Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2023.04.01 Walne Zgromadzenie ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 1 bm. odbyło się brackie zgromadzenie sprawozdawcze połączone z turniejem strzeleckim i spotkaniem wielkanocnym . Zgromadzeniu przewodniczył br. Piotr Fryczka , a sekretarzem zgromadzenia był br. Andrzej Kałuża. .
Powołano komisje statutowe , złożono informacje organów brackich oraz udzielono Radzie Starszych absolutorium. Zatwierdzono na najbliższy rok plan pracy oraz plan finansowy.
Przed nimi szczególne wezwanie m.in. organizacja jubileuszu 200 lecia bractwa , który będzie obchodzony 7 czerwca 2024 roku !
Tradycją Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego jest przeprowadzenie wiosennego turnieju strzeleckiego z okazji świąt wielkanocnych. W tegorocznej edycji I miejsce zdobył br. Piotr Fryczka , II – br. Robert Gajewski a III br. Zdzisław Zając. Drugą konkurencją było strzelanie do „tarczy szczęścia ’ którą zdobył br..Marek Kijański , a kolejne br. Sławomir Jędrzejczyk i br. Marcin Latek. Gratulacje. Fundatorem nagród „zajączków wielkanocnych był. br. Robert Gajewski.
Na zakończenie spotkania wszyscy bracia zostali zaproszeni przez Starszego Bractwa na tradycyjne ” ,jajeczko brackie „.
Frekwencja / 14 // i brak wcześniejszej usprawiedliwiających informacji , generuje niepotrzebne koszty !!!
Wesołych Świąt Wielkanocnych !!!
Z brackim pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTBK
PS. Więcej fotek na fb !!!


==========================================================================
W nawiązaniu do ustaleń Rady Starszych przypominam , że kolejne posiedzenie Rady Starszych odbędzie się w dniu 23 marca br. Zapraszam braci Rady Starszych oraz przewodniczących Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowej oraz Sądu Brackiego z informacją o wynikach podjętych działań statutowych.
W dniu 1 kwietnia br. naszego Zgromadzenia Brackiego . Na zgromadzeniu chcielibyśmy przedstawić plan zamierzeń z okazji 200 lecia łódzkiego bractwa. W załączeniu pismo do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania okolicznościowej publikacji . Trudu pisarskiego podjął się Ryszard Bonisławski / dzięki /.
Z brackim pozdrowieniami br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Propozycja porządku obrad Walnego Zgromadzenia Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w dniu 1.04.2023 r .
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór składów Komisji:
– Skrutacyjno-Wyborczej,
– Uchwał i Wniosków.
5. Złożenie sprawozdań:
– Rady Starszych,
– Administratora Strzelnicy,
– Komisji Wizytatorów,
– Sądu Brackiego.
6. Dyskusja, wolne wnioski.
7. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał o:
– udzieleniu absolutorium Radzie Starszych za 2022 rok,
– zatwierdzeniu wykonania budżetu za 2022 rok,
– przyjęciu uchwały budżetowej na 2023 r.,
– przyjęciu programu działalności  oraz terminarza strzelań na 2023 r.
8. Wybory uzupełniające do:
– Sądu Brackiego,
– Komisja Wizytatorów.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.