Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2020.03.07- WALNE Ł.Z.S.S.

Szanowni Panowie Bracia i Przyjaciele !

W dniu 7 marca 2020 r. odbyło się w PELIKANIE w Aleksadrowie Łódzkim , Walne Zebranie Delegatów Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, w którym uczestniczyli też przedstawiciele Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego.
Na wstępnie Antoni Kamiński – Prezes ŁZSS , wręczył nagrody dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach strzeleckich m.in. Agnieszce Nogaj – olimpiczycce , wielokrotnej zwyciężczyni wielu turniejów strzeleckich oraz strzeleckiej młodzieży. . Były puchary , dyplomu i nagrody pieniężne.
W części merytorycznej dokonano oceny pracy zarządu związku i udzielono absolutorium za rok 2019. Podkreślić należy . że działalność związku prowadzona jest społecznie przez pasjonatów i społeczników .W łódzkim związku zarejestrowanych jest 31 klubów i sekcji strzeleckich , w tym i nasze bractwo .
Ponadto delegaci zgłosili wiele pomysłów i propozycji działalności w roku bieżącym.

Łódzkie bractwo kurkowe miałem przyjemność reprezentowania wspólnie z br. Jerzym Kąckim . Byli też bracia Dariusz Gajzler prezesujący KSS „Strzelmistrz” i Bronisław Kałuzny prezesujący KSS ” Strzelec”, oraz Marcin Posmyk KS „Dziesiątka ”
Podziękowania dla organizatorów za bogactwo stołu.-

Z brackimi pozdrowieniami
brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK