Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2024.03.23 Zgromadzenie Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego , turniej i jajeczko brackie

ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE I TURNIEJ BRACKI
ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO – 23.03.2024.
W dniu 23 bm. odbyło się brackie zgromadzenie sprawozdawcze połączone z turniejem strzeleckim i spotkaniem wielkanocnym . Zgromadzeniu przewodniczył bardzo sprawnie br. Piotr Fryczka , a sekretarzem zgromadzenia był br. Marcin Latek .` Powodzenia na funkcji Pisarza Bractwa .
Powołano komisje statutowe , złożono informacje organów brackich oraz udzielono Radzie Starszych absolutorium. Zatwierdzono na najbliższy rok plan pracy oraz plan finansowy.
Bracia wybrali też br. Edwarda Kulantego i Ignacego Ścibiorka na delegatów na XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP 20 kwietnia 2024 r w Rydzynie .
Przed nami szczególne wezwanie m.in. organizacja jubileuszu 200 lecia bractwa , który będzie obchodzony w dniu 25 maj 2024 roku !
Tradycją Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego jest przeprowadzenie wiosennego turnieju strzeleckiego z okazji świąt wielkanocnych. W tegorocznej edycji I miejsce zdobył br. Robert Gajewski , II – br. Michał Suwalski a III br. Edward Kulanty .
Na zakończenie spotkania wszyscy bracia zostali zaproszeni przez Starszego Bractwa na tradycyjne ” ,jajeczko brackie „.
Wesołych Świąt Wielkanocnych !!!
 
WIELKANOCNE ” JAJECZKO BRACKIE ” – ŁÓDŹ 23.03.2024.
Po raz kolejny / XXIX / bracia Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego , spotkali się na naszej strzelnicy na ” jajeczku brackim „.
Poprzedziło je wcześniej podsumowanie naszej działalności statutowej na zgromadzeniu brackim oraz drugim w tym roku turnieju strzeleckim z okazji Świąt Wielkanocnych / Puchar Wiosny /.
Uczciliśmy minutą ciszy pamięć zmarłego w roku ubiegłym , br. Andrzeja Kałuży , wieloletniego Pisarza Bractwa , znanego łódzkiego adwokata .
Po złożeniu życzeń przez Starszego Bractwa był czas na wspomnienia , życzenia , ale i twórcza dyskusja przed organizacjią uroczystości jubileuszowych 200 lecia naszego bractwa w dniu 25 czerwca 2024 roku.
Dziękujemy p. Basi za przygotowanie i bogactwo stołu na naszym brackim raucie !
Życzymy Braciom i naszym Przyjaciołom Wesołych Świąt Wielkanocnych !!!

 

Szanowni Panowie Bracia !
Zapraszam Braci Rady Starszych oraz wszystkich Braci i Przyjaciół posiadających pomysły i propozycje organizacyjne , w przygotowaniu naszego jubileuszu . Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 marca / czwartek / br. o godz. 15 . 00 .
Tematyka – opracowanie całościowe działań organizacyjno – technicznych .
Ponadto załączam syntetyczną informację o naszym zgromadzeniu sprawozdawczym , turnieju strzeleckim i jajeczku brackim. Więcej na fb : https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz .-
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

===================================================================================

Szanowni Panowie Bracia

 

W imieniu Rady Starszych zapraszam Panów Brci , na sprawozdawcze Zgromadzenie Bractwa w dniu 23 marca / sobota / 2024 roku. Proszę przybyć do godz. 11.45. Program został Panom przekazany w ustawowym wcześniejszym terminie. Wybierzemy również dwóch delegatów na Zgromadzenie Zjednoczenia KBSRP w dniach 20 i 21 kwietnia br w Rydzynie. Zgodnie z naszym statutem obecność w zgromadzeniu jest obowiązkiem brackim,                                                                                                                                                                                                           Po zakończeniu zgromadzenia odbędzie się tradycyjny turniej strzelecki o Puchar Wielkanocny .- Puchary czekają .Zapraszamy następnie  wszystkich Panów Braci na tradycyjne „ jajeczko brackie ” , ze złożeniem życzeń świątecznych.. Koszt jajeczka w ramach wniesionych opłat członkowskich .W ramach spotkania przewidujemy złożenie informacji o przygotowaniach do uroczystości jubileuszowych 200 leci  w dniu 25.05.2024

.Planowe posiedzenie Rady Starszych odbędzie się w dniu 28 marca 2024 roku. –

Z brackimi pozdrowieniami

br. generał Ignacy Ścibiorek

 Starszy ŁTSBK