2019.05.25 JUBILEUSZ 195 – ZAŁOŻENIA i 25 – REAKTYWACJI

JUBILEUSZ 195 – ZAŁOŻENIA I 25 – REAKTYWACJI ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO – ŁÓDŹ 25.05.2019.

W dniu 25 maja 2019 r Łódzkie TS Bractwo Kurkowe obchodziło jubileusz założenia i reaktywacji swojej działalności , połączonego z okolicznościowymi turniejami strzeleckimi , m.in. o tytuł królów Łódzkiego Bractwa Kurkowego oraz Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .
Uroczystości odbyły się na terenie naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej , przy pięknej pogodzie / podziękowania dla naszego kapelana br. Jerzego Kołodziejczaka / z udziałem wielu braci z terenu kraju i zaproszonych gości.

Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie , na rozkaz prowadzącego uroczystość br. Piotra Fryczkę , pocztu sztandarowego Łódzkiego Bractwa, przy prezentacji broni przez zgromadzonych uczestników. Odegranie ‘PRZĄŚNICZKI” – hymnu miasta Łodzi , przez fanfarzystę Orkiestry Dętej MPK . Fakt ten jest potwierdzeniem naszego związku z miastem.. Następnie wszyscy bracia i siostry zaśpiewali Hymn Zjednoczenia , który łączy wszystkie polskie bractwa .
Oddanie trzech symbolicznych salw z armaty / 1824 , 1994, 2019 / obwieściło uczestnikom i mieszkańcom miasta nasze rocznicowe obchody.
Starszy Bractwa br. Ignacy Ścibiorek w krótkim zarysie przypomniał naszą historię oraz przywitał uczestników.
Przybyły delegacje bractw Okręgu Centralnego : Bractwa Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego z Warszaway, Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych , Łomżyńsko – Drohickiego Bractwa TS, Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa TS, Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego , Bractwa Strzelców Kurkowych „ Lechity” w Otwocku, Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego BK oraz gospodarze – jubilaci , na czele z br. Janem Klauzą – Prezesem OC ZKBS RP.
Władze brackie reprezentowali br. Andrzej Wegner – Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Strzelców EGS i br. Paweł Przychodniak – Sekretarz Regionu V EGS.
Z władz samorządowych gościliśmy m.in. Hannę Zdanowską – Prezydenta Miasta , Adama Wieczorka – Wiceprezydenta Miasta wraz z dyrektorami UMŁ Mariuszem Gossem – dyr. Wydziału Kom. Społ. i Markiem Kondraciukiem – dyr. Wydziału Sportu.
Witaliśmy Marcina Gołaszewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.
Był nasz przyjaciel , senator Ryszard Bonisławski – znawca historii brackiej, oraz b. senator Józef Dziemdziela . Obecni też byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Okręgu łódzkiego Służby Więziennej , Oddziału Łódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych , Straży Ochrony Kolei oraz byli bracia założyciele.
W części oficjalnej odznaczono ,przyznanych przez Kapitułę , Orderami Zasługi Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej , członków naszego stowarzyszenia :
– Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą / najwyższym / br. Piotra Fryczkę,
– Krzyżem Komandorskim z Mieczami braci : Ryszarda Dobińskiego , Jerzego Kąckiego, Edwarda Kulantego , Roberta Gajewskiego Ryszarda Jaworskiego i Andrzeja Sylwestrzaka .
– Krzyżem Komandorskim braci : Dariusza Doleckiego ,Andrzeja Kałużę, Marka Kijaskiego, Andrzeja Mariańskiego , Włodzimierza Tłokińskiego, Jarosława Wieczorka i Andrzeja Zdziennickiego.
– Krzyżem Oficerskim br. Jerzego Kołodziejczaka.
– Krzyżem Rycerskim braci : Marka Bartela, Cezarego Gosławskiego, Zbigniewa Helińskiego, Zdzisława Zająca i Włodzimierza Szewczyka.
Na wniosek Rady Starszych Bractwa , za pomoc i wspieranie naszych działań , Kapituła przyznała Medal Złoty „ Za zasługi „ Hannie Zdanowskiej – Prezydent Miasta Łodzi. Medalem Brązowym wyróżniony został Mariusz Goss – Dyrektor UMŁ. Serdeczne gratulacje !
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP nadał br. Ignacemu Ścibiorkowi Złoty Medal Zasługi Okręgu Centralnego .
Spotkanie to było też okazją do podziękowania braciom założycielom za inicjatywę jego powołania i działalność . Decyzją Rady Starszych odznaczeni zostali bracia czynni : Stanisław Cholaś , Piotr Fryczka, Dariusz Gajzler, Bronisław Kałużny , Andrzej Sylwestrzak i Ignacy Ścibiorek .
Pamiętaliśmy też o braciach w st. spocz.: prof. Adamie Dzikim – pierwszym Królu Kurkowym Bractwa z roku 1995 , brat honorowy Ryszardzie Dobińskim i Marianie Paternodze.
Wygłoszonych zostało wiele gratulacji i życzeń kolejnych twórczych lat w działalności statutowej.

Ważnymi wydarzeniem były turnieje o tytuł Króla Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego oraz Króla Okręgu Centralnego Zjednoczenia KBSRP.
Po zaciętej walce w 189 strzale ,
– XXV Królem Bractwa został br. Włodzimierz Tłokiński
– a Wicekrólami bracia Bronisław Kałużny i Jarosław Gosławski .

W turnieju Okręgu Centralnego ,
– Królem został br. Paweł Wieremiejczyk / Warszawa / ,
-a Rycerzami brat Roman Czopek / Otwock / i Michał Wieremiejczyk / Warszawa /.
Wiwat Królowie !

Bracką Tarczę VIP w strzelaniu sportowym wywalczył Senator Ryszard Bonisławski !
W pozostałych turniejach strzeleckich po interesującej i zaciekłej walce , miejsca zajeli :

I. Tarcza Jubileuszowa Bractwa :
1. miejsce – br. Tomasz Miliszkiewicz / Ciechanowiec /
2. miejsce – s. Katarzyna Gajewska – / Kielce /
3. miejsce – br. Marek Bartel / Łódź /

II. Tarcza Prezydenta Aleksego Rżewskiego :
1. miejsce – br.Marek Bartel / Łódź /
2. miejsce – br. Michał Wieremiejczyk / Warszawa /.
3. miejsce – s. Katarzyna Gajewska .

III. Puchar Prezydenta Miasta Łodzi :
1. miejsce – br. Tomasz Miliszkiewicz / Ciechanowiec /
2. miejsce – s. Katarzyna Gajewska / Kielce /.
3. miejsce – br. Dariuisz Dolecki / Łódź /.

IV. Puchar Wojewody Łódzkiego :
1. miejsce – br. Dariusz Dolecki
2. miejsce – br. Tomasz Miliszkiewicz / Ciechanowiec /
3. miejsce – br. Norbert Cakiewicz / Warszawa /

V. Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego :
1. miejsce – br. Dariusz Dolecki / Łódź /
2. miejsce – br. Paweł Wieremiejczyk / Warszawa /
3. miejsce – br. Tomasz Miliszkiewicz / Ciechanowiec /.
Po zakończeniu turniejów strzeleckich wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na raut bracki. Beczka piwa którą zafundował nam ,nowy Król Włodzimierz Tłokiński , poprawiła nasze samopoczucie i humor . Bogactwo stołu przywróciło nadwyrężone wysiłkiem strzeleckim sprawności cielesne..
Był czas na wspomnienia , przypomnienia dobrych zdarzeń i faktów z wyjazdów na brackie wydarzenia w kraju i całej Europie. Była to też okazja snucia kolejnych marzeń i planów , bo przecież za 5 lat , obchodzić będziemy 200 – lecie naszej działalności
W imieniu Rady Starszych serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i udział w naszym jubileuszu .
Z brackimi jubileuszowymi pozdrowieniami
Brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
PS.
Więcej fotek na moim i Łódzkiego Bractwa Kurkowego FB


TVP3 Łódź o naszych uroczystościach :

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe" w Łodzi

Mija 25 lat od reaktywacji i 195 od powstania Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe" w Łodzi. Dziś świętowano ten jubileusz.

Gepostet von Łódzkie Wiadomości Dnia – serwis informacyjny TVP3 Łódź am Samstag, 25. Mai 2019

informacja o jubileuszu : 25 – lecia reaktywowania bractwa 195 – lecia założenia bractwa.
W dniu 25 maja / sobota / br W trakcie jubileuszu będzie też przeprowadzony tegoroczny turniej o tytuł Króla Okręgu Centralnego ZKBS RP
– godz.10.00 strzelanie o tytuł Króla Bractwa
– godz.12.00 część oficjalna i turniej o tytuł Króla OC i VIP.
– godz.14.30 pozostałe turnieje strzeleckie.

Z brackimi pozdrowieniami
Brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC ZKBSRP