2018.01.27 Św. Sebastian – Łódź

Szanowni Panowie Bracia i Siostry oraz Przyjaciele !

W dniu 27 stycznia 2018 r. na strzelnicy łódzkiego bractwa , jako gospodarza . odbyła się VIII edycja strzelań Okręgu Centralnego, o Tarczę św. Sebastiana i VII strzelanie o Puchar Przechodni br. Jana Klauzy – Prezesa OC Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .
Po przywitaniu uczestników turnieju przez Starszego Łódzkiego Bractwa Kurkowego -Wiceprezesa OC, zabrał głos br. Jan Klauza – Prezes Okręgu który życzył uczestnikom turnieju oddania wiele trafnych strzałów oraz przesłał też dla braci i rodzin życzenia noworoczne.. Obecny też br. Jerzy Kołodziejczak – kapelan łódzkiego bractwa , przypomniał on w bardzo interesującej formie , osobę europejskiego patrona bractw kurkowych św. Sebastiana / dzień patronalny – 20 stycznia /.
W toku odbytych zawodów, o bardzo wysokim poziomie strzeleckim , zajęto następujące miejsca:
A. Tarcza św. Sebastiana
1 . miejsce br. Marek Bartel – bractwo łódzkie
2. miejsce br. Bogdan ŁĘCKI – bractwo radomskie
3. miejsce br. Dariusz Lewandowski – bractwo łódzkie.
B. Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego
1. miejsce br. Paweł Pastuszka – bractwo radomskie
2. miejsce s. Katarzyna Gajewska – bractwo podlasko – kozieradzkie
3. miejsce br. Szczepan Wereszki – bractwo podlasko – kozieradzkie
W związku z incjatywą Zarzędu Zjednoczenia , pierwsze zawody o tarczę św. Sebastiana – europejskiego patrpona bractw kurkowych, łódzkie bractwo rozegrało już w roku 2008 .
W roku 2011 z naszej incjatywy zmieniono formułę na okręgowe . I tak w r. 2011 – zw. został Dariusz Lewandowski, 2012 – zw. Grzegorz Religa , a w latach 2013 i 2014 najlepszy był. br. Dariusz Dolecki , a w roku 2015 br. Robert Lipski z Bractwa Podlasko – Kozieradzkiego , Paweł Pastyszka z Radomskiego Bractwa Kurkowego w roku 2016 i br. Robert Gajewsju w 2017 z bractwa łódzkiego..
Puchar Prezesa OC wcześniej zdobywali bracia Robert Karpiński, Andrzej Sylwestrzak ,Grzegorz Religa Andrzej Kiljańczyk , Ignacy Ścibiorek i Dariusz Dolecki.
Turniej , w którym udział wzięło ponad 20 strzelców , odbył się bardzo sprawnie dzięki przygotowaniu jego przez br. Dariusza Doleckiego – Strzelmistrza OC, a sędzią głównym był Marcin Posmyk – sędzia klasy państwowej.
Spotkanie Sebastianowe było też okazją do omówienia bieżących spraw brackich i jak zwykle zakończyło się biesiadą bracką. Zawodami tymi bracia naszego okręgu rozpoczęli nowy sezon strzelecki .-
Z brackim pozdrowieniem
br.generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC