Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2023.02.20 UKRAINA


Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
Związek stowarzyszeń, rok powstania 1922

Siostry i Bracia Kurkowi Rzeczypospolitej Polskiej !!!
Jesteśmy świadkami bezprecedensowych działań napaści zbrojnej na wolne i niepodległe Państwo Ukraińskie. Na naszych oczach prowadzone są działania mające na celu eliminację Państwa i Narodu Ukraińskiego. My, Bracia Kurkowi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, stanowczo potępiamy działania władz Federacji Rosyjskiej stając po stronie narodu ukraińskiego w jego walce o wolność i niepodległość. Zarząd Zjednoczenia w pełni popiera i będzie pomagał Bractwom Kurkowym – swoim członkom w niesieniu pomocy na rzecz Ukrainy. Na swoim najbliższym posiedzeniu Zarząd przeznaczy środki pieniężne na pomoc celową jaka zostanie skierowana bezpośrednio dla Ukrainy.
Apelujemy o udostępnianie wolnych lokali mieszkalnych dla uchodźców oraz zgłaszanie wolnych stanowisk pracy. Wszelką pomoc rzeczową oraz darowizny przekazujmy poprzez lokalne organizacje zarządzania kryzysowego oraz organizacje pomocowe w ramach PCK. Chęć niesienia pomocy zgłaszajmy bezpośrednio do Zarządu Zjednoczenia, który będzie koordynował nasze wspólne działania w tej mierze. Podstawową działalność proponujemy skupić w naszych Okręgach, których działanie koordynował będzie Zarząd Zjednoczenia.
Jako osobę koordynującą działania naszego Zjednoczenia powołuję Brata Januarego Bątkiewicza, sekretarza ZKBS R.P., działającego w imieniu i  porozumieniu z Zarządem Zjednoczenia. Podejmujemy działania dla bezpośredniej pomocy celowej dla rodzin i bliskich naszych współbraci kurkowych zrzeszonych w EGS-ie pozostających w centrum działań wojennych w Ukrainie.
Apeluję o wspólne działanie i zwarcie naszych szeregów brackich, jako organizacji niosącej pomoc i broniącej swoich obywateli od stuleci, w walce o poszanowanie idei tak samo nam bliskich.
Z brackim pozdrowieniem
Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu
Zjednoczenia  Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej
Poznań 01.03.2022 r.
Więcej informacji z kraju i komunikaty : https://bractwa.eu/


Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi,
Wszyscy jesteśmy świadkami ogromnej tragedii jaką jest wroga napaść na
Ukrainę. Od początku konfliktu nasze zjednoczone Bractwa zaangażowane są
w pomoc dla uchodźców i walczących.
Niniejszym przekazuję Wam w imieniu Zarządu Zjednoczenia Apel Prezesa
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP oraz komunikaty Zarządu.
Z brackim pozdrowieniem – sekretarz ZKBS RP brat January Bątkiewicz.
——————————————————————————–
BRACKA POMOC DLA UKRAINY .

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
Związek stowarzyszeń, rok powstania 1922

Siostry i Bracia Kurkowi Rzeczypospolitej Polskiej !!!

Jesteśmy świadkami bezprecedensowych działań napaści zbrojnej na wolne i niepodległe Państwo Ukraińskie. Na naszych oczach prowadzone są działania mające na celu eliminację Państwa i Narodu Ukraińskiego. My, Bracia Kurkowi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, stanowczo potępiamy działania władz Federacji Rosyjskiej stając po stronie narodu ukraińskiego w jego walce o wolność i niepodległość. Zarząd Zjednoczenia w pełni popiera i będzie pomagał Bractwom Kurkowym – swoim członkom w niesieniu pomocy na rzecz Ukrainy. Na swoim najbliższym posiedzeniu Zarząd przeznaczy środki pieniężne na pomoc celową jaka zostanie skierowana bezpośrednio dla Ukrainy.
Apelujemy o udostępnianie wolnych lokali mieszkalnych dla uchodźców oraz zgłaszanie wolnych stanowisk pracy. Wszelką pomoc rzeczową oraz darowizny przekazujmy poprzez lokalne organizacje zarządzania kryzysowego oraz organizacje pomocowe w ramach PCK. Chęć niesienia pomocy zgłaszajmy bezpośrednio do Zarządu Zjednoczenia, który będzie koordynował nasze wspólne działania w tej mierze. Podstawową działalność proponujemy skupić w naszych Okręgach, których działanie koordynował będzie Zarząd Zjednoczenia.
Jako osobę koordynującą działania naszego Zjednoczenia powołuję Brata Januarego Bątkiewicza, sekretarza ZKBS R.P., działającego w imieniu i porozumieniu z Zarządem Zjednoczenia. Podejmujemy działania dla bezpośredniej pomocy celowej dla rodzin i bliskich naszych współbraci kurkowych zrzeszonych w EGS-ie pozostających w centrum działań wojennych w Ukrainie.
Apeluję o wspólne działanie i zwarcie naszych szeregów brackich, jako organizacji niosącej pomoc i broniącej swoich obywateli od stuleci, w walce o poszanowanie idei tak samo nam bliskich.
Z brackim pozdrowieniem
Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
Poznań, 01 marca 2022r.
———————————————————————————-
KOMUNIKAT 01/2022
W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.
Okręg Krakowski
Do Krakowa dotarły kolejne transporty z darami. Delegacji braci kurkowych z Niemiec przewodził sekretarz generalny EGS Peter Olaf Hoffmann. Jak twierdzi Starszy Krakowskiego Bractwa Kurkowego i wiceprezes Zjednoczenia brat Zdzisław Grzelka aktualnie zasadnicze znaczenie mają w całym kraju Bractwa posiadające możliwości magazynowania i właściwej segregacji otrzymanych darów. Potem szefowie Okręgów naszego Zjednoczenia porozumiewają się indywidualnych Bractwami w kwestii indywidualnych konkretnych potrzeb uchodźców na swoim terenie. W sprawach szczególnych pomocy i konsultacji udziela Krajowy Koordynator Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP brat January Bątkiewicz.
Ważne jest też współdziałanie braci i Bractwa z samorządami w sprawie zasiłków i zapomóg dla uchodźców przyjętych pod dach.
Wojny trwa miesiącami czy nawet latami i Bractwa muszą działać charytatywnie z pełną odpowiedzialnością i wizją przyszłości. Incydentalna pomoc jest ważna ale to działanie chwilowe i często jednorazowe. Podejmujmy się więc zadań pomocowych z pełną odpowiedzialnością i wyobraźnią ale we współpracą z Państwem Polskim, które ma większe możliwości.

Okręg Śląski
Prezes Okręgu Śląskiego brat Jan Świgost określił dwa kierunki działania :
1. szkolenie
2. pomoc rzeczowa
– bracia udostępniają prywatne wolne mieszkania rodzinom ukraiński,
– treningi strzeleckie są organizowane tylko na certyfikowanych bezpiecznych brackich obiektach i prowadzone przez uprawnionych instruktorów ( m.in. na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Rybniku ). Każde nieprofesjonalne działanie związane z propagowaniem strzelectwa, organizowane spontanicznie i nawet w dobrej wierze może doprowadzić do nieszczęścia i odpowiedzialności prawnej.
Jeśli chodzi o dystrybucję darów i pomocy to współpraca z samorządami sprawi że nasz pomoc będzie bardziej wyrazista, adresowana i celowa przy współpracy z miastami.
Okręg Pomorski
Jak poinformował Prezes Okregu Pomorskiego brat Lech Magnuszewski 4 marca miało miejsce spotkanie Okręgu Pomorskiego w Brusach na którym blisko 40 uczestników omawiało także sprawy pomocy Ukrainie. Zebrano w Bractwach Okręgu Pomorskiego darowizny w kwocie ponad 12 tys. złotych a także wiele materiałów opatrunkowych, noktowizorów, ciepłych kurtek czy kamizelek kuloodpornych. To wszystko już pojechało do przyjaciół w okupowanej Ukrainie. Członkowie Bractw przyjmują także do siebie całe rodziny z Ukrainy. Ta bardzo aktywna bracka pomoc odbywa się jednak we ścisłej współpracy z miejscowymi samorządami.

Okręg Szamotulski
Jak przekazał Prezes Okręgu Szamotulskiego brat Lech Orlik Bractwa już od tygodnia prowadza we własnym zakresie zbiórki pieniężne i dystrybucję zebranych darów a także oferują szeroką pomoc i zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy. Kolejne poczynania będą omawiane na najbliższych spotkaniach okręgowych.

Okręg Centralny
Prezes Okręgu Centralnego brat Jan Klauza utrzymuje na bieżąco kontakt ze wszystkimi podległymi Bractwami. Każde Bractwo prowadzi indywidualną akcje pomocy na miarę swoich możliwości. Przedstawiciele Bractwa z Warszawy uczestniczyli w transporcie artykułów medycznych, śpiworów, karimat, termoodzieży oraz artykułów spożywczych do Dorohuska.
Członkowie Bractw są w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi – strzelcami z Ukrainy.

Okręg Leszczyński
W opinii Prezesa Okręgu Leszczyńskiego brata Macieja Osińskiego wszystkie Bractwa Okregu Leszczyńskiego prowadzą we własnym zakresie szeroką akcję pomocową.

Okręg Poznański
Jak przekazuje Prezes Okręgu Poznańskiego brat Jan Mazur we wszystkich Bractwach trwa szeroko zakrojona akcja solidarności z Ukrainą i wszechstronnej pomocy dla uchodzców.

Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

Krajowy Koordynator Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.
Podstawa prawna
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu
————————————————————————————
KOMUNIKAT 02/2022
W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Okręg Śląski

Prezes Okręgu Śląskiego brat Jan Świgost przekazał kolejne informacje:
Dnia 2022.03.02 odbyło się zebranie Zarządu Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego, na którym Hetman Bractwa brat Jan Świgost zreferował spotkanie członków Zarządu BKGB z Prezydentem Miasta Bytomia Mariuszem Wołoszem. Jednym z tematów spotkania była sytuacja przybywających do naszego kraju i regionu uchodźców ukraińskich uciekających przed zawieruchą wojenną jaka mam miejsce na Ukrainie oraz pomocy humanitarnej organizowania dla nich. Tego samego dnia w siedzibie Bractwa odbyło się spotkanie brackie, gdzie jednym z punktów spotkania była organizacja czynnej pomocy dla uchodźców przez bractwo i naszych braci. Temat pomocy został poddany głosowaniu i został przyjęty jednomyślnie. Wyznaczone osoby w Bractwie utrzymują stały kontakt z Centrum Koordynacji w Bytomiu do spraw pomocy dla Uchodźców z Ukrainy. Bracka pomoc jest odzewem na bieżące potrzeby zgłaszane do tego punktu koordynacji. Dla przykładu w trybie pilnym była zgłoszona potrzeba usunięcia awarii kaflowego pieca grzewczego, czy też dostarczenia opału, które były realizowane przez naszych braci. Oczywiście pomoc organizowana jest w różny sposób, nie tylko materialny. Należy tu wspomnieć o naszych braciach, którzy takiej niematerialnej pomocy udzielili przyjmując pod swój dach rodziny uchodźców, a są nimi brat Artur Koleba i nasz panujący Król brat Rafał Korzeniowski wraz z rodziną. Również rodzina naszego Hetmana zadysponowała dwa lokale mieszkalne na potrzeby zakwaterowania rodzin Uchodźców. Ich szlachetna postawa zasługuje na wyróżnienie.
Także w rodzinie Hetmana dwa mieszkania zostały zasiedlone przez rodziny uchodźców wojennych z Ukrainy.

Okręg Zachodniopomorski
Jak poinformował Prezes Okręgu Pomorskiego brat Robert Robak Bractwa Kurkowe zrzeszone w tym Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw strzeleckich RP od początku wybuchu konfliktu ściśle współpracują z Burmistrzami i Starostami na swoim terenie w kwestii zbiórek materiałów opatrunkowych, żywności oraz ubrań, koców, śpiworów itp..
Dodatkowo nasze Bractwa zaproponowały samorządom przeprowadzenie szkoleń strzeleckich dla mieszkańców

Okręg Poznańsk
i
Jak przekazuje Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy brat Piotr Nader już w minioną niedzielę 27 lutego 2022r. osobiście rozmawiał w sprawie możliwości udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy z posłem ziemi pilskiej a w poniedziałek zgłosili się z wiceprezesem Bractwa do Fundacji Siepomaga Ukrainie z propozycją udostępnienia Sali Brackiej w Gołańczy na okres minimum pół roku dla 35 osób potrzebujących pomocy z Ukrainy. W środę Zarząd Bractwa oficjalnie poparł te propozycję a sobotnie Walne Zebranie Bractwa zatwierdziło te decyzję i wsparło ją dodatkowo zebraną kwotą 2 tys. złotych.
Jutro zostaną wysłane informacje w tej sprawie do Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Wągrowieckiego i Burmistrza Miasta

Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

Krajowy Koordynator Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.
Podstawa prawna
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu

———————————————————————————
KOMUNIKAT 03/2022

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Okręg Śląski
Hetman Bractwa Kurkowego miasta Wrocławia brat Zbigniew Wierzbicki przekazał do Zjednoczenia informację o darowiźnie Bractwa Kurkowego miasta Wrocławia w wysokości 20 tys. zł przekazanej na konto Narodowego Banku Ukrainy na rzecz pomocy dla Ukrainy.
Takich wspaniałych informacji z naszych zjednoczonych Bractw pojawia się coraz więcej. Aby pomóc Ukrainie finansowo należy wpłacić pieniądze na jedną z zaufanych i zweryfikowanych zbiórek, które prowadzone są przez różne wyspecjalizowane i wiarygodne organizacje.
Prostym sposobem na pomoc Ukrainie jest również sprawdzenie rządowej strony: pomagamukrainie.gov.pl . W zakładce / Chcę pomóc / znajduje się pełna lista zbiórek pieniężnych oraz zbiórek darów.

Okręg Centralny
Starszy Bractwa Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie brat Michał Wieremiejczyk poszukuje wśród naszych Bractw osób posiadających na zbyciu różny sprzęt militarny i survivalowy oraz medyczny.
Sugeruję bracką grupę na Facebooku na której można wymieniać się informacjami o możliwościach różnorakiej konkretnej pomocy.
https://www.facebook.com/groups/491556361014001/?ref=share

Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

Krajowy Koordynator Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.

Podstawa prawna
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu

=============================================================================
Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
Związek stowarzyszeń, rok powstania 1922

Siostry i Bracia Kurkowi Rzeczypospolitej Polskiej !!!
Jesteśmy świadkami bezprecedensowych działań napaści zbrojnej na wolne i niepodległe Państwo Ukraińskie. Na naszych oczach prowadzone są działania mające na celu eliminację Państwa i Narodu Ukraińskiego. My, Bracia Kurkowi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, stanowczo potępiamy działania władz Federacji Rosyjskiej stając po stronie narodu ukraińskiego w jego walce o wolność i niepodległość. Zarząd Zjednoczenia w pełni popiera i będzie pomagał Bractwom Kurkowym – swoim członkom w niesieniu pomocy na rzecz Ukrainy. Na swoim najbliższym posiedzeniu Zarząd przeznaczy środki pieniężne na pomoc celową jaka zostanie skierowana bezpośrednio dla Ukrainy.
Apelujemy o udostępnianie wolnych lokali mieszkalnych dla uchodźców oraz zgłaszanie wolnych stanowisk pracy. Wszelką pomoc rzeczową oraz darowizny przekazujmy poprzez lokalne organizacje zarządzania kryzysowego oraz organizacje pomocowe w ramach PCK. Chęć niesienia pomocy zgłaszajmy bezpośrednio do Zarządu Zjednoczenia, który będzie koordynował nasze wspólne działania w tej mierze. Podstawową działalność proponujemy skupić w naszych Okręgach, których działanie koordynował będzie Zarząd Zjednoczenia.
Jako osobę koordynującą działania naszego Zjednoczenia powołuję Brata Januarego Bątkiewicza, sekretarza ZKBS R.P., działającego w imieniu i  porozumieniu z Zarządem Zjednoczenia. Podejmujemy działania dla bezpośredniej pomocy celowej dla rodzin i bliskich naszych współbraci kurkowych zrzeszonych w EGS-ie pozostających w centrum działań wojennych w Ukrainie.
Apeluję o wspólne działanie i zwarcie naszych szeregów brackich, jako organizacji niosącej pomoc i broniącej swoich obywateli od stuleci, w walce o poszanowanie idei tak samo nam bliskich.
Z brackim pozdrowieniem
Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu
Zjednoczenia  Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej
Poznań 01.03.2022 r.
Krajowy Koordynator Zarządu ZKBS RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.
=============================================================

Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego ZKBS RP.

W informacji zamieszczam apel naszego Zjednoczenia , w sprawie organizacji pomocy dla Ukrainy.
Wszystkie informacje i komunikaty na stronie ZKBSRP https://bractwa.eu
W imieniu Prezesa i Zarządu OC ZKBSRP serdecznie zapraszam o włączenie się do akcji , w ramach posiadanych możliwości i potrzeb . –
brackimi pozdrowieniami
br. Generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starsz ŁTSBK
====================================================================================

Europejscy strzelcy kurkowi solidarni z Ukrainą.
Szanowni Panowie Bracia !
W związku z napadem Rosi na Ukrainę pozwalam sobie przesłać do wiadomości stanowisko władz Regionu V EGS Europejskiego Związku Historycznych Strzelców oraz Klubu Generałów PSP !
Pozdrawiam – Ignacy

KLUBU GENERAŁÓW PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ !
W związku z agresją rosyjską na Ukrainę, Klub Generałów Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej skierował na ręce ambasadora Ukrainy w Polsce list w geście solidarności z narodem ukraińskim. Kopie listu w wersji polskiej i ukraińskiej zamieszczamy poniżej. Członkowie Klubu są w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi strażakami, którzy pełnią szczególną rolę w tej niezwykle trudnej sytuacji.

OŚWIADCZENIE