski Marek – Wielec Stanisław – ś.p. Wilczak Jan


ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE
BRACIA  I KANDYDACI:
STAN 2017

1.BARTEL MAREK /2. CHOLAŚ STANISŁAW / 3. DERĘDOWSKI STEFAN / 4. DOLECKI DARIUSZ / 5. FRYCZKA PIOTR / 6. GAJEWSKI ROBERT /  7. GAJZLER DARIUSZ / 8. GOSŁAWSKI CEZARY / 9. HELIŃSKI ZBIGNIEW  / 10. JAWORSKI RYSZARD / 11. JĘDRZEJCZYK SŁAWOMIR / 12. KAŁUŻA ANDRZEJ / 13. KAŁUŻNY BRONISŁAW / 14. KĄCKI JERZY / 15. KIJAŃSKI MAREK / 16. KOŁODZIEJCZAK JERZY / 17. KOPEĆ WOJCIECH  18. KRAWCZYK PIOTR / 19. KULANTY EDWARD / 20. LEWANDOWSKI DAREK / 21. MARJAŃSKI ANDRZEJ  / 22. OSTALCZYK MICHAŁ / 23. PŁUSA RYSZARD / 24. RELIGA GRZEGORZ/ 25. SUWALSKI MICHAŁ   / 26. SYLWESTRZAK ANDRZEJ / 27. SZEWCZYK WŁODZIMIERZ / 28. ŚCIBIOREK IGNACY / 29. TŁOKIŃSKI WŁODEK / 30. WIECZOREK JAROSŁAW / 31. WIELEC STANISŁAW / 32. ZAJĄC ZDZISŁAW / 33. ZALESKI KRZYSZTOF / 34. ZDZIENNICKI ANDRZEJ

Brat Honorowy DOBIŃSKI RYSZARD

W dniu 26.01.2017 R.S. przyjęła do bractwa /korpus kandydacki/ br. Jacka Pękalę

Zdjęcia Braci