Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2023.02.04. JUBILEUSZ 10 LECIA ŁOMŻYŃSKO – DROHICKIEGO BKTS

JUBILEUSZ 10 LECIA ŁOMŻYŃSKO – DROHICKIEGO BRACTWA KURKOWEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W CIECHANOWCU – 4.02.2023 DROCHICZYN .
Szanowne Siostry , Bracia i Przyjaciele !
Miałem przyjemność być i reprezentować Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej i Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe.
Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji Jubilatów w Katedrze w Drohiczynie . Połączona ona była z intronizacją nowego Króla Bractwa . Po odczytaniu „Aktu Nadania ” , wręczyłem Jemu łańcuch królewski. Ponadto przyjęto do bractwa nowego brata , który złożył ślubowanie. Część tą zakończyła wspólna fotografia /części uczestników /.
Część oficjalna odbyła się w Hotelu Drohickim . Przywitały nas głośne wystrzały armatnie !
Wszystkich uczestników uroczystości powitał br. Tomasz Miliszkiewicz – Starszy Łomżyńsko – Drohickiego Bractwa Kurkowego . Po odśpiewaniu Hymnu Zjednoczenia przystąpiono m.in, do wręczenia Orderów Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Miałem przyjemność w imieniu Króla Zjednoczenia wręczyć je zasłużonym siostrom i braciom . Gratulacje !
Ponadto zaproszone bractwa i goście złożyli na ręce Starszego gratulacje i życzenia jubileuszowe. Ja w imieniu br. Jana Klauzy – Prezesa Okręgu Centralnego ZKBSRP , odczytałem list gratulacyjny . W imieniu Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego przekazałem okolicznościowy qrawerton .
Następnie rozpoczął się polonezem Bal Królewski , z udziałem ponad 200 braci i gości.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się licytacja bracka. Wpływy pieniężne zostaną przekazane na cele charytatywne .
Więcej moich zdjęć / dwa z internetu / można obejrzeć na FB moim https://www.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacyscibiorek , Okręgu Centralnego https://www.facebook.com/OkregCentralny i Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego –
Byłem , widziałem , gratulowałem i jubileuszowe toasty wznosiłem .

Część pierwszą w katedrze , można obejrzeć w kamerze Telewizji Narew : https://www.youtube.com/watch?v=YzIkOWvUIqI
Z jubileuszowymi pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek
Starszy Łódzkiego TSBK .
Wiceprezes Okręgu Centralnego

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich