2018.01.02 – Życzenia noworoczne

Szanowni Panowie Bracia !

Zgodnie z wieloletnią tradycją , w dniu 2 stycznia 2018 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zostały wyłożone Księgi Życzeń Noworocznych. Życzenia wpisywano do czterech ksiąg: Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego , Prezydenta Miasta Łodzi oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Jako pierwsi życzenia mieszkańcom regionu złożyli i dokonali w księgach wpisów wojewoda Zbigniew Rau , prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak oraz członek Zarządu Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska

Wojewody Zbigniewa Rau życzył wszystkim roztropności w podejmowaniu decyzji, pomyślności w realizowaniu wszelkich zamierzeń oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym. Wyraził też nadzieję, że działania podjęte w 2018 roku – jubileuszu 100 – lecia odzyskania niepodległości przyczynią się do budowania solidarności i zacieśniania więzi między wszystkimi Polakami. Joanna Skrzydlewska życzyła dobrego roku, w którym wszyscy będą pracowali na rzecz małych ojczyzn, a prezydent Hanna Zdanowska wykorzystania szansy na dalszy rozwój i spełnienia marzeń niemożliwych do spełnienia.

Do Ksiąg Życzeń Noworocznych wpisali się też posłowie i senatorowie ziemi łódzkiej, przedstawiciele służb mundurowych i wyższych uczelni oraz kombatanci, Obecna też była delegacja Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego oraz innych stowarzyszeń. Życzenia złożyli też mieszkańcy regionu i jego stolicy.

Delegację Łódzkiego Bractwa reprezentowali bracia Dariusz Dolecki – Strzelmistrz i Starszy Bractwa.

Dokonaliśmy wpisu do ksiąg władz rządowych i samorządowych , życząc m.in. …… wielu „trafionych dziesiątek w podejmowanych decyzjach i wezwaniach na rzecz społeczeństwa , któremu służą…. „.

Spotkanie zakończył toast wzniesiony przez Wojewodę Łódzkiego .

Był też czas na rozmowy brackie z decydentami naszego województwa.-
Z brackim pozdrowieniem
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy Ł.T.S.B.K.