Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2022.02.13 z brackiej szafy

Temat: COŚ Z BRACKIEJ SZAFY – DLA PRZYPOMNIENIA. .
COŚ Z BRACKIEJ SZAFY :
Łódzkie TS Bractwo Kurkowe / reaktywowane w r. 1994 / organizuje coroczne bale połączone z intronizacją królewską. Do tej pory odbyło się dwadzieścia pięć bali . Ostatni w roku 2020 w miesiącu lutym w Białym Pałacu w Niesięcinie , tuż przed wprowadzeniem ograniczeń covidowych . Bohaterem był brat Włodzimierz Tłokiński wraz z Wicekrólami , który w sposób uroczysty przejął Urząd Królewski i insygnia wręczone przez Starszego Bractwa. Jest to tytuł honorowy sprawowany przez okres roku , do kolejnego turnieju strzeleckiego .
W roku ubiegłym i bieżącym , mimo podjętych działań organizacyjnych / termin , sala , orkiestra / , z uwagi na ograniczenia sanitarne musieliśmy je odwołać .
Liczymy na kolejne !
Łódzkie bractwo realizując zadania statutowe oraz historię bracką , organizuje corocznie , w wigilię Zielonych Świątek , turniej strzelecki o tytuł Króla .
Wykaz królów : https://bractwokurkowe-lodz.pl/…/strzelania-krolewskie…/ .
Objęcie rzeczywiste urzędu odbywa się w dniu zdobycia tytułu poprzez zestrzelenie „kura’ umocowanego na drewnianym stelażu.
Tradycją łódzką jest od 25 lat , uroczysta intronizacja na balach które wyprawia nowy król .
Składa wtedy uroczystą przysięgę na sztandar , którą odczytuje Starszy Bractwa . Następnie otrzymuje łańcuch królewski , szablę i buławę oraz certyfikat .Wygłasza też „mowę królewską „. Kadencja królewska / tytuł honorowy / trwa jeden rok .
Co trzy lata przeprowadza się turnieje o tytuł najlepszego strzelca Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i europejskiego strzelca EGS – u Europejskiego Stowarzyszenie Strzelców Historycznych .

Więcej na stronie www.bractwokurkowe-lodz.pl oraz brackimi moim FB. Zapraszam !