Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2022.05.14 Zmana terminu Walnego Zgromadzenia Okregu Centralnego

Temat: Zmiana terminu Zgromadzenia Sprawozdawczego Okręgu Centralnego ZKBSRP.
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej :
Szanowni Panowie Starsi / Prezesi / Hetmani / KomendanciBractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji z dnia 14 maja br. dotyczącej terminu Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Okręgu Centralnego , po otrzymaniu wyjaśnienia stanu prawnego z Zarządu Zjednoczenia , stanu epidemicznego oraz sobotnich konsultacji na Turnieju Królewskim , Zarząd Okręgu Centralnego ZKSRP zmienia termin jego odbycia na miesiąc wrzesień 2022 roku.
Szczegółowy program zjazdu zostanie przekazany w najbliższym ustawowym terminie.
W dniu tym planujemy też odbyć zaległy turniej o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego .
Nadmieniam , że pełną informację za ostatni okres naszej działalności została przedstawiona przez Prezesa Okręgu , w miesiącu grudniu 202205.1405 , w czasie uroczystości jubileuszowych 20 – lecia w Otwocku. – Z brackimi pozdrowieniami
z up. Jana Klauzy
Prezesa OC

Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
====================================================================================
Szanowni Panowie
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Polskiej .

W nawiązaniu do ustaleń Zarządu Zjednoczenia , oraz przeprowadzonych konsultacji i planowanych turniejów strzeleckich , Zarząd Okręgu Centralnego ZKSRP zwołuje w dniu 2 lipca / sobota / 2022 roku Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze . Odbędzie się ono w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 1. Przeprowadzone zostanie w oparciu o Statut Zjednoczenia oraz stosowne uchwały organizacyjne . M.in. delegować należy 1 brata na każde 10 członków ewidencyjnych bractwa .
Szczegółowy program zjazdu zostanie przekazany w najbliższym ustawowym terminie.

W dniu tym planujemy też odbyć zaległy turniej o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego . Udział może wziąć każda ilość braci .

Mam nadzieję spotkać się też z częścią braci na naszym łódzkim Turnieju Królewskim w dniu 21 maja br.- Z brackimi pozdrowieniami z up. Prezesa OC br generał Ignacy Ścibiorek Wiceprezes OC
StarszyŁTSBK